3AMK-liittouman kuulumisia kesälomien lähestyessä

Teksti | Antti Vettenranta

Kesälomat lähestyvät nopeasti ja on taasen hyvä aika kerrata viimeaikaisia kuulumisia 3AMK-liittouman tiimoilta. Kuluva vuosi on liittouman toiminnassa jo kahdeksas ja nykyisen sopimuskauden, vuosien 2021–2024, viimeinen. Olemme siis nykyisen sopimuskauden loppusuoralla ja samanaikaisesti kovaa vauhtia valmistautumassa tulevaan sopimuskauteen vuosiksi 2025–2028.

Kuva: Elias Tigiser / Pexels

Kohti uutta sopimuskautta

Uuteen sopimuskauteen valmistautuminen alkoi toden teolla jo viime vuoden elokuussa, jolloin liittouman rehtorikollegion toimesta linjattiin askelmerkit tulevan sopimuskauden suunnittelua varten. Osana valmisteluprosessia rehtorikollegio tapasi tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalan lokakuussa 2023. Tämän jälkeen oli vuorossa OKM:n uuden ylijohtaja Sirkku Linnan tapaaminen tammikuussa 2024. Varsinainen sopimusneuvotteluprosessi käynnistyi OKM:n ohjauskirjeen saapumisen myötä jo ennen vuodenvaihdetta. Tehtyjen linjausten ja ohjauskirjeen pohjalta liittouman jäsenammattikorkeakoulut laativat sitten ehdotuksensa 3AMK-liittouman osalta OKM:lle helmikuun puolenvälin aikoihin. Huhtikuussa vuorossa oli vielä rehtorikollegion yhteinen tapaaminen OKM:n ylimmän johdon edustajien kanssa. Varsinaiset ammattikorkeakoulukohtaiset sopimusneuvottelut käytiin touko-kesäkuun aikana.

3AMK-liittouman rakentuminen ja tulevaisuus

Liittouman toiminnan kehittymisessä voidaan nähdä kolme eri vaihetta. Toiminnan käynnistymisvaiheessa vuosien 2017–2020 aikana aloitettiin jäsenammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö ja luotiin tarvittavat liittouman toiminnan ohjausmallit ja yhteistyön rakenteet.

Toiminnan vakiintumisvaiheessa vuosien 2021–2024 aikana liittoumayhteistyö on muodostunut keskeiseksi ja olennaiseksi osaksi jäsenammattikorkeakoulujen jokapäiväistä toimintaa. Yhteistyö on perustunut toimintokohtaisiin yhteistyöalueisiin, joihin liittyvät tavoitteet on sovittu sopimuskausittain yhdessä OKM:n kanssa.

Vaikka 3AMK-liittouman jäsenammattikorkeakoulut ovat vuosien mittaan saavuttaneet liittoumayhteistyön myötä erinomaisia tuloksia ja vaikuttavuutta monilla eri osa-alueilla, on liittouman yhteistyömallia toki koko ajan kehitettävä myös laadun ja tuottavuuden jatkuvaksi parantamiseksi. Seuraavalla sopimuskaudella, liittouman toiminnan uudistamisvaiheessa vuosien 2025–2028 aikana tavoittelemmekin uudella toimintatavalla vaikuttavuuden jatkuvaa parantamista sekä pysyvän muutoksen aikaansaamista toimintaympäristössä.

3AMK-liittouman toiminta tulevalla sopimuskaudella

3AMK-liittouman jäsenammattikorkeakoulujen laatimassa yhteisessä esityksessä sopimusneuvotteluihin todetaan, että 3AMK-liittouma luo toimintansa kautta metropolialueelle kasvun edellytyksiä; sen vahvuuksia ovat soveltava tutkimus, työelämälähtöinen koulutus, työvoiman saatavuuden turvaaminen sekä pääkaupunkiseudun kasvun edellytyksiä tukeva TKI-toiminta.

Sopimusneuvotteluissa liittouman keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin kansainvälisten opiskelijoiden integroitumisen ja työllistymisen tukeminen metropolialueen ekosysteemissä, mikä on tietysti keskeinen teema pääkaupunkiseudun osaajien saatavuuden varmistamisen näkökulmasta.

Uuden toimintamallin rakentaminen

Uuden lukuvuoden käynnistyessä elokuussa meillä pitäisi olla muodostunut käsitys niistä reunaehdoista, joiden puitteissa lähdemme rakentamaan liittoumayhteistyötä kohti kolmatta sopimuskautta. Edessämme on näin ollen uudistetun toiminta- ja yhteistyömallin rakentaminen, joka muotoillaan sitten syksyn aikana tulevan sopimuskauden kattavaksi toimintasuunnitelmaksi.

Loppuvuosi tulee siis olemaan todella mielenkiintoinen luodessamme liittoumayhteistyölle uutta suuntaa. Tämä tullee tarjoamaan jäsenammattikorkeakoulujen asiantuntijoille myös uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua liittouman toimintaan ja yhteistyöhön, joten kannattaa olla kuulolla.

Ennen sitä on kuitenkin aika ladata akkuja ja keskittyä kesälomien viettoon. Parhaat kiitokset jälleen kaikille, jotka ovat olleet mukana tähänastisella yhteisellä taipaleella!

Oikein hyvää ja rentouttavaa kesää!

Antti Vettenranta

  • Prosessijohtaja, Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma (3AMK)
  • antti.vettenranta@laurea.fi
  • +358 40 562 5293
  • @AnttiVettenran1
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024061754108

Jaa sivu