Laurea Journal on Laurean oma jatkuvan julkaisemisen periaatteella toimiva verkkolehti, jossa julkaistaan Laurean henkilökunnan kirjoittamia ammattiyhteisöille suunnattuja artikkeleita ja blogitekstejä, jotka liittyvät Laureassa tehtävään työhön. Lehdessä voidaan julkaista myös opiskelija- ja sidosryhmäartikkeleita, jotka on kirjoitettu yhteistyössä Laurean henkilökunnan edustajan kanssa ja henkilökunnan edustajan panos artikkeliin on todennettavissa. Journaliin voi kirjoittaa sekä suomeksi että englanniksi. Tekstit julkaistaan avoimella CC BY-SA 4.0 -lisenssillä.

Artikkelit

 • Kirjoitukset esittelevät tutkimus- ja kehittämistyötä, hankkeiden tuloksia, sidosryhmäyhteistyötä sekä kuulumisia ja kokemuksia koulutuskentältä.
 • Ohjepituus 3000 – 10 000 merkkiä, välilyönnit mukaan lukien.
 • Artikkelit jaetaan kategorioihin: LbD& pedagogiikkaAvoimuus & vastuullisuus, Digitaalinen yhteiskunta ja Vaikuttava korkeakoulu. Artikkeli voi kuulua useaan eri kategoriaan. Englanninkieliset artikkelit kootaan In English -kategoriaan.

Blogitekstit

 • Artikkeleita lyhyempi ja tyyliltään suurelle yleisölle suunnattu juttu/keskustelunavaus. Laadi teksti lukijalle, joka ei entuudestaan ole aiheen asiantuntija. Blogitekstit julkaistaan keskustelunavaukset-kategoriassa. Ohjepituus 1500 – 4000 merkkiä, välilyönnit mukaan lukien.

Kirjoitusohjeet

 • Ole selkeä ja esittele aiheesi. Vaikka aihe olisi itsellesi tuttu, lukija kuulee siitä usein ensimmäistä kertaa.
 • Tekstin aloitus (ingressi) on tärkeä, koska julkaisualustalla ensimmäiset virkkeet nousevat esiin. Ingressi on tekstiin johdatteleva kappale, joka tarkentaa tai täydentää otsikkoa. Hyvä ingressi on lyhyehkö, kaksi tai kolme virkettä.
 • Valitse tekstillesi kiinnostava otsikko. Merkitse otsikot ja ingressi selkeästi. Pyri napakoihin lauseisiin ja kappaleisiin, käytä tarvittaessa väliotsikointia.
 • Tarkista, että kokonaisuus vastaa otsikon ja aloituksen asettamiin odotuksiin ja että tekstin rakenne on johdonmukainen. Hyvä lopetus kokoaa tekstin.
 • Rajaa aiheesi niin, että pysyt tekstin ohjepituudessa (tekstin tyylistä riippuen maksimi on 4000–10 000 merkkiä välilyönnit mukaan lukien).
 • Avaa tarvittaessa laajalle yleisölle tuntemattomat termit ja lyhenteet ensimmäistä kertaa käytettäessä.
 • Kirjoita viimeisteltyä tekstiä. Lehden toimituskunta ei oikolue artikkeleita.

Kirjoittaja vastaa, että hän on kirjoittanut tekstin itse ja se on ennen julkaisematon!
TENK: Hyvä tieteellinen käytäntö. Artikkelille tehdään plagioinnintarkistus ennen julkaisemista, julkaisupalvelut lähettää artikkelin julkaistavan version plagioinnintarkistusohjelmaan ennen julkaisemista.

Kuvat, kuviot, lähteet ja taulukot

 • Käytä taulukoita ja kuvioita harkiten. Liitä taulukot ja kuviot Word-tiedostoon. Tee kuvioista mahdollisimman yksinkertaisia ja yksiselitteisiä. Taulukoita ja kuvioita voidaan tarvittaessa muokata julkaisun formaattiin ja julkaisualustalle sopivaksi.
 • Kuvien, taulukoiden ja kuvioiden käyttämiseen pitää kirjoittajalla olla kirjallinen julkaisulupa kuvaajalta.
 • Kuviin ja kuvioihin tulee aina merkitä tekijä. Jollei toisin sovita, lisensoidaan Laurea Journaliin tulevat kuvat ja kuviot CC BY-SA 4.0 -lisenssillä.
 • Kuvaan, kuvioon tai taulukkoon tulee saavutettavuusdirektiivin mukaisesti lisätä vaihtoehtoinen-teksti (alt-teksti), joka kertoo kuvan sisällön informaationlukulaitetta käyttävälle henkilölle. Liitä vaihtoehtoinen teksti kuvan, kuvion tai taulukon alapuolelle. Lisätietoa vaihtoehtoisen tekstin laatimisesta.
 • Merkitse käytetyt lähteet tekstissä Laurean lähdeviittausohjeen mukaisesti ja lisää käytetyt lähteet ohjeen mukaisesti luetteloon tekstin loppuun. Sähköisten lähteiden osalta lisää linkit lähteisiin, ei hyperlinkkejä. Artikkeleihin pysty lisäämään ala- tai loppuviitteitä.

Tekstin ja kuvien lisäksi

 • Tee 3-5 ehdotusta juttusi avainsanoiksi.
 • Ehdota artikkelillesi sopivaa kategoriaa.
 • Liitä tekstiin kirjoittajien nimet kirjoittajajärjestyksessä, nimikkeet/tittelit ja kasvokuvat. Tiedot julkaistaan kirjoittajatietojen yhteydessä.
 • Jokaiseen artikkeliin liitetään vähintään yksi nostokuva, Voit artikkelia lähettäessäsi liittää mukaan yhden tai useamman ehdotuksen käytettävästä kuvasta. Kuvan minimiresoluutio on 1680px pitkältä sivulta. Lähetä alkuperäiset kuvat erikseen .jpg- tai .png-muodossa.
 • Varmista että, liittämilläsi kuvilla on julkaisulupa.
 • Täytä Laurea Journalin julkaisusopimus.

Tukea ja ohjeita artikkelin kirjoittamiseen

Artikkelin julkaisuprosessi

Lähetä juttuehdotuksesi osoitteeseen julkaisut(at)laurea.fi.

Lehden toimituskunta antaa kirjoittajille palautetta lehteen lähetetyistä artikkeliehdotuksista. Juttuehdotukset arvioidaan avoimella open review –prosessilla. Kommentit lähetetään noin kahden viikon sisällä ja tekstiin saatetaan pyytää muutoksia ennen julkaisemista.

Laurean julkaisupalvelut vastaa hyväksyttyjen tekstien julkaisemisesta verkkolehden alustalla. Julkaisupalvelut tekee tarvittaessa muutokset tekstin muotoiluihin sekä artikkelissa käytettäviin kuviin.

Tekstejä julkaistaan jatkuvan julkaisemisen periaatteella.

Kun teksti on julkaistu:

Juttua kannattaa jakaa omissa kanavissa sosiaalisen median jakonappien avulla! Muista käyttää aihetunnisteita #LaureaJournal  #Laurea_UAS

Lisätietoja:

Päätoimittaja Noora Montonen (noora.montonen(at)laurea.fi).

About Laurea Journal

Laurea Journal is an online magazine that features articles and blog texts for a professional audience. The writings present research and development work, project results, stakeholder co-operation as well as news and experiences from the field of education. Also student and stakeholder texts written in cooperation with Laurea staff can be published. Texts are published under the open CC BY-SA 4.0 -license.

You can submit a text you would like to publish to julkaisut(at)laurea.fi.

The editorial board (https://journal.laurea.fi/yhteystiedot/) provides writers with feedback on their submitted texts. The writings are assessed in an open review process. The author may be requested to make changes to the text before publication.

Texts are published on an ongoing basis.

The author is responsible for ensuring that the text is original and that it has not been published elsewhere. (https://www.tenk.fi/en/responsible-conduct-of-research) The article is checked for plagiarism before publication, the publishing services sends the publishable version of the article to Urkund-program before publishing.

Writing guidelines

The recommended length of articles is 3,000–10,000 characters, including spaces.

The articles are divided into  categories:  Articles may also fall into more than one category.

English-language articles are published under the In English category.

The recommended length of blog texts is 1,500–4,000 characters, including spaces.

Blog texts are published in the Keskustelunavaukset (Discussion opener) category.

Mark the headings, sub-headings and headnotes clearly.

Propose 3–5 keywords related to the article as well as the category that the writing belongs to.

Pictures, figures, sources and tables

Use tables and figures with consideration. Insert tables and figures into the Word file. Design the figures to be as simple and unambiguous as possible. If required, the tables and figures may be edited to suit the format of the publication.

Sources should be indicated as described in Laurea’s guidelines for referencing.

At least one head picture is linked to each article. When submitting your article, you can include one or more proposals for the picture. The minimum resolution is 1680 px along the long edge. Submit the original pictures separately in JPG or PNG file format. The author data also includes a picture of the author. Please send a picture of yourself.

To use pictures, tables and figures the author must obtain written publication permission from the creator.

Publication of articles

When the article has been accepted for publication, after the editorial board’s feedback and any revisions, Laurea’s publication service publishes it on the online journal platform, making any changes needed to text formatting and the pictures used in the article.

Please fill the Laurea Journal publishing agreement.

Each published article also features social media share buttons that you can use to share the article in your own social media channels.

For further information about the journal and publishing, please contact Noora Montonen (noora.montonen(at)laurea.fi).

Jaa sivu