Laurea Long (ISSN 2954-2170) on pidemmille ammatillisille artikkeleille tarkoitettu vertaisarvioimaton julkaisukanava. Longissa julkaistaan Laureassa tehtävään työhön ja laurealaisen henkilökunnan työssään hyödyntämään asiantuntijuuteen liittyviä artikkeleita. Lisätietoja Laurea Longista saat suunnittelija Maija Merimaalta (maija.merimaa(at)laurea.fi).

Löydät tältä sivulta listauksen artikkeleista. Varsinaiset artikkelit ovat luettavissa Theseuksessa.

Ryynänen, T., Istrefi, A., Agaj, S., Kokko, J. & Leskinen, O. 2024

Erasmus+ Staff and Student Exchange programmes,
experiences from the Kosovo Academy for Public
Safety (KAPS)

Keywords: Erasmus+, higher education, staff and student exchange


Holmikari, J. 2024

Innostutaan monilukutaidosta ja digitaalisesta ilmaisusta!

Asiasanat: varhaiskasvatus, monilukutaito. digitaalinen osaaminen, digitaalinen ilmaisu


Honkonen, A. 2024

Lääkkeettömien menetelmien osaamisen kehittäminen hoitotyössä

Asiasanat: hoitotyö, muistisairaat, lääkkeettömät menetelmät, osaamisen kehittäminen, koulutus, oppimismuodot


Soini, S., Honkonen, A. & Tiilikallio, P. 2024

Tuntemattomat ja tunnistamattomat – lääkkeettömät hoitomuodot ikääntyneiden muistisairaiden hoivatyössä

Asiasanat: hoitotyö, muistisairaat, lääkkeettömät hoitomuodot, osaamisen kehittäminen, tutkimusnäyttö


Henriksson, K., Mantere, P. & Ruoslahti, H. 2023

Sense of Safety and Exploring Accessibility with Aging People in Finland

Keywords: accessibility, elderly people, sense of safety


Marstio, T., Ranta, L., Jussila, A. & Tapojärvi, A.-M. 2023.

Pohdintoja Laurean pedagogisen toimintamallin kehityksestä

Asiasanat: ammattikorkeakoulupedagogiikka, Learning by Developing (LbD), työelämäläheisyys, osaaminen


Anthoni, M. & Korhonen, A. 2023.

Digitaalinen kuntoutusalusta rikoksista irtautumisen tueksi

Asiasanat: desistanssi, digitaalisuus, kuntoutus, rikostaustaiset


Marstio, T., Häkkinen, M., Tolonen, T. & Njeru, B. W. 2023.

Bullying in the Higher Education Context – Case studies from Kenya and Finland

Keywords: bullying, higher education, anti-bullying, equality


Joro, V. & Antola, S. 2023.

As Good as New: Exploring the Drivers and Barriers of Second-Hand Clothing Consumption

Keywords: second-hand clothing, consumer motivations, consumer deterrent’s, second-hand textile consumption, textile waste, textile re-use, sustainable textile solutions


Kultavirta, A., Varjonen, K., Kamunen, H., Luoti, J., Tolvanen, I., Paju, C., Norring, M.-A., Pomell, W., Mikkilä, S. & Peltomäki, T. 2023.

Kokemuksia sosionomikoulutuksen kansainvälisen opiskelijavaihdon pilotoinnista – Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijaryhmän ja lehtorien matkassa

Asiasanat: opiskelijavaihto, sosionomiopiskelijat, monimuoto-opetus, kansainvälisyys


Taimela, I., Mäntynen-Hakem, A., Howlader, E., Viitala, M. & Närhi, L. 2023.

Ulkomaalaistaustaisten yrittäjien sosiaalisen pääoman haasteet

Asiasanat: ulkomaalaistaustaiset yrittäjät, sosiaalinen pääoma, verkostoituminen


2023

Kivistö, M., Mäntynen-Hakem, A. & Niemelä, P. 2023.

Systeeminen osaaminen erityistä
tukea tarvitsevan nuoren työllisyyden
tukena

Asiasanat: Ekosysteemi, nuori, erityinen tuki, työllisyys, NETTA-hanke


Tahvanainen, L., Halttunen, K. & Makkonen, A. 2023.

Osallisuuden mahdollistaminen työhyvinvoinnin ja osaamisen yhteiskehittämisessä kotihoidossa

Asiasanat: kotihoito, työhyvinvointi, osaaminen, kehittäminen


Seppälä, M. & Keränen, K. 2023.

Ekosysteemin mahdollisuudet – kuinka niitä voidaan hahmottaa?

Asiasanat: liiketoimintaekosysteemit, yritysvastuu, johtaminen, kumppanuus, hallinta, yhteiskehittäminen


Nummila, P. & Lydén, H. 2023.

Johtamisen avulla parempaa työhyvinvointia

Asiasanat: työhyvinvointi, terveydenhuolto, johtaminen, hoitotyö


Kivistö, M. & Honkonen, A. 2023.

Luova työhyvinvoinnin tuotteistaja – Eloisa-hankkeen MOOC-täydennyskoulutus houkutti luovia moniosaajia

Asiasanat: luovat alat, luovat menetelmät, työhyvinvointi, palvelumuotoilu, osaamisen kehittäminen, täydennyskoulutus, MOOC


Kivistö, M. & Suvitie, A. 2023.

Luovat työtavat vahvistamassa lapsen osallisuutta sosiaali- ja terveysalan palveluissa

Asiasanat: Luovat menetelmät, lasten hoitotyö, lapsilähtöisyys, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen,
kulttuuriresepti


julkaisun kansi.

Chydenius, T. 2023

Riittävän hyvä verkkopedagogi?

Avainsanat: verkkopedagogia, verkko-opetus, digiopetus, taitotasot, digcompedu, edudig


Laurea Long 2/2022 kansi.

Mononen, A., Alamäki, A. & Laintila, O. 2023

Vastuullinen tekoäly – yritysten yhteiskunnallinen lupaus tekoälyn soveltamiseen

Avainsanat: vastuullinen tekoäly, tekoälyn etiikka, luotettava tekoäly, AI, tekoäly


julkaisun kansikuva.

Pekkarinen, V., Uusi-Mäkelä, M., Valsta, S. & Tolonen, T. 2023

Retention in MOOC courses – what can we learn?

Keywords: MOOC, online course, retention

Jaa sivu