Laurea Long on ammatillisille, noin. 20 000 – 50 000 merkkiä pitkille artikkeleille tarkoitettu vertaisarvioimaton julkaisukanava. Longissa julkaistaan Laureassa tehtävään työhön ja laurealaisen henkilökunnan työssään hyödyntämään asiantuntijuuteen liittyviä artikkeleita ja vähintään yhden kirjoittajista tulee olla Laurean henkilökuntaa. Tarjottujen käsikirjoitusten tulee noudattaa hyvän tieteellisen käytännön periaatteita ja niiden tulee olla ennen julkaisemattomia.

Kaikki artikkelit käyvät läpi toimituskuntaprosessin ennen julkaisemista. Laurea Long –artikkeleiden toimittamisesta vastaa Laurea Julkaisut -sarjan toimituskunta. Lopullisen julkaisupäätöksen tekee Longin päätoimittaja, ja myönteisen päätöksen jälkeen artikkelit julkaistaan Theseuksessa avoimella CC BY-SA 4.0 -lisenssillä. Artikkelit kootaan listaukseksi verkkolehti Laurea Journaliin Laurea Longin omalle sivulle.

Kirjoitusohjeet 

 • Kirjoita artikkelille korkeintaan 1000 merkkiä pitkä abstrakti ja aloita artikkeli ingressillä (n. 500 merkkiä). Abstrakti toimii Theseuksessa esittelytekstinä, kun taas Journalin sivuilla nostetaan näkyviin ingressi.
 • Artikkelille tulisi olla kohdeyleisö: mieti kenelle kirjoitat, mikä herättäisi yleisösi mielenkiinnon ja mitä yleisösi aiheesta tietää/ei tiedä.
 • Käytä alaotsikoita ja merkitse otsikot selkeästi. Pidä otsikot lyhyinä ja vältä lyhenteitä sekä jargonia. Tarkista lopuksi, että otsikot vastaavat tekstiä.
 • Suosi napakoita kappaleita ja kirjoita yhteen kappaleeseen vain yksi asia.
 • Kiinnitä huomiota aloitukseen ja lopetukseen. Aloitus myy tekstin, lopetus jää lukijalle päällimmäiseksi mieleen.
 • Käytä luotettavia lähteitä, merkitse viitteet asianmukaisesti ja noudata Laurean lähdeviitekäytäntöä.
 • Tee kuville/kuvioille kuvatekstit ja merkitse kuvatekstiin kuvan/kuvion tekijätiedot Varmista kuvan julkaisulupa ja lisensointi. Myös kuvat lisensoidaan CC BY-SA 4.0 -lisenssillä elleivät tekijät toisin ilmoiteta
 • Kirjoita viimeisteltyä tekstiä. Toimituskunta ei oikolue artikkeleita.
 • Kirjoittaja vastaa, että hän on kirjoittanut tekstin itse ja se on ennen julkaisematon! Artikkelit tarkistetaan plagioinnintarkistusohjelmalla.

Toimita käsikirjoituksen lisäksi

 • 3-5 asiasanaa.
 • Kuvat/kuviot erillisinä, mahdollisimman suurina kuvatiedostoina.
 • Kuvien/kuvioiden alt-tekstit.
 • Lyhyet kirjoittajaesittelyt. Nimi, titteli ja affiliaatio riittää. Tarkista että artikkeleiden kaikkien kirjoittajien esittelyt ovat yhdenmukaiset.
 • Jokaisen tekijän tulee hyväksyä julkaisusopimus.

Julkaisuprosessi

 • Lähetä viimeistelty käsikirjoitus toimituskunnalle osoitteeseen julkaisut@laurea.fi.
 • Toimituskunta lukee artikkelin ja antaa siitä kirjoittajaa tukevaa palautetta. Varaa toimituskuntaprosessiin noin kolme viikkoa.
 • Kirjoittajat tekevät pyydetyt muokkaukset.
 • Palautteen perusteella muokatut käsikirjotukset lähetetään osoitteeseen julkaisut@laurea.fi. Lisäksi kirjoittajat hyväksyvät Longin julkaisusopimuksen.
 • Päätoimittaja tekee julkaisupäätöksen. Artikkeli julkaistaan myönteisen päätöksen jälkeen.

In English:

Laurea Long is a non-peer reviewed, open access journal for professional articles. It is published by Laurea University of Applied Sciences, and it publishes articles related to Laurea’s areas of expertise.

Laurea Long accepts manuscripts in Finnish and in English, and the recommended length for an article is 20 000 -50 000 characters with spaces. Short articles (max. 10 000 characters) can be offered to Laurea’s other online magazine, Laurea Journal. At least one of the authors of an article must be Laurea staff member.

Laurea Long publishes articles on an on-going basis. The articles are published under CC BY-SA 4.0 –licence in Theseus and linked to Laurea Journal’s webpage.

Published articles must follow the responsible conduct of research.

Writing guidelines

 • All articles must include an abstract (max. 1000 characters), short ingress (approx. 500 characters), the actual article and list of references.
 • Articles should have a target audience. Think to whom you write, what angle they could find interesting and what they know/don’t know about the subject.
 • Use short and informative titles. Avoid abbreviations and jargon in titles and use subtitles to structure the manuscript.
 • Pay special attention to the beginning and ending of an article. The beginning should “sell” the text to the reader. Consider the ending: what is the final impression you want to give to your reader?
 • Keep your paragraphs concise and sentences short. This improves the readability of the article.
 • Use reliable sources and mark your references using Laurea’s guideline for referencing.
 • Send possible images in separate files and provide alternative texts for images. Remember that the recommended size for a good quality images is at least 1M.
 • Should you use images made by others, make sure you have the right to publish them. Unless otherwise agreed, images are published under CC BY-4.0 licence.
 • Finalize your article before sending it to Laurea Long. The editorial board will give feedback on the manuscript, but they do not proofread the articles.
 • The authors must guarantee that the manuscript is original and that it has not been published previously elsewhere. All articles will also be checked by plagiarism prevention program before publishing.

Supplementary materials (obligatory)

 • All articles should include 3-5 keywords.
 • Short bios. Name, title and affiliation is sufficient. Check that all authors use same format in their bios.
 • All authors must accept publishing agreement before the article is published.

Publication process:

 • Send your manuscript to julkaisut@laurea.fi
 • During the editorial process read by Laurea Long’s editor in chief and one other member of the editorial staff read the article and give feedback and recommendations to the authors. Reserve approximately 3 weeks for commenting.
 • Authors revise their article according to the feedback.
 • The revised manuscripts are re-sent to julkaisut@laurea.fi.
 • The article is published after the editor-in-chief has approved the article for publishing and all authors have agreed to the terms of the publishing agreement.
Jaa sivu