Alumnit ja opiskelijat vahvistavat verkostoa

Teksti | Tarja Chydenius

Verkostojen rakentaminen on keskeinen osa työelämäosaamista. Aktiivinen vuorovaikutus erilaisten organisaatioiden ja ihmisten kanssa on tärkeää jo opintojen aikana. Service Design Network (SDN) on esimerkki strategisesti merkittävästä verkostosta, johon kuuluminen antaa Laurean toiminnalle yhteiskunnallista perspektiiviä. Alumnit ja opiskelijat ovat korvaamaton osa toimintaa, jonka kautta syntyy uutta osaamista ja tärkeitä kontakteja alueemme ekosysteemien kehittämiseen.

Osaksi palvelumuotoilijoiden yhteisöä

Palvelumuotoilu on yksi Laurean keskeisiä osaamis- ja painopistealueita. Palveluihin nojautuvan yhteiskunnan taloudelliset ja sosiaaliset haasteet vaativat hurjan määrän tietoa, taitoa ja teknologiaa, joten haasteiden ymmärtämiseen ja ratkomiseen tarvitaan monia ja monenlaisia toimijoita. SDN-verkoston kautta voimme tarjota opiskelijoille, henkilöstölle ja alumneille uudenlaisia ja innostavia mahdollisuuksia oman palvelumuotoiluosaamisensa kehittämiseen ja olla osa alaa kehittävää ammatillista yhteisöä. Tuhansien jäsenten verkosto on maailmanlaajuinen, mutta tarjoaa mahdollisuuksia myös kansalliseen ja paikalliseen yhteistyöhön.

Tapahtumat tekevät verkoston näkyväksi

Kuva 1:
Jaosvastaava Teija Hakaoja Silver Planetilta ja Andy Pattichis Hellonilta toimivat tapahtuman juontajina. Tapahtumaan osallistui yli 300 palvelumuotoilusta kiinnostunutta osallistujaa.
Kuva: Laura Rinta-Jouppi

Huhtikuussa 2018 järjestetty SDN:n Suomen jaoksen kansallinen konferenssipäivä on hieno esimerkki onnistuneesta ja aikaansaavasta verkostotoiminnasta. Yli kolmensadan hengen tapahtuma järjestyi vapaaehtoisvoimin ja tyypilliseen verkostomaiseen toimitapaan.

Kun palvelumuotoilun tuoreimman tiedon päivittäminen ja alan kehityksestä kiinnostuneiden kohtaamis- ja keskustelutarpeet tulivat jälleen ajankohtaisiksi, kokosivat verkoston aktiivijäsenet sopivan joukon tekemään tapahtumaa. Laurean lehtorien, opiskelijoiden ja lukuisten alumnien lisäksi tapahtumatiimiin kuului useita alan yrittäjiä ja palvelumuotoilutoimistojen sekä palvelumuotoilua soveltavien yhteisöjen edustajia. Näiden osaajien asiantuntemuksen ja kontaktien ansiosta saatiin koostettua onnistunut tapahtuma, jonka teemana oli palvelumuotoilun kehittyvä rooli. Kansainväliset ja kotimaiset puhujat ja ajankohtaiset aiheet saivat runsaasti hyvää palautetta.

Kuva 2: Laurea on SDN:n Suomen jaoksen perustajajäsen. Jaos tarjoaa lukuisia verkostoitumistapahtumia ja mahdollisuuksia osallistua uuden tiedon oppimiseen ja yhteiskehittämiseen. Huhtikuun tapahtama sisälsi useita teemaryhmiä, joissa pääsi osallistumaan myös workshoppeihin.
Kuva: Laura Rinta-Jouppi

Moni antaa ja saa

Toteuttajatiimin kokoaminen oli yllättävänkin helppoa. Kaikkia avuntarjoajia ei edes pystytty ottamaan mukaan suunnittelutiimiin, mutta osallistumismahdollisuuksia tarjoutui myös varsinaisen tapahtuman vapaaehtoisjoukolle. Tilaisuus olla mukana luomassa inspiroivaa tapahtumaa oli monille mahtava kokemus. Kansainväliset osallistujat ja vapaaehtoiset saivat kaikki tuntemaan itsensä osaksi maailmanlaajuista palvelumuotoilijoiden yhteisöä.

Mutta miksi sitten niin moni on halukas antamaan aikaansa ja energiaansa päivätyönsä ja muiden kiireiden ohella? Haastattelin kolmea (ex-)laurealaista, jotka kertovat oman tarinansa.

Kuva 3: Tapahtuman vapaaehtoiset juhlistamassa onnistunutta palvelumuotoilukonferenssia 25.4.2018. Monilla heistä on vahva linkki Laureaan opiskelijana, alumnina tai ohjaajana.
Kuva: Aliisa Hautaviita

Virtaa arkeen

Teija Hakaoja on Suomen SDN-jaoksen nykyinen jaosvastaava ja Laurean Service Innovation & Design -yamk-ohjelmasta 2015 valmistunut alumni. Teija työskentelee Silver Planet Oy:llä Lead Designerina, mutta raivaa tiiviistä kalenteristaan aikaa mielellään myös palvelumuotoilun verkostotoimintaan.

Kuva 4: SDN-verkosto tarjoaa kohtaamisia entisille ja nykyisille laurealaisille. Alumni Teija Hakaoja (vas.) toimii SDN:n nykyisenä jaosvastaavana. Restonomiopiskelija Zorana ”Zoka” Bozic (oik.) pääsee verkoston kautta näkemään, miten työelämä toimii.
Kuva: Tarja Chydenius

– Yksi tärkeimpiä Laureasta saamiani asioita oli mahtava verkosto, jonka pystyi luomaan muiden palvelumuotoilusta kiinnostuneiden ihmisten kanssa. Nyt monet näistä ihmisistä ovat nivoutuneet orgaanisesti SDN:ään, joka tarjoaa uuden yhteydenpitofoorumin ja tilaisuuden alan seuraamiseen, toteaa Teija. – Ennen kaikkea SDN-verkosto toimii mahdollistajana. On mahtavaa nähdä, kun ihmiset saavat tietoa ja osaamista tätä kautta. Erityisen kiva on nähdä, että tutut ihmiset löytävät verkoston kautta työpaikkoja ja muita tärkeitä kontakteja, jatkaa Teija. Hänen oma työnantajansakin rekrytoi tapahtumassa uuden työntekijän, joka vakuutti asiantuntemuksestaan tapahtuman puhujana.

Teija on myös havainnut, että verkostotyö antaa monenlaista näkökulmaa omaan ammattilliseen kehittämiseen. – Saan tästä hirveästi, vaikka toiminta viekin aikaa. Ihan kaikkea haluamaansa ei aina ehdi tehdä, mutta tästä saa paljon virtaa, iloa ja oppimista. Uuden oppiminen motivoi aina, myös vapaa-ajalla.

”Tosisiistii”

Restonomiopiskelija Zorana ”Zoka” Bozic toimi tapahtuman catering-vastaavana ja monitoiminaisena. Hän sai suoritettua tapahtumassa projektipisteinä tapahtumajohtamisen opintojaksonsa kokonaan. Ensimmäisen vuoden opiskelijana projekti tarjosi heti opintojen alkuun mahdollisuuden luoda omaa verkostoa ja nähdä, miten työelämässä toimitaan. Kokemus oli Zokalle mieluinen ja opettavainen. – Ihan tosisiisti kokemus. En oikeasti odottanut, että Laureassa olisi näin vahva omistautuminen tällaisiin työelämäkuvioihin. Opin, että olemalla itse aktiivinen pääsee mukaan monenlaisiin hienoihin juttuihin. Oli huippu mielenkiintoista tutustua alumneihin ja kuulla heidän inspiroivista urapoluistaan.

Hyvin hoidetun projektin myötä myös Zokalle tarjoitui uusia työmahdollisuuksia. Jatkossa hän pääsee kehittämään osaamistaan SDN:n Suomen jaoskoordinaattorina.

Taitojen kehittämistä eri tasoilla – oppijana ja jakana

Eliisa Sarkkisen status vaihtui tapahtuman valmistelun aikana Laurea Service Innovation & Design -yamk-opiskelijasta alumniksi. Eliisa on toiminut SDN:n projekteissa jo aiemminkin. Esimerkisi verkoston Service Kick Grant -starttirahaprojekti tarjosi mahdollisuuksia syventää palvelumuotoiluosaamista seniorimuotoilijoiden opastuksessa. – Törmäsin edelliseen jaosvastaavaan eräässä toisessa design-tapahtumassa ja kiinnostuin heti verkoston toiminnasta. En vielä ollut töissä palvelumuotoilijana, joten halusin tutustua sitä työkseen tekeviin ihmisiin. Minua kiinnostaa myös yritykset, jota tekevät palvelumuotoilua bisneksensä kehittämiseksi, kertoo Eliisa. Hän kertoo pitävänsä SDN:n toimintaa hauskana harrastuksena, josta saa paljon energiaa ja oppii uutta tekemällä yhdessä muiden kanssa. Uusia kontakteja tulee silmäiltyä siinäkin mielessä, kenen kanssa voisi tehdä projekteja tulevaisuudessakin.  – Olen oppinut myös itsestäni paljon. Nyt on tullut selväksi, että palvelumuotoilu on ”mun juttu”. Osin laurealaisena verkostona SDN:n toimintaan oli helppo tulla mukaan. Tämä oli minulle äärimmäisen tärkeä silta alan työelämään, toteaa Eliisa.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202402279004

Jaa sivu