Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden opiskelutyytyväisyys

Teksti | Jouni Koski

Olen kevään aikana julkaissut useamman blogikirjoituksen, joissa olen käsitellyt ammattikorkeakoulusta valmistuneiden palautetta. Aloitin kirjoitusten sarjan blogikirjoituksella 1.3.2022 valmistuneiden antaman palautteen yleisestä kehityksestä ja siinä kuvasin vuosittain ammattikorkeakouluista valmistuville toteutettavan AVOP-kyselyn periaatteet ja toteutustavan.

On ollut mielenkiintoista pysähtyä tarkastelemaan rehtorin roolissa hieman pidemmän aikavälin kehitystä, vaikka palautetta ja siinä tapahtuvia muutoksia analysoidaan todella tarkkaan vuosittain. Nyt päätän valmistuneiden palautetta käsittelevien blogikirjoitusten sarjan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden opiskelutyytyväisyyden kehittymisen tarkasteluun. Opiskelutyytyväisyys muodostuu AVOP-mittaristossa yhdeksästä tekijästä, joiden vastausten keskiarvot esitetään taulukossa 1. Ne on kerätty (luettu 7.1.2022) Vipunen.fi -tilastopalvelusta (1.539 vastaajaa / 1.466 vastaajaa Laurea-ammattikorkeakoulusta valmistuneet v. 2020 / v. 2016 ja 23.402 vastaajaa / 19.715 vastaajaa kaikista ammattikorkeakouluista valmistuneet v. 2020 / v. 2016).

taulukon sisältö avattu tekstissä.
Taulukko 1. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden opiskelutyytyväisyys (Vipunen)

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden opiskelutyytyväisyys on sangen korkealla tasolla, vaikka minkään osa-alueen keskiarvo ei ylitä vielä kuutta. Positiivista on huomata, että kaikkien opiskelutyytyväisyyden osa-alueiden keskiarvot ovat nousseet sekä kaikista ammattikorkeakouluista valmistuneiden että Laurea-ammattikorkeakoulusta valmistuneiden osalta vuodesta 2016 vuoteen 2020 verrattuna. Kaikista korkeimmat keskiarvot opiskelutyytyväisyyden osa-alueista saivat vuonna 2020 valmistuneilta: 1. Ammatillinen kasvuni (Laurea 5,9 / AMKit 5,8), 2. Osaamiseni kehittyminen (Laurea 5,8 / AMKit 5,7) ja Harjoittelujaksot (Laurea 5,8 / AMKit 5,6). Kaikista alhaisimmat keskiarvot opiskelutyytyväisyyden osa-alueista saivat vuonna 2020 valmistuneilta: 1. Työelämätuki (Laurea 4,9 / AMKit 4,5) ja 2. Opintojen kansainvälisyys (Laurea 5,0 / AMKit 4,9). Kehitettävää edelleen opiskelutyytyväisyyden lisäämiseksi riittää, vaikka on todettava kehityksen olleen opiskelutyytyväisyyden kaikilla osa-alueilla oikean suuntainen.

Rehtorina haluan valtavalla myötäylpeydellä kiittää Laurea-ammattikorkeakoulun henkilöstöä erinomaisesta työstä, sillä kaikkien opiskelutyytyväisyyden osa-alueiden osalta ovat Laureasta vuonna 2020 ammattikorkeakoulututkintoon valmistuneiden vastausten keskiarvot korkeampia kuin kaikista ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastausten keskiarvot.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041429172

Jaa sivu