Asiantuntijuuden kehittäminen parantumattomasti sairaan ja hänen läheistensä auttamiseksi

Teksti | Birgit Lifländer , Annikki Päällysaho

Hoidon ammattilaisten (hoitotyö, lääketiede) osaaminen palliatiivisesta hoidosta ei ole tällä hetkellä Suomessa riittävää eikä osaaminen ole tasalaatuista. Palliatiivinen hoito on parantumattomasta tai henkeä uhkaavasta sairaudesta kärsivän ihmisen ja hänen läheistensä aktiivista, kokonaisvaltaista ja moniammatillista hoitoa. Hoidon tavoitteena on kärsimyksen ehkäiseminen ja lievittäminen sekä elämänlaadun vaaliminen. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa ja koskee elämän viimeisiä viikkoja tai viimeisiä päiviä.

Hoidon opiskelijoiden koulutuksen aikana saamasta osaamisesta on käyty keskustelua muun muassa hoitotyön opettajafoorumissa syksyllä 2016. Opettajafoorumi liittyi Hyvä kuolema -hankkeeseen (2015-2016). Foorumiin osallistui eri puolilta Suomea kolmisenkymmentä hoitotyön opettajaa sekä ammattikorkeakouluista että toisen asteen oppilaitoksista.

Artikkelin kirjoittajat hankkeen työelämäpajassa

Ajatus koulutuksen kehittämisestä jäi foorumin jälkeen elämään.  Palliatiivisen koulutuksen kehittämisen hankkeistaminen eteni, kun sopiva rahoitushaku ilmeni. Lehtori Kajaanin ammattikorkeakoulusta yhdessä HYKS:n palliatiivisen keskuksen ylilääkärin ja Tampereen lääketieteellisen tiedekunnan kliinisen opettajan sekä saattohoidon opettajafoorumin kanssa aloittivat hankkeen konsortion kokoamisen. Hankehakemuksen suunnittelu koulutuksen kehittämiseksi moniammatillisesti käynnistyi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyönä. Hakemus lähetettiin Opetus- ja kulttuuriministeriöön syksyllä 2017 nimellä Palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen koulutuksen monialainen ja työelämälähtöinen kehittäminen (EduPal). Rahoituspäätöksen hanke sai huhtikuussa 2018. Hanke toteutuu vuosina 2018–2020.

EduPal -hankkeen tavoitteena on opetuksen nykytilan selvityksen pohjalta laatia moniammatillisesti yhdessä työelämän asiantuntijoiden kanssa palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen osaamisen kuvaus sekä perustasolle että erityistasolle. Osaamiskuvausten pohjalta laaditaan valtakunnalliset ja yhtenäiset suositukset palliatiivisen hoidon perusosaamisesta opetussuunnitelmien sisälle (sekä ammattikorkeakoulujen hoitotyöhön, että yliopistojen lääketieteellisiin tiedekuntiin). Sekä luodaan erikoistumiskoulutukset palliatiiviseen hoitotyöhön ja lääketieteeseen varmistamaan opiskelijoiden palliatiivisen hoidon erityisosaaminen. Hoitotyön koulutukseen rakennetaan myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto palliatiivisen hoidon kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin. Hankkeen tuloksena saadaan osaamis- ja tarvekuvauksiin perustuvat sekä kansainvälisesti vertailukelpoiset opetusohjelmat ja jatkokoulutusjärjestelmät.

Hankkeessa ovat mukana kaikki viisi lääketieteellistä tiedekuntaa ja 15 hoitotyön opetusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua. Hanke on verkostoitunut laajasti työelämän eri toimijoiden kanssa. Koulutusta kehitetään tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa, joihon kuuluvat työelämän edustajien lisäksi muun muassa palliatiivisen hoitotyön ja lääketieteen yhdistykset, ammattiliitot, potilasjärjestöjä ja kirkkohallitus.

Osaamiskuvaukset on laadittu ja opetussuunnitelmasuosituksia sekä hoitotyöhön että lääketieteeseen laaditaan parhaillaan.  Palliatiivisen hoitotyön erikoistumiskoulutuksesta on laadittu sopimus ammattikorkeakoulujen kesken joulukuussa 2018. Palliatiivisen hoitotyön erikoistumiskoulutukset käynnistyvät ammattikorkeakoulujen toimesta keväällä 2020 laajasti eri puolilla Suomea, esimerkiksi Uudenmaan ammattikorkeakouluista Laureassa, Metropoliassa ja Diakissa.

Palliatiivisen hoidon saatavuudessa ja asiantuntijuudessa on suuret alueelliset erot Suomessa. EduPal-hankeen tarkoituksena on omalta osaltaan kehittää ja varmistaa sitä, että hoidon ammattilaiset osaavat auttaa parantumattomasti sairasta ja hänen läheisiään kärsimyksen lievittämiseksi aina mahdollisimman hyvään kuolemaan saakka.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833675

Jaa sivu