Askel kerrallaan kohti kestävämpää liiketoimintaa

Teksti | Jenni Viljanen

Ilmasto kuumenee, köyhyys lisääntyy, yhteiskunnan vakaus on veitsenterällä. Mitä yksittäinen yrittäjä voisi tilanteelle tehdä? Ei ehkä ratkaista kaikkia ongelmia, mutta kantaa kortensa kekoon ottamalla muutaman askeleen kohti kestävällä pohjalla olevaa vastuullista liiketoimintaa.

kuvituskuva.
Kuva: Margot Richard on Unsplash

Nykymaailmassa ei enää voi ohittaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoja. Oman yrityksen liiketoiminnan muuttaminen vihreämmäksi tai vastuullisemmaksi voi kuitenkin vaatia rohkeutta ja ulkoista sysäystä. Ei ole välttämättä helppo hahmottaa, millä konkreettisilla teoilla omaa liiketoimintaa voisi muokata kestävämmälle pohjalle. Laurea-ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toteuttamassa, ESR-rahoitteisessa Green Steps -hankkeessa halutaan auttaa uusimaalaisia mikro- ja pk-yrityksiä löytämään juuri itselleen sopivat tavat kehittää toimintaa vihreämmäksi. Yrittäjille halutaan antaa tukea siihen, että he uskaltavat tehdä asioita uudella tavalla ja ottaa askeleen kohti kestävämpää kasvua.

Edelläkävijäksi edelläkävijöiden joukkoon

Kuten ympäristöasiantuntija Kati Berninger (2012) sanoo, vaatii uuden synnyttäminen riskinottoa. Asiat on helpompi tehdä kuten ennenkin, ettei vain joudu naurunalaiseksi jos epäonnistuu. Muutos ja kestävämpi tulevaisuus ei kuitenkaan ole mahdollista, jos kaikki jatkavat toimintaansa kuten ennenkin, vaan askeleet kohti kestävämpää ja hiilineutraalimpaa yhteiskuntaa vaativat rohkeita ihmisiä ja organisaatioita edelläkävijöiksi. Yritykset voivat mm. kehittää hiilineutraaleita tuotteita tai palveluita, lisätä energiatehokkuutta tai vähentää kasvihuonekaasupäästöjä asettamalla itselleen sopivat tavoitteet ja seuraamalla niiden toteutumista. Myös viestiminen esim. hiilijalanjäljen pienentämisestä on askel kohti kestävämpää yhteiskuntaa, sillä näin yritykset voivat osaltaan nostaa esiin muutokseen tarvittavaa tietoa ja esimerkkejä, jolloin hiilineutraaliudesta tai muista kestävän kehityksen toimista tulee hiljalleen valtavirtaa.

kuvituskuva.
Kuva: Pop Zebra on Unsplash

Hyviä esimerkkejä erilaisista, suuremmista ja pienemmistä, vihreistä askeleista on jo paljon. Toimialasta ja yrityksen koosta riippuen vastuullisuus voi tarkoittaa mitä erilaisempia asioita. Kahvintuottaja Arvid Nordquist hankkii kahvinsa vain vastuullisesti sertifioiduilta tiloilta; ResQ Club tavoittelee ruokahävikittömiä yhteiskuntia sovelluksella, joka mahdollistaa ravintoloiden ylijäämäruokien myymisen kuluttajille; painotalo Plusprint tuottaa painotuotteita vastuullisesti ja ekologisesti minimoiden hiilijalanjälkensä, Vaatepuu tarjoaa lainaamiseen perustuvia kestäviä pukeutumisratkaisuja; rakennusyritys Luomoa on kehittänyt uudenlaisen sisärakentamisen mallin, jonka keskeisenä tavoitteena on kestävä kehitys ja Sybimar on kehittänyt suljetun kierron mallin, jossa tuotantolaitokset hyödyntävät toistensa jätteitä. Nämä muutamat esimerkit ovat vain pintaraapaisu monista innovaatioista tai uusista toimintatavoista, joilla yritykset pyrkivät kohti kestävää kasvua.

Nopeista kokeiluista ideoita innovointiin

Vaikka esimerkit vihreistä innovaatioista ja kestävän kehityksen toimenpiteistä ovat moninaisia, on useilla toimilla kuitenkin yksi yhteinen nimittäjä: ne ovat syntyneet innovaatioiden, kokeilujen, ja ehkä yritysten ja erehdystenkin kautta. Green Steps -hankkeessa yrityksiä kannustetaan tekemään nopeita kokeiluita, jotka tuovat uutta yrityksen innovaatiotoimintaan. Kun yritykset oppivat palvelumuotoilun kautta tapoja kehittää ja testata innovaatioita joustavasti, karttuu niille samalla osaamista uudenlaisten kehittämismenetelmien hyödyntämisestä. Osallistuvilla yrityksillä on siis hankkeen päättymisen jälkeenkin ehkä matalampi kynnys rohkeasti testata ja kehittää tuotteitaan ja palveluitaan vihreään suuntaan.

Yksin ei tarvitse pärjätä

kuvituskuva.
Kuva: Cherie Birkner on Unsplash

Green Steps -hankkeessa yritysten ei tarvitse muuttaa maailmaa yksin, tai ottaa pelottavan suurta harppausta kohti tuntematonta. Hankkeen keskeisenä ajatuksena on tarjota yrittäjille ryhmätukea ja verkostoja, joissa omaa liiketoimintaa voi kehittää. Yritysten halu ja tarve verkostoitua ja jakaa tietoa keskenään nousi esille Elinkeinoelämän ja kunnan välinen ilmastoyhteistyö -hankkeen kyselyssä (2022), jossa kysyttiin erityisesti Vantaan, Keravan ja Järvenpään alueen yritysten toiveita ja odotuksia ilmastoyhteistyöstä kaupungin kanssa. Laurea-ammattikorkeakoulun vuonna 2020 toteuttaman PATU- eli palvelumuotoilulla ja ryhmätuella liiketoiminta uuteen nousuun –hankkeen yhdeksi arvokkaimmista anneista osallistujayrityksille nousi yhteistyö muiden yrittäjien kanssa. Green Steps -hankkeeseen mukaan lähtevien yritysten ei siis tarvitse pelätä jäävänsä yksin ideoimaan muutosta, vaan tarjolla on sekä palvelumuotoiluprosessin aikaista ryhmätukea, business coachingia että vertaismentorointia.

Green Steps- hankkeen koulutukset, palvelumuotoiluprosessi, business coaching sekä vertaismentorointi -tilaisuudet toteutetaan syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana. Mukaan voivat ilmoittautua uusimaalaiset yritykset. Laurea-ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toteuttama ESR-rahoitteinen hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Mukaan voi ilmoittautua ottamalla yhteyttä hanketiimiin tai täyttämällä ilmoittautumislomakkeen.

Jos kiinnostuit ja haluat kuulla lisää, ota yhteyttä:

  • Jenni Viljanen, projektipäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu  jenni.viljanen@laurea.fi Puh. 0504754734
  • Reija Anckar, projektipäällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu reija.anckar@haaga-helia.fi Puh 0503428125
  • Hankkeen sivut

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022081955869

Jaa sivu