Digi Coachina hankkeessa ennen koronaa ja sen aikana

Teksti | Terhi Kärpänen

Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin –hanke kehitti lähialueen yritystoimintaa ja yritysverkostoja. Koronan myötä myös yrittäjien kiinnostus digitaalisia työkaluja kohtaan voimistui, mikä näkyi kasvavina seminaarien osallistujamäärinä ja konkreettisena toimintana työpajoissa. Koronan sanelemien rajoitusten vuoksi hankkeen viimeiset toiminnot toteutettiin verkossa.

kuvituskuva.
Hankkeen kuvamateriaalia

Hanke lyhyesti

Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää lähialueen yritystoimintaa ja yritysverkostoja. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke käynnistettiin maaliskuussa 2018 ja se jatkuu kesään 2020 asti. Kumppaneina Laurean ohella hankkeessa toimivat Uudenmaan yrittäjät sekä YritysVantaa ja YritysEspoo. Hankkeen tavoitteena on ollut auttaa Uudenmaan alueen pk-yrityksiä kansainvälistymään digitaalisin työvälinein.

Hankkeessa yrityksille on tehty yritysprojekteja, ja järjestetty seminaareja tukemaan yritysten kansainvälistymisprosessia ja digitaalisten työkalujen tehokkaampaa hyödyntämistä. Hankkeelle on myös haettu osaajia eli talentteja, joiden taitoja on voitu sitoa yritysprojekteihin. Samalla talenteille ja pk-yrityksille on tarjottu verkostoitumismahdollisuuksia. Hankkeessa mukana olevat lehtorit ovat toimineet Digi Coach –tittelillä auttaen yrityksiä saamaan apuja digitaalisten työkalujen käyttöönottoon sekä kansainvälistymiseen yritysprojektien, työpajojen ja seminaarien avulla.

Yritysprojektit, seminaarit ja työpajat

Hankkeen aikana, Digi Coachin näkökulmasta, antoisinta ovat olleet yrittäjäkohtaamiset. Yrityksiä on kutsuttu seminaareihin, joissa on opetettu digitaalisia työkaluja ja annettu vinkkejä oman osaamisen ja yrityksen toimintojen kehittämiseen. Seminaarien osalta yrittäjien kommentit ja palaute ovat olleet positiivisia. Yrittäjät ovat kokeneet saavansa hankkeelta yritysprojektien muodossa apuja ja ohjausta päivittäisiin asioihin, kuten verkkosivustojen analysointiin, verkkokaupan perustamiseen ja sosiaalisen median markkinointiin. Pk-yrityksillä on ollut yleensä huoli oman toiminnan fokusoimisesta; mihin markkinoihin ja toimintoihin pitäisi keskittyä, ketkä ovat oikeaa kohderyhmää, ja miten heidät tavoittaa? Lisäksi ajan käyttö haasteena on tuotu esille monien yrittäjien osalta. Yritysprojektien ja talenttien avulla yritykset ovat saaneet ymmärrystä digitaalisten työvälineiden käytöstä, perusasioiden kuntoon laittamisesta ja tuulta omaan liiketoimintaansa. Perusasioiden kuntoon laittaminen on erittäin tärkeää, kun tähdätään kansainvälisille markkinoille. Perustukset täytyy laittaa kuntoon, jotta talon voi rakentaa. Ilman toimivaa verkkosivustoa, verkkokauppaa tai perusmarkkinointia sosiaalisessa mediassa on vaikeaa lähteä kansainvälistymisen tielle.

Hankkeessa on toteutettu sisältö-, digimarkkinointi- ja palvelumuotoilutyöpajoja. Näissä työpajoissa yrittäjät ovat työstäneet itse omaa sisältöstrategiaa, digitaalisen markkinoinnin suunnittelua sekä omien palvelupolkujen ja käyttäjäpersoonien tunnistamista palvelumuotoilun menetelmillä. Digi Coachin roolissa palkitsevaa on myös ollut yrittäjien auttaminen ja ohjaaminen oikeaan suuntaan kansainvälistymisen tiellä.
Usein yrittäjien kohdalla ongelma on sokeus omaa toimintaa kohtaan:

” On hyvä, että joku sanoo tai kyseenalaistaa omia mietintöjä, kun sitä tulee niin sokeaksi omalle toiminnalle. Ei tule ajatelleeksi ihan itsestään selviä asioita.”

Digi Coachin perustehtävänä on ollut verkostojen ja talenttien etsimistä yritysten tarpeisiin. Mahdollisuuksien mukaan yritysprojekteja on sidottu opetuskokonaisuuksiin ja näin löydetty oikeaa osaamista yritysten tarpeisiin. Tämä on myös tukenut Laurean LbD-mallia eli kehittämispohjaista oppimista.

Ja sitten tuli korona….

Korona-tilanteen voimistuttua Suomessa helmikuussa myös tietoisuus digitaalisten työvälineiden tärkeydestä nosti päätään yrittäjien keskuudessa. Alkuvuoden seminaareissa rikottiin kävijäennätyksiä, esimerkiksi Sosiaalisen median markkinoinnin seminaarissa ilmoittautuneita oli sata. Huolena oli saada osallistujille riittävän isot tilat. Tämä oli myös ensimmäinen seminaari, missä kehoitimme olemaan kättelemättä. Kielto saattoi tuolloin herättää ihmetystä. Yrittäjien huoli omasta yritystoiminnan tilasta voimistui;

”mitä jos ei pystykään matkustamaan, mitä jos kivijalkaliike menee kiinni, entä jos koronan takia tulee liikkumiskieltoja, mitä jos ihmisten ostovoima heikkenee ym. ”

Yrittäjien huolet muuttuivat todeksi maaliskuussa. Tilanne Suomessa kärjistyi, ja hankkeessa kaikki toiminta kuten työpajat ja seminaarit siirrettiin verkkoon. Enää ongelmana ei ollut löytää riittävän isoa tilaa tapahtumille vaan saada kaikki toiminta verkkoon ja myös yrittäjät mukaan verkkotyöpajoihin. Hanke pyrki auttamaan yrittäjiä tässä kriisitilanteessa. Hankkeessa videoitiin ohjeistusta verkkokaupan perustamisesta, jotta yrittäjät voisivat nopeasti saada uudenlaisen alustan toiminnoilleen. Alun perin puolen päivän digimarkkinoinnin työpaja päätettiin jakaa useammalle päivälle, ja yrittäjiä ohjattiin digimarkkinoinnin suunnitelmissa myös henkilökohtaisesti. Monella yrittäjällä verkkoon siirtyminen oli hyppy tuntemattomaan.

Työpajoissa tuli esille yrittäjien huoli omasta liiketoiminnasta. Korona-aika on pakottanut ajattelemaan asioita ja omaa yritystarjontaa eri tavalla. On muutettava prosesseja, lisättävä markkinointirahaa digitaalisiin kanaviin, ymmärrettävä asiakkaita ja heidän ostokäyttäytymisen muutosta. Osa yrittäjistä näki muutoksen myös mahdollisuutena:

”Verkkokauppa ja siihen liittyvät suunnitelmat olivat aina työlistalla, teen sitten kun ehdin. Nyt se on sitten pakko tehdä, mikä on toisaalta hyvä, että pakon edessä tulee tehtyä.”

Yksi yrittäjien huolenaiheista oli myös palvelujen vieminen verkkoon ja videointi. Yrittäjien oli mietittävä ratkaisuja, miten omaa toimintaa viedään verkkoon esim. liikuntapalvelujen osalta. Hankkeessa oli jo aiemmin järjestetty videointityöpajoja sekä tehty erilaisia blogeja videosisältöihin liittyen. Näitä materiaaleja ja esityksiä pystyttiin helposti jakamaan kriisitilanteessa yrittäjille. Kaikki aiempi materiaali oli avoimesti saatavilla hankkeen kotisivuilla.

Yrittäjien huolenaiheet videointiin olivat onneksi ”oman pään” sisällä:

”Kaikista kauheinta oli nähdä se oma naama videossa, mutta kun niitä videoita teki useamman, niin siihen onneksi tottui.”

Hanke loppuu, kansainvälistyminen jatkuu

Hankkeessa on saatu aikaan paljon loppuun vietyjä yritysprojekteja, onnistuneita seminaareja sekä työpajoja. Osa mukana olleista yrityksistä on lähtenyt rohkeasti kansainvälistymisen polulle. Osa yrityksistä vielä aloittelee maailman valloitusta. Digi Coachia erityisesti lämmittää yrittäjien onnistumiset ja työpajoissa tapahtuneet oivallukset oman toiminnan kehittämisestä. Korona-aika on pakottanut uudenlaista ajattelua. Korona voi tuhota paljon, mutta jotain uuttakin syntyy tilalle. Hankkeessa on jäljellä vielä työpajoja sekä loppuseminaari keväällä.

Silti työ ei lopu, vaikka hanke loppuukin.  Yrittäjät ovat saaneet hankkeelta hyvän ponnahdusalustan omalle digi-toiminnalleen kohti kansainvälisyyttä. Lisäksi me Digi Coachit olemme myös oppineet paljon yhteisistä kohtaamisista yritysten kanssa. Tämä innoittaa meidät myös miettimään uusia hankehakuja digitaalisten työvälineiden ja kansainvälistymisen rintamalla.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020042322167

Jaa sivu