Digihiestä kohti digi-iloa

Teksti | Riikka Kanervo

“Jos tarpeeksi kovasti jotain haluaa, sen myös saa.” Mitä jos digitaitoja lähestyttäisiinkin niiden välttämättömyyden ja tarpeellisuuden sijaan niiden tuoman ilon ja hyödyn kautta? Muun muassa tällaista pohdittiin eräänä maaliskuisena keskiviikkoiltapäivänä Seinäjoen Valo-valmennuksen toimipisteessä, jossa vaatimattomia digitaitoja omaavia ihmisiä työssään kohtaavia sosiaali- ja työvoima-alan ammattilaisia kokoontui yhteen Oppimispolut onnistumiseen -hankkeen koollekutsumana. Iltapäivän agenda oli yhteiskehittäminen ja aiheena mikäs muukaan, kuin digitaidot ja hankkeessa kehitetty ohjausympäristö.

kuvituskuva tietokoneesta.
Kuva: Läppärin näytöllä näkymä ohjausympäristön Arjen digitaidot-osioon. (Riikka Kanervo)

Digiohjaukselle on valtava tarve

Kahvi ja pulla saivat kielenkannat irtoamaan ja keskustelu kävi vilkkaana digiteeman ympärillä. Saattoipa tapaamisen alussa tulla myös pieni digihiki, kun yhteys etäosallistujiin ei meinannut onnistua. Onneksi digihiki muuttui pian digi-iloksi ja saimme myös etäyhteyden toimimaan. Oppimispolut onnistumiseen –hankkeen Yhteiskehittämisiltapäivä oli jo kolmas laatuaan – ja mikäli osallistujien toiveet huomioidaan, ei suinkaan viimeinen.

Matalan kynnyksen digiohjaukselle on valtavan suuri tarve Seinäjoen ja koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Oppimispolut onnistumiseen –hankkeen tarjoama matalan kynnyksen digiohjaus onkin otettu ilolla vastaan paitsi asiakkaiden, myös ammattilaisten taholta. Jos työntekijän aikaresurssit eivät riitä digiohjaukseen, on helppo vinkata asiakas hankkeen digiohjaajan juttusille.

Digitaidot ja etenkin niiden puute työllistävät sosiaalialan ammattilaisia, eikä heillä useinkaan ole aikaa ja mahdollisuutta opettaa asiakkaalle digitaitoja. Tilanteessa, jossa asiakastapaamiseen on varattu aikaa tunti, jonka aikana on tarkoitus käydä läpi monenlaisia asioita, ei työntekijällä usein ole muutakaan vaihtoehtoa kuin tehdä digitaitoja vaativia hakemuksia asiakkaan puolesta, jotta asiat saadaan etenemään. Maahanmuuttajataustaisen asiakkaan kohdalla tapaamisesta saattaa mennä yli puolet siihen, kun puhelimitse jonkun läheisen tulkkauksen avulla yritetään selvittää, mihin asiakas ylipäätään apua tarvitsee. Puolesta tekeminen ei millään tavalla edistä digitaitojen oppimista, mutta se on tilanteen sanelema pakko.

Kehittämisiltapäivässä jaettiin kokemuksia ja vertaistukea tilanteista, joissa vaatimattomat digitaidot vaikeuttavat asiakkaan tilannetta. Työttömyysetuuksien ja toimeentulotuen hakeminen vaativat jo melko hyviä digitaitoja, eivätkä sivustot ja palvelut aina ohjaa käyttäjiään niiden käytössä. Vaikka internetistä löytyy monenlaisia video-ohjeita, pitää niiden luokse löytääkseen olla jo melkoisen digiosaava, eikä monikaan digitaitoja vasta opetteleva osaa itsenäisesti niiden luo etsiytyä.

Ohjausympäristöstä konkreettista apua

Iltapäivän aikana tutustuttiin myös Oppimispolut onnistumiseen –hankkeessa kehitettyyn digiohjausympäristöön, jonne on kerätty tietoa ja konkreettisia ohjeita paitsi tietokoneen käyttöön ja netikettiin, myös esimerkiksi Kelan tai TE-palvelujen verkkoasiointiin. Sivustolla on tällä hetkellä kaksi eri osiota: Arjen digitaidot, sekä Opiskelijan ja työntekijän digitaidot. Sivustolle on koottu eri toimijoiden, kuten edellä mainittujen Kelan ja TE-palvelujen ohjevideoita, sekä hankkeessa tuotettuja ohjeistuksia. Jatkossa ne löytyvät sieltä helposti, jolloin esimerkiksi TE-palveluiden työntekijä voi opastaa asiakkaansa katsomaan ohjeita ja ohjevideoita ohjausympäristöstä.

Saimme valtavan hyviä kommentteja ja kehittämisehdotuksia, joilla ohjausympäristöä saadaan kehitettyä entisestään. Pyrkimyksemme on vastata paremmin paitsi digitaitoja opiskelevien, myös heidän kanssaan työskentelevien ammattilaisten tarpeisiin. Tarkoituksemme on rakentaa ohjausympäristöön myös kolmas osio: Digivaikuttamisen keinot, jonne koostetaan tietoa digivaikuttamisen kanavista ja keinoista, kuten missä ja miten voi tehdä kunta- tai kansalaisaloitteen ja missä voi ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Oppimispolut onnistumiseen –hankkeen ja ajankohtaisia digikuulumisia löydät myös Facebookista.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023032833511

Jaa sivu