Henkilökohtaistamisen tärkeys opiskelijan tuutoroinnissa

Teksti | Janika Kyttä , Kirsi Kamphuis

Korkeakouluun tullaan nykyään harvoin suoraan toiselta asteelta.  Ennen tutkinnon aloittamista opiskelijoille on kertynyt usein valtava määrä osaamista ja elämänkokemusta.  Opettajatuutoreina olemme nähneet tämän muutoksen selvästi muutaman vuoden sisällä.  Olemme molemmat toimineet opettajatuutoreina Laureassa yli 10 vuoden ajan. Erityisesti viimeisen viiden vuoden aikana olemme huomanneet selkeän muutoksen monimuoto- ja verkko-opiskelijoiden osaamisessa heidän aloittaessaan opintojaan.

kuvituskuva.
Kuva: Pixabay

Aloitusryhmissä on aina opiskelijoita, joilla on ainakin jonkin verran työkokemusta ja osalla on jo pitkä työura. Monilla opiskelijoilla on jopa toinen korkeakoulututkinto tehtynä ennen Laureaan tuloa.  Opettajatuutorina pääsemme tutustumaan opiskelijaan heti ensimmäisenä opiskelupäivänä ja yhteinen matka kestää koko opintojen ajan. Vaikka tavoiteopiskeluaika on 3,5 vuotta, monet opiskelijat ilmoittavat jo heti aloituspäivänä, että haluavat tehdä tutkinnon nopeammassa tahdissa. Tähän tarvitaan meitä opettajatuutoreita. Opettajatuutorin pitää osata huomioida opiskelijan erilaiset taustat, tarpeet ja nopeatkin muutokset suunnitelmissa, jotta opiskelijan opintojen eteneminen olisi mahdollisimman sujuvaa.

Laureassa on liiketalouden näyttöpäiväprosessi osaamisen näyttöihin. Näyttöjen hyödyntäminen on kasvanut reilusti viimeisen vuoden aikana. Näytöistä, työn opinnollistamisesta ja hyväksiluvuista alamme keskustella opiskelijan kanssa jo ensimmäisestä tuutoroinnista alkaen. Opettajatuutorin tärkein tehtävä on yhdessä opiskelijan kanssa miettiä ja tarvittaessa räätälöidä opiskelijan HOPS ja opintojen aikataulutus opiskelijan osaamisen perusteella. Vastuu opinnoista on tietenkin opiskelijalla itsellään, mutta opettajatuutorit ovat suunnittelussa tärkeänä apuna. Osaamisperustaisuus pitää huomioida koko ajan opiskelijan kanssa keskustellessa. Tällä tavalla opiskelu pysyy mielenkiintoisena ja mielekkäänä, eikä kursseja suoriteta vain suorittamisen takia.

Helposti puhumme opintojen nopeuttamisesta, vaikka ajatuksena pitäisi olla opintojen räätälöinti opiskelijan taustaosaaminen ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Tämä tarkoittaa opintojen suorittamista tavoiteajassa, mutta opiskelijan omaa henkilökohtaista polkua seuraten. Tässä me opettajatuutorit olemme opiskelijoiden apuna sparraamassa ja oppisen mahdollistajina.

Me opettajatuutorit olemme täällä opiskelijoita varten :)

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022040426983

Jaa sivu