“Hienous” lasten kokemana Laurean opetuksessa

Teksti | Hanna Nurmiranta , Paula Väliaho

Lasten oikeudet ovat aina ajankohtaisia. Lasten oikeudet ovat aikuisten velvollisuuksia, korkeakouluna meillä on erityinen asema ja mahdollisuus tämän velvollisuuden lunastamiseksi.

kuvituskuva.
Kuva Ben Wicks / Unsplash

Laurea-ammattikorkeakoulun arvot ovat avoimuus, vaikuttavuus ja vastuullisuus. Avoimuudella rakennamme keskinäistä luottamusta, vaikuttavuus ohjaa kaikkea tekemistämme ja vastuullisuus tarkoittaa kestävän kehityksen kaikkien ulottuvuuksien huomioimista. (Laurea-ammattikorkeakoulu 2023.) Näistä arvoista on hyvin helposti johdettavissa ajatus myös lapsen oikeuksien ja lapsille hyvän yhteiskunnan edistämiseen. Lapsille hyvässä yhteiskunnassa olisivat läsnä keskinäinen luottamus ja vaikuttavuus sekä kestävän kehityksen elementit kiinteä osa kaikkea toimintaa. Lapsille hyvä yhteiskunta olisi kaikille hyvä yhteiskunta.

Opetamme syyslukukaudella 2023 kansainvälisellä opintojaksolla The Rights of the Child in Practice – A Child in a European Society. Kumppanimme opinnolla ovat Alankomaista ja Portugalista, opiskelijamme näiden lisäksi muun muassa Kiinasta ja Latviasta. Opinnolla saamme kuulla mielenkiintoisia näkökulmia ja käytännön kokemuksia lapsen oikeuksista ja niiden soveltamisesta eri eurooppalaisissa maissa. Kuluvalla vuosikymmenellä on lapsen oikeuksien toteutumisessa ollut globaalisti ajatellen huomattavia vaikeuksia niin sopimuksen hengen kuin sen kirjaimenkin osalta, esimerkiksi konfliktit ja sodat ympäri maailman. Vaikeudet eivät ole koko totuus, myös kehitystä on tapahtunut. Kokonaiskuvan tarkastelu myös lapsen oikeuksien osalta lisää ymmärrystä ja mahdollisuuksia olla mukana rakentamassa parempaa elämää lapsille.

Sekä kuluvasta opinnosta että toisen opinnon opiskelija-aloitteesta kummuten kutsuimme lapset mukaan Sosiaalialan vaikuttamistyön opetukseemme syyslomaviikolla 18.10.2023. Opetuksen aiheina olivat vaikuttamistyö, metsät ja se, miten ne kuuluisivat yhteen. Alkuperäinen suunnitelmamme oli pitää opetuskerta kampuksella, toteutimme kuitenkin opetuksen Zoomissa. Seurasi lisää haasteellisia vaiheita, tällä kertaa hyvin teknisiä ja pääsimme viimein aloittamaan opetuksen Teamsissa 10–15 min aikataulusta jäljessä. Opetukseen osallistuneet kymmenkunta n. 4–9 –vuotiasta lasta eivät todellakaan antaneet minkään suunnitelmien muuttumisen haitata itseään, päinvastoin!

Työpöydällä kaksi tietokonetta, joissa näkyy etätapaamisen kuvakkeita. Kuvakkeissa näkyy sekä lapsia että aikuisia.
Kuvaaja: Hanna Nurmiranta.

Vaikka huomattavat tekniset haasteet ainakin meidän opettajien hermoja kiristikin, ei mistään sellaisesta ollut mitään jälkeä, kun lapset saivat puheenvuoronsa. Saimme kuulla ja nähdä hienoja ja tärkeitä näkemyksiä metsien merkityksestä, vaikuttamisesta ja kestävän kehityksen ulottuvuuksista! Jaoimme iloa, irvistyksiä ja lasten oivalluksista syntyneitä kylmiä väreitä. “Hienous” (alkuperäinen kirjoitusasu “hianous”) on eräältä osallistujalta saatu sana, joka sekä kuvaa kertaa että kulkee varmasti nyt monen mukana. Se, että lapset olivat mukana opetuksessa, opetti varmasti eniten meitä opetukseen osallistuneita aikuisia, niin opiskelijoita kuin opettajiakin. Uskallamme väittää, että kaikki, ainakin aikuiset, olivat tämän opetuskerran paremman tuulisia ja paremmin voivia kuin ennen sitä.

Lapsen oikeuksien sopimus täyttää vuosia jälleen 20.11.2023. Tuolloin vietetään myös lapsen oikeuksien viikkoa ja osana viikkoa Lapset mukaan töihin -päivää 24.11.2023 (Lapsiasiavaltuutettu 2023b). Ainakaan vielä Laurea-ammattikorkeakoulu ei ole ilmoittautunut mukaan, vielä onneksi ehtii! Lasten näkyminen eri tavoin arjessamme ja opetuksessamme toisi esiin tärkeää lasten ääntä ja olisi paitsi hyvinvointimme, myös yhteiskuntamme kehittymisen tukena. Millä kaikilla tavoin me aikuiset voimme ottaa tämän haasteen vastaan?

Kirjoittajat:

Kirjoittajat ovat sosiaalialan lehtoreita Laurea-ammattikorkeakoulun C-yksikössä. Heille lasten asia on aina ollut tärkeä, tänä syksynä siihen on tullut lisää ulottuvuuksia.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231102142397

Jaa sivu