Hoitotyön lehtorit Keniassa

Teksti | Anu Haavisto , Elina Pajakoski , Emmaculate Tamankag

Lehtorit Porvoon, Lohjan ja Tikkurilan kampuksilta vierailivat Kenian Eldoretissa tutustumassa syksyllä 2022 Laureassa tutkinto-opintonsa aloittaviin sairaanhoitajaopiskelijoihin.

kuvituskuva.
Ryhmätyötä Keniassa (Kuva: Anu Haavisto)

Laurea on aluetta kehittävä kansainvälinen korkeakoulu, jonka yksi strategisista teemoista on vahvistaa työelämäosaamista kansainvälisesti (Laurea ammattikorkeakoulu 2022a). Pohjautuen tähän teemaan Laurea ammattikorkeakoulu on tehnyt kenialaisen Uasin Gishun maakunnan kanssa sopimuksen sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien koulutuksesta vuodesta 2022 alkaen (Laurea 2022b).

Lehtorien vierailu liittyi meneillään oleviin siltaopintoihin, jotka sisältävät opintoja Suomen kielestä, kulttuurista ja terveydenhuoltojärjestelmästä. Siltaopintoihin osallistuvien opiskelijoiden taustat vaihtelivat: osalla opiskelijoista oli Keniasta sairaanhoitajan tutkinto, osalla oli lukio- tai yliopistotausta.

Kahdella opiskelijaryhmällä siltaopinnot olivat alkaneet verkko-opintoina, yksi ryhmä aloitti opinnot lähiopetuksena Eldoretissa, Sergoek Vocational Training Centren kampuksella. Intensiiviviikolla pidettiin viisi lähiopetuspäivää Eldoretissa. Intensiiviviikon tavoitteena oli opiskelijoiden sitoutuminen siltaopintoihin ryhmäytymisen ja tuutoropettajaan tutustumisen avulla. Lisäksi opiskelijat saivat pehmeän laskun ammattikorkeakouluopintoihin Suomessa, ja he orientoituivat Laurean sähköisiin järjestelmiin sekä oppimisalustoihin.

Uasin Gishun maakuntahallinnon edustajat vastaanottivat lehtorit lämpimästi ja huolehtivat koko matkan ajan järjestelyistä erinomaisesti. Lehtorit pääsivät tutustumaan kenialaiseen ympäristöön ja kulttuuriin, mikä antoi eväitä työskentelyyn kenialaisten opiskelijaryhmien kanssa. Vierailuilla kenialaisiin julkisen ja yksityisen terveydenhuollon yksiköihin sekä sairaanhoitajakoulutusta tarjoavaan oppilaitokseen lehtorit pääsivät keskustelemaan paikallisten terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa.

kuvituskuva.
Intensiiviviikon päättäjäiset (Kuva: Anu Haavisto)

Matka Eldoretiin oli lehtoreille antoisa. Sekä lehtorit että opiskelijat pitivät kasvokkain tutustumista opiskelijoiden omassa ympäristössä tärkeänä. Siltaopintoja edeltävä valintaprosessi oli selvästi onnistunut, koska opiskelijoiden akateemiset taidot ja motivaatio olivat korkealla tasolla. Laurean strategian näkökulmasta Kenian matkalla toteutui johdonmukainen vuorovaikutus ja aktiivinen yhteistyön rakentaminen Uasin Gishun maakunnan kanssa (Laurea ammattikorkeakoulu 2022a).

Ensimmäiset kanialaiset sairaanhoitajaopiskelijaryhmät aloittavat tutkinto-opintonsa Laureassa syyslukukaudella 2022. Tutkinto-opintojen alettua julkaisemme Laurea Journalissa artikkelin ryhmien siirtymisestä siltaopinnoista tutkinto-opiskelijaksi Laureaan. Tulevaisuudessa koulutusvienti voi olla osa ratkaisua Suomessa vallitsevaan sairaanhoitajapulaan.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022051234954

Jaa sivu