Hyvinvoinnin teemavuosi: Korkeakoulujen henkilöstöä kutsuttiin hiljaisuuden retriittiin

Teksti | Karoliina Nikula

Korkeakoulujen henkilöstöä kutsutaan vuosittain erityisesti heille suunnattuun hiljaisuuden retriittiin pysähtymään ja levähtämään. Tänä vuonna retriitti järjestettiin Vihdin Nuottakodossa tammikuun lopussa. Retriitin korkeakouluille järjestää oppilaitospapit. Retriitti on avoin kaikille, osallistuminen retriitin ohjelmaan on vapaaehtoista. Retriitissä jokainen kuuntelee itseään ja tekee valinnat siitä, miten osallistua yhteisiin osuuksiin. Laureassa vietetään tänä vuonna hyvinvoinnin teemavuotta. Hiljaisuuden retriitti voi olla yksi keino huolehtia hyvinvoinnista. Tässä artikkelissa kuvataan hiljaisuuden retriittiä keinona pysähtyä arkisen työn lomassa ja vahvistaa samalla omaa hyvinvointia.

kuvituskuva,
Kuva: Dim Hou / Unsplash

Retriitti (engl. retreat) merkitsee sivuun tai syrjään vetäytymistä. Retriitti sanan voi nähdä tulevan kirkollisesta kontekstista (Sotejeff-Wilson 2023, 98). Retriittejä on paljon erilaisia (kts. esim. Nikula 2024 Kirjoitusretriitti keinona työn tuotteliaisuuteen ja (työ)hyvinvointiin? | Laurea Journal). Hiljaisuuden retriiteissä keskeistä on vetäytyä olemaan hiljaa – yhdessä toisten kanssa.

Hiljaisuudessa on tilaa pysähtymiselle ja mietiskelylle. Hiljaisuuden retriittiin kuuluu vapaus titteleistä ja muista määreistä. Retriitin aluksi ei esittäydytä, vaan on mahdollista olla paikalla myös aivan anonyymisti. Kuitenkin yhteisöllisyys, yhdessä hiljaa oleminen, on olennainen osa retriittien ideaa (kts. myös Nikula 2024). Kokemus hiljaisuudesta korostuu, kun ympärillä muutkin ovat hiljaa.

Laurean oppilaitospappi Hanna Vuollo kertoo: ”Retriitti on tarkoitettu jokaiselle, joka kaipaa hiljaisuutta ja omaa aikaa. Retriitin tarkoitus on tarjota mahdollisuus rentoutumiseen, latautumiseen, oman jaksamisen ja elämänkysymysten kuulosteluun (sekä rukoukseen).” (Vuollo 2024). Vantaan seurakunnat järjestävät vuosittain yhden retriitin oppilaitosten henkilöstölle ja yhden opiskelijoille. Ohjaajana näissä oppilaitoksille suunnatuissa retriiteissä on oppilaitospappi. Henkilöstöretriitti on alkuvuodesta ja opiskelijaretriitti loppusyksystä. Vuollon (2024) mukaan ”Retriitti on yksi tapa tukea hyvinvointia sekä opiskelussa ja työssä jaksamista.”

Miksi ollaan yhdessä hiljaa?

Hiljaisuuden retriittiin tottumattomalle ajatus hiljaa olemisesta voi aluksi tuntua oudolta. Ehkä vielä leirikeskuksessakin ihmetyttää, että täälläkö me nyt sitten ollaan kokonainen viikonloppu puhumatta mitään. Mutta nopeasti sitä tottuu ja hiljaa oleminen alkaakin tuntua ihan luontevalta – eihän kukaan muukaan ympärillä puhu mitään.

Joku voi miettiä, että voihan sitä kotonaankin olla hiljaa tai mennä naapuruston metsään pidemmälle kävelylle olemaan hiljaa. Mutta retriitin ideaan kuuluu sekin, että tietää ettei voi tulla yllätetyksi ja muutkin ympärillä ovat hiljaa. Yhdessä hiljaa oleminen on keskeinen osa hiljaisuuden retriittiä.

Oppilaitospappi Hanna Vuollo (2024) tuo esiin, että hiljaisuus tekee ihmiselle hyvää. Vuollon mukaan kyse ei ole ainoastaan äänettömyydestä, vaan myös mielen täyttävien, sisäisten ajatusketjujen jättämisestä taka-alalle ja lepäämisestä suoritusvapaassa tilassa. ”Levolliselle oloilulle ja rauhoittumiselle on vaikea löytää paikka hektisessä, äänten ja virikkeiden täyttämässä maailmassamme. Moni kokee ajan retriitissä ainulaatuiseksi juuri siksi, että se tarjoaa mahdollisuuden omaan tilaan, jossa kukaan ei vaadi huomiotamme ja saamme viettää aikaa levollisesti keskittyen läsnäoloon kussakin hetkessä” sanoo Vuollo.

Levon ja hyvinvoinnin paikka

Hiljaisuuden retriitissä kaikki on mietittyä ja asiat etukäteen valmisteltu. Leirikeskuksen keittiössä on valmistettu ruoka, kattauksen pöytäliinoja ja leikkokukkia myöten on asiat mietitty ja aseteltu kauniisti. Tuoleja esimerkiksi mietiskelyä varten on aseteltu kutsuvasti erilaisiin kutsuviin paikkoihin ja saunaan pääse iltaisin. Jokaisella on oma huone, minne vetäytyä tai vaihtoehtoisesti voi olla yhteisissä tiloissa yhdessä hiljaa, vaikkapa takkatulen äärellä.

Hiljaisuuden retriitissä tilaa on omille ajatuksille, levolle, mietiskelylle ja pysähtymiselle. Omassa päässä voi tietysti surrata viikon työasiat ja ”melua” voi olla pää täynnä, vaikka ympärillä oltaisiinkin hiljaa. Laskeutuminen hiljaisuuteen ei työviikon päätteeksi välttämättä käy käden käänteessä.

Hiljaisuuden retriitissä ollaan vapaana myös sosiaalisuuden vaateista – ei ole pakko verkostoitua, keskustella, kuunnella tai pyrkiä ymmärtämään, kuten työn arjessa usein on. Hiljaisuuden retriitissä voi olla musiikkia, laulua tai niin kutsuttu virikepuhe yhteisissä rakenteissa, eli täyttä puhumattomuutta ei välttämättä ole. Hiljaa oleminen voi olla vaikeaa. Kriisissä olevalle retriitti ei ehkä olekaan paras paikka, vaikka retriitin ohjaajankin kanssa voi sovitusti mennä keskustelemaan retriitin aikana heränneistä ajatuksista.

Retriittiympäristössä on siistiä ja puhdasta, ei pyykkivuoria tai muutakaan siivottavaa. Ihminen on osa ympäristöä ja hyvinvoinnille on tärkeää kokea ympärillään puhdasta luontoa, sen harmoniaa ja hiljaisuutta, siksi retriittipaikat sijaitsevat kauniissa luontoympäristöissä (Vuollo 2024).

Hiljaisuuden jooga

Kehollisuus on keskeinen osa retriittiä ruoan, saunan ja mahdollisesti luonnossa liikkumisen kautta. Oppilaitostyön järjestämässä retriitissä oli mahdollisuus kehollisuuteen ja hyvinvointiin myös hiljaisuuden joogan kautta.

Hanna Vuollo kertoo hiljaisuuden joogan olevan ”kristillinen harjoitus, joka pohjautuu lempeisiin joogaliikkeisiin ja rukoukseen. Se on kokonaisuus, jossa lomittuu kehonharjoitus, mielen harjoitus kohti läsnäoloa ja hiljaisuutta sekä hengellinen harjoitus. Hiljaisuuden joogassa on mahdollisuus kokea ja sanoittaa hengellisyyttä kokonaisvaltaisesti kehon kautta sellaisella tavalla, joka puhuttelee ihmisiä tänä päivänä.” (Vuollo 2024; kts. myös Harjunpää 2017). Hiljaisuuden joogaa voi kokeille retriitissä, vaikkei siitä aiempaa kokemusta olisikaan.

Lopuksi

Tänä päivänä hiljaisuus – periaatteessa yksinkertainen ja ilmainen asia – on monelle muodostunut turhan kaukana olevaksi asiaksi, ehkä jopa luksukselta tuntuvaksi. Arki täyttyy monenlaisista vaatimuksista – ehkä myös itse asetetuista vaatimuksista. Kuulokkeet päässä Teams-tapaamisissa kokous kokouksen perään vuorovaikutuksessa oleminenkin voi itseasiassa olla aika kuormittavaa ääntä.

Hiljaisuuden retriitti voi tarjota oivallisen keinon hyvinvoinnin lisäämiseen tai ainakin tarjota kipinän pohtia omaa hyvinvointia ja lepoa. Lisätietoja oppilaitoksille suunnatuista retriiteistä voi kysellä oppilaitospapeilta (linkki: Oppilaitospastorit tukevat opiskelijaa elämänkriiseissä – Laurea-ammattikorkeakoulu) tai esim. täältä (linkki: Hiljaisuuden retriitti oppilaitosten henkilöstölle – Vantaan seurakunnat). Hiljaisuuden joogaa on tarjolla arjessa Tikkurilan kirkolla keskiviikkoisin klo 17.30-18.30. Ryhmä on kaikille avoin ja maksuton (linkki: Hiljaisuuden jooga – Vantaan seurakunnat).

Lähteet

  • Harjunpää, H. 2017. Hiljaisuuden tie. Kirjapaja.
  • Laurea. 2023. Uutinen: Oppilaitospastorit tukevat opiskelijaa elämänkriiseissä. Saatavilla: Oppilaitospastorit tukevat opiskelijaa elämänkriiseissä – Laurea-ammattikorkeakoulu
  • Nikula, K. 2023. Kirjoitusretriitti keinona työn tuotteliaisuuteen ja (työ)hyvinvointiin? Laurea Journal 17.1.2024
  • Sotefeff-Wilson, K. 2023. Ole läsnä: kasvokkaisten kirjoitusretriittien ilot ja haasteet. Ridge Writing Retreats. 97-99. Teoksessa: Isosävi, J. ja Lindholm, C. 2023. Yhteisöllisen kirjoittajan opas. Art House.
  • Vuollo, H. 2024. Sähköpostitiedonanto 8.2.2024.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202402167609

Jaa sivu