Ikääntyvä työnhakija ja odotukset työpaikoilla

Teksti | Juha Leskinen

55-vuotiaana työttömäksi – miten itse voin vaikuttaa tulevaisuuteeni? Tässä blogissa luodaan katsaus aiheeseen sekä henkilökohtaisesta, että yritysnäkökulmasta. Aktiivisuus, verkostot, personoidut hakemukset ja osaamisen kehittäminen auttavat työnhaussa parhaimpaan lopputulokseen. Työnantajalle on tärkeintä tietojen ja taitojen lisäksi todeta hakijan kyky uusiutua ja tarttua innokkaasti tarjottuihin haasteisiin.

Ikääntyneet työnhakijat haluavat töihin ja organisaatiot palkkaavat myös 55-64 -vuotiaita. Näinhän pitäisi olla, ja joskus onkin. Minkälaisia kokemuksia aiheesta on yrityksillä ja ihmisillä käytännössä? Keskustelimme aiheesta Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen verkkoaamukahveilla Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n oppisopimuskoulutettava Mitat Bycyin ja palveluesimies Elena Rautiainen, sekä Saint-Gobain Finland Oy:n palkkapäällikkö Hanna Stigellin ja henkilöstöjohtaja (vs.) Jenni Vientolan kanssa. Molempien näiden yritysten kohdalla ensimmäisen lauseen sanoma toteutuu. Mitkä asiat he mainitsivat keskustelussa työnhaun kannalta tärkeiksi?

Verkostot ja aktiivisuus ratkaisevat

Sekä työnantajan, että työnhakijan kannalta avainasemassa ovat verkostot ja oma aktiivisuus. Esimerkiksi Hanna oli löytänyt nykyisen tehtävänsä LinkedIn’n kautta. Sieltä voi löytyä yhtä hyvin vapaa työpaikka, kuin tuttu, joka jo työskentelee kiinnostuksen kohteena olevan työnantajan palveluksessa. Tällaisilta kontakteilta on hyvä kysyä lisätietoa organisaatiosta. Tämän jälkeen ymmärtää miten kyseistä työnantajaa pitää lähestyä.

Oma aktiivisuus ja itsensä kehittämisen halu ovat Mitatin mukaan avainasemassa uuden työn haussa. Kannattaa pohtia mitä jo osaa, ja hyväksyä samalla esiin tulevat kehitystarpeet. Kun avoimin mielin hakee lisäkoulutusmahdollisuuksia, osoittaa jo tällä mahdollisille työnantajille kykynsä uusiutua ja kehittyä.

Itse olen työttömyysuhan alla hakeutunut jatko-opiskelijaksi, uusi tutkinto tavoitteena. Valmistuttuani suhteellisen nopeasti löysin työharjoittelun kautta nykyisen työni. On vaikea kuvailla sitä energian määrää, mitä uuden oppimisesta sain. Sen voimalla tulen pärjäämään työurani loppuun asti. Tutkinto-opiskelu ei sovi kaikille, mutta kaikenlainen lisä- ja jatko-opiskelu nostaa uuden työpaikan löytämisen todennäköisyyttä (Leskinen J, 2021).

Motivaatio ei ole ikäsidonnaista

Kun on aktiivinen ja kehittää itseään, löytää mahdollisuuksia. Silloin tulee eteen työpaikkahakemuksen kirjoittamisen haaste. Verkoston kautta on muodostunut käsitys, minkälaiseen organisaatioon on hakemassa töihin. Nyt pitää jaksaa personoida hakemus vastaanottajan odotukset huomioiden. Eri työpaikkoihin ei kannata lähettää samaa hakemusta.

Työnantaja ei saa harjoittaa esimerkiksi ikään perustuvaa syrjintää rekrytoinneissaan. Osaamispainotteisen CV:n ja hakemuksen voi hyvin tehdä ikää mainitsematta. Voi olla, että silloin joku mahdollisuus putoaa pois. Mutta jos pääset haastatteluun asti, on todennäköisempää, että tässä firmassa merkitsevät taidot ja tiedot, ei ikä.

Aktiivisuus tarkoittaa myös sitä, että käyttää hyväkseen useissa työpaikkailmoituksissa annetun soittoajan. On huomattava, että sen käyttämättä jättäminen on myös viesti. Jos soittaa mahdolliselle tulevalle esihenkilölle, voi saada muun muassa tietoa yrityksen arvoista ja suhtautumisesta ikäkysymykseen. Toki nettisivutkin tarjoavat monesti monipuolista sisältöä, eli ne kannattaa käydä tarkasti läpi ennen puhelinkeskustelua. Työnantajan kontaktointi on merkki todellisesta kiinnostuksesta, ja keskustelun yhteydessä kannattaa korostaa uusiutumishaluaan ja -kykyään. Motivaatio ja innostuneisuus ovat persoonan ominaisuuksia ja sinänsä ikäriippumattomia. Ne havaitessaan rekrytoijalle syntyy positiivinen kuva hakijasta.

Yrityksen arvot tukevat työntekijän osaamisen kehittämistä

Osaaminen vanhenee tänä päivänä aiempaa nopeammin. Eri aloille syntyy muun muassa tekniikan kehittymisen myötä uudenlaisia tiedon ja taidon vaatimuksia. Vaikka siis saisi hakemansa työpaikan tulee edelleen pitää yllä omaa osaamistaan ja kehittää itseään. Mikäli yrityksen arvoissa on mukana ammatillinen kehittäminen, siellä tarjotaan mahdollisuuksia uuden oppimiseen. Tämä voi tapahtua myös esimerkiksi vertaisoppimisella ja työtehtävien kierrätyksellä.

Hanna Stigellin mukaan Saint-Gobain Finland Oy:ssä pyritään eri yksiköissä siihen, että kaikki osaavat kaikkea. Onnistuessaan tämä on vahva kilpailuvaltti miljardiluokan globaalin konsernin Suomen tytäryhtiölle. Työn kierron lisäksi yrityksessä panostetaan eri ikäisiin työntekijöihin. Kansainvälisellä tasolla yrityksen työntekijöistä merkittävä osuus on yli 50-vuotiaita työntekijöitä.

Mitatia ajaa eteenpäin uskallus, uteliaisuus ja oppimisenhalu. Kielimuurista ja muista esteistä huolimatta hän on onnistunut raivaamaan itselleen hyvän paikan Vantti Oy:ssä. Tällaiset työntekijät ja yritykset antavat uskoa siihen, että eri ikäiset ihmiset voivat nyt ja tulevaisuudessa osaamisen kehittämisen kautta työllistyä helpommin uudelleen.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021050629040

Jaa sivu