Kohti vastuullista kosmetiikkatulevaisuutta: opiskelijat mukana huippukonferenssissa

Teksti | Riikka Alasiurua , Iida Haglund , Mila Hakalin , Nina Hemminki , Laura Krupka , Tiina Linna , Marjo Poutanen

Pohjoismainen kosmetiikan kemistien yhteisö SCANCOS kokosi marraskuussa yhteen kosmetiikka-alan tärkeimpiä vaikuttajia kansainväliseen konferenssiin Tukholmassa. Vuosittain järjestettävän tapahtuman teemana oli tällä kertaa tulevaisuuden trendit. Konferenssiin osallistui myös kuusi estenomi YAMK-tutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Tapahtuma tarjosi mielenkiintoisia visioita alan tulevaisuuden näkymistä ja suomalainen koulutusmalli herätti kiinnostusta kansainvälisesti.

SCANCOS (Scandinavian Society of Cosmetic Chemists) järjestää vuosittain tieteellisen konferenssin, joka kokoaa yhteen kosmetiikka-alan merkittävimpiä toimijoita, kuten tuotekehityksestä, markkinoinnista tai päätöksenteosta vastaavia henkilöitä erityisesti Pohjoismaista. (Scancos, 2019.) Tällä kertaa kaksipäiväinen konferenssi järjestettiin Tukholmassa 22.-23.11.2018 ja sen teemana oli ”Searching trends for tomorrow” eli tulevaisuuden trendien ennakointi. Käsite trendi on tässä kohtaa nähtävä yleisemmin tulevaisuuteen vaikuttavana pitkän aikavälin kehityksenä globaalisti kaikilla elämän osa-alueilla, ei ainoastaan muoti-ilmiönä. Laajasti ymmärrettävä tulevaisuuden ennakointi on tärkeää myös kosmetiikan tuotekehitystyössä. Kuluttajien valintoihin vaikuttavat esteettisten syiden ohella yhä enenevässä määrin myös eettiset arvot. Kosmetiikan halutaan tulevaisuudessa vaikuttavan, ihon tai hiusten lisäksi, koko maapallon hyvinvointiin.

Konferenssiin osallistuivat SCANCOS:n puheenjohtajan Izabela Norinin kutsumana myös Pohjoismaiden ensimmäistä kauneudenhoitoalan ylempää korkeakoulututkintoa (YAMK) suorittavat opiskelijat Riikka Alasiurua, Iida Haglund, Mila Hakalin, Nina Hemminki, Laura Krupka ja Tiina Linna Laurea-ammattikorkeakoulusta yhdessä koulutuksesta vastaavan yliopettajan Marjo Poutasen kanssa. SCANCOS-yhdistyksen kiinnostus Laurean estenomi YAMK-opintoja kohtaan tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden esitellä opintojaan. Opiskelijat saivat vastuun koulutusohjelman esittelystä ja pääsivät puheenvuorollaan avaamaan toisen konferenssipäivän ohjelman, jonka jälkeen yleisö esitti kysymyksiä ja kommentteja. Kommenteissa nousi esiin yhteistyön mahdollisuus ja estenomeille tarjottiin uusia harjoittelupaikkoja kosmetiikkaa valmistavissa yrityksissä.

Kuva 1. Estenomi YAMK-ryhmä esittelemässä koulutustaan

Kaksipäiväinen tapahtuma oli tuhti paketti tutkittua tietoa ja tulevaisuuden visiointia. Tulevaisuussignaalien havainnointi, trendien tunnistaminen ja tulevaisuuden ennakointi toistuivat monissa puheenvuoroissa. Keskeisimpiä teemoja olivat kuluttajien lisääntynyt tietoisuus ympäristön tilasta ja kestävämmän elämäntavan tavoittelu. Myös turvallisuus puhuttaa kosmetiikka-alalla. Konferenssissa nostettiin esille niin sanotun ‘kotikosmetiikan’ ongelmat lainsäädännöllisestä näkökulmasta. Näkyvissä on, että EU:n sisällä kosmetiikka-alan ja laajemmassa mittakaavassa kauneusalan valvonta, tulee lisääntymään lähivuosina. Tämä on kuluttajan kannalta pelkästään hyvä asia.

Sen lisäksi, että esityslistalla oli runsaasti asiaa tuotekehityksen uusista suuntauksista sekä ajankohtaisista raaka-aineista, tuki SCANCOS-konferenssin sisältö estenomi YAMK -opiskelijoiden muita meneillään olevia opintoja. Tulevaisuuksien johtamisen opintojaksolla opiskelijoiden ennakoimat hyvinvoinnin ja terveyden alan trendit saivat vahvistusta usean eri luennoitsijan materiaaleista. Globaalin hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen trendi tulee enenevissä määrin haastamaan itsekkäiden tarpeiden pohjalta tehtyjä valintoja. Kuluttajina vertailemme eri tuotteita ja palveluja yhä kokonaisvaltaisemmin – teemme valintamme niiden ympäristövaikutuksia, hiilijalanjälkeä ja eettisyyttä arvioiden.

Kuva 2. Raaka-aineita ja tuoteprototyyppejä esillä

Konferenssiin osallistuneista opiskelijoista Iida Haglund, Mila Hakalin, Nina Hemminki ja Laura Krupka työskentelevät tutkimusavustajina Laurea-ammattikorkeakoulussa Luonnon raaka-aineet kosmetiikkateollisuudessa -projektissa. Projektin tavoitteena on selvittää millaisia luonnon ainesosia kosmetiikkateollisuus käyttää tällä hetkellä, ja kartoittaa millaisista raaka-aineista kosmetiikan valmistajat ovat kiinnostuneita. Projektissa selvitetään myös millaisia määriä erilaisia raaka-aineita teollisuuden sivuvirroista tulee Uudellamaalla, ja miten näitä erilaisia sivuvirtoja voisi hyödyntää kosmetiikkateollisuudessa. Tarkoitus olisi, että kosmetiikkayritykset voisivat käyttää mahdollisimman paljon kotimaisia raaka-aineita. (Laurea, 2019.) SCANCOS-konferenssissa opiskelijat pääsivät verkostoitumaan myös tähän projektiin liittyen.

Kosmetiikka-asiantuntijuuden kehittäminen ja johtaminen -koulutusohjelma käynnistyi ensimmäistä kertaa tammikuussa 2018, jolloin ensimmäinen ryhmä opiskelijoita aloitti opintonsa. Pohjakoulutuksena tähän maisteritason koulutukseen vaaditaan vähintään soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja riittävä työkokemus. Valmistuessaan opiskelijat saavat tutkintonimikkeen estenomi YAMK, jonka jälkeen on mahdollista jatkaa tohtoriopintoihin. Tämä on historiallista kansainvälisellä tasolla, joten se on herättänyt mielenkiintoa myös Suomen rajojen ulkopuolella. Tammikuussa 2019 järjestyksessään toinen ryhmä estenomi YAMK-opiskelijoita aloitti opintonsa Laureassa ja kolmas toteutus alkaa syksyllä 2020.

Lähteet:
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833701

Jaa sivu