Kokemusasiantuntijan CV

Teksti | Tiina Leppäniemi

Mitä kirjoittaisit ansioluetteloosi, jos sinulla ei olisi työkokemusta tai koulutusta? Tai ehkä vuosikymmenen tai kahden takaa löytyisi kipeä muisto kesken jääneestä tutkinnosta, mutta et olisi varma, luettaisiinko sen mainitseminen eduksi vai haitaksi.

kuvituskuva.
Kuva: Anna Shvets / Paxels

Tällaisin ajatuksin moni kokemusasiantuntija tulee CV-työpajaan. Se on ollut Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen yksi kysytyimpiä koulutuksia. Hankkeen aikana oman ansioluettelon suunnittelua ja toteutusta on ohjattu niin osana KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutusta kuin täydennyskoulutuksenakin, sekä hankkeen omissa koulutuksissa että muiden alalla toimivien yhdistysten luona vieraillen. Tässä tekstissä kerrotaan lyhyesti visuaalisen ansioluettelon mahdollisuuksista ja ohjataan kiinnostunut lukija tarkemman koulutusaineiston äärelle.

Kokemusasiantuntijan CV:ssä aukot eivät haittaa

Ansioluettelo eli CV on asiakirja, jota pyydetään työtä hakiessa. Tyypillisesti se katsoo taaksepäin; luettelee menneitä vuosia, suoritettuja tutkintoja, hankittuja työkokemuksia ja meriittejä. Kokemusasiantuntija myy usein sitä, mikä siellä ei näy. Kuten eräs koulutukseen osallistunut henkilö koulutuksessa hienosti oivalsi: ”Kokemusasiantuntijan CV kertoo sen, mitä tapahtui niinä vuosina, kun mitään tavalliseen ansioluetteloon merkittävää ei syntynyt.”

Esimerkiksi päihde- ja rikostaustaisella kokemusasiantuntijalla on kokemusta, jota ei voi hankkia verokortin alaisena tai koulun penkillä. Tietoa ja näkemystä, joka hyödyttää viranomaistahoja poliisista sosiaalityöhön, ja auttaa toimimaan vertaistukena tai ammattilaisroolissa muutoksen tiellä samaa kokeville ihmisille. Miten kokemus asunnottomuudesta, pitkään jatkuneesta päihteiden käytöstä ja siitä irrottautumisesta tai vankilatuomioiden suorittamisesta merkitään ansioluetteloon? Ansioluetteloaiheisen koulutuksen onnistumisen näkökulmasta onkin päästettävä ensimmäisenä irti siitä, millaisena CV perinteisesti nähdään ja ymmärretään.

Visuaalinen muoto personoi

Kokemusasiantuntijat verkossa -hanke käytti CV-työpajoissaan työkaluna hyvin suosittua Canva-ohjelmaa. Se on selainpohjainen graafisen suunnittelun ohjelma, joka on käyttäjälleen ilmainen. Maksullisiakin ominaisuuksia on, mutta ilman niitä pärjää erinomaisesti.

Visuaalisessa ansioluettelossa persoonalliset valinnat korostuvat. Keskiöön ei enää nousekaan suorituslistan pituus vaan henkilökohtaiset valinnat sisältöpainotuksista sekä visuaalisista elementeistä, kuten väreistä ja kuvista. Visuaalinen ansioluettelo sopii erinomaisesti paitsi kokemusasiantuntijoille, myös esimerkiksi opiskelijoille, joille ei ole ehtinyt vielä kerääntyä opiskelu- ja työkokemuksia.

Visuaalisuuden tarkoitus ei ole paikata puutteita vaan pikemminkin erottautua joukosta rekrytoinneissa, joissa aiempi kokemus ja koulutus eivät ole päätöksen kannalta oleellisimpia asioita. Koulutuksessa uudenlaisen CV:n tekeminen aloitetaan alkutehtävällä, jossa luonnostellaan sisältövaihtoehtoja. Kokemusasiantuntijalle työn ja yksityisyyden rajanveto on oleellista, sillä hän käyttää työssään omaa kokemustietoaan. Alkutehtävät johdattelevat pohtimaan, millaiseksi itsestään kertovan ansioluettelon haluaa rajata. Joku keskittyy vain osaan kokemustiedostaan, toinen avaa historiaansa laajemminkin. Oikeaa tapaa ei ole, tärkeintä on, että sisällön rajauksen on itse päättänyt.

Koulutussisällöt on julkaistu

CV-työpajoissa käytetyt alkutehtävät ja ansioluettelon teknistä toteutusta ohjaavat videot ovat kaikkien saatavilla. Ne julkaistaan tulevaisuudessa myös Kokemustiedonkeskus.fi -sivustolla, joka kokoaa kokemusasiantuntijuusteemaan liittyviä uutisia, tapahtumia, hankkeita ja sisältöjä.

Kokemusasiantuntijan CV:n tekemisessä avustavat aineistot sopivat käytettäväksi myös muiden kohderyhmien parissa. Tutustu ja käytä halutessasi vapaasti kaikkia tai osaa niistä! Videot on ladattu YouTube-sivustolle, niitä on kuusi kappaletta ja ne ohjaavat katselijan koko CV:n teon läpi kirjautumisesta valmiin tiedoston lataamiseen asti.

Linkki: Kokemusasiantuntijan CV – Kuuden videon kokonaisuus soittolistana

Mikä hanke?

Kokemusasiantuntijat verkossa -hankkeen (2021–2023) tavoitteena on vahvistaa rikos- ja päihdetaustaisten kokemusasiantuntijoiden digitaalisia taitoja sekä työllistymis- ja opiskelumahdollisuuksia. Hanketta toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja Valo-valmennusyhdistys, ja sitä rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230821100329

Jaa sivu