Kokemusasiantuntijan vastaanottotyö: Ajatuksia päihteistä, päihteiden käytöstä ja vertaisuudesta

Teksti | Janika Lindström

Laurea-ammattikorkeakoulun syksyllä 2022 alkaneessa rikosseuraamusalan kokemusasiantuntijakoulutuksessa on meneillään harjoittelujakso. Kokemusasiantuntijakouluttautuva Jenny suorittaa harjoitteluaan kansalaisjärjestössä, joka tarjoaa vastaanottoa ruotsinkielisille päihteidenkäyttäjille. Tämän lisäksi Laurea-ammattikorkeakoulu pilotoi 7.2.-23.3.2023 vastaanottomahdollisuutta opiskelijoille. Jennyn luona opiskelijat voivat asioida suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Vastaanotolle pääsee sekä ajanvarauksella tai walk in -tyyppisesti, jolloin opiskelijat otetaan vastaan tulojärjestyksessä.

palvelun esite.
Palvelun esite (tekijä: kokemusasiantuntija Jenny)

Tässä blogissa kokemusasiantuntija Jenny sekä lehtori Janika Lindström reflektoivat kokemusasiantuntijan vastaanottotyötä päihteidenkäyttäjien keskuudessa kansalaisjärjestössä sekä opiskelijoiden keskuudessa korkeakoulussa.

Kokemusasiantuntijan ajatuksia päihteidenkäyttäjille suunnatusta vastaanottotyöstä

Ensimmäiset viikot harjoittelussa ovat olleet opettavaisia. Ne ovat myös tehneet minulle selväksi sen, että myös kokemusasiantuntijuus on ammattimaisuutta sekä osaamista.

Pidän vastaanottoja päihderiippuvaisille sekä toipumiseen pyrkiville, asiakkaita pyrin saamaan neulanvaihtopisteeltä sekä päihdepoliklinikalta. Tutustun kävijöihin, tunnustelen ilmaa ja mietin, ketä lähestyä ja miten. Toiset voivat kaivata tukea enemmän kuin toiset, toiset hakeutuvat siihen oma-aloitteisesti ja toiset taas voivat tarvita siihen auttavaa kättä.

esite englanniksi.
Palvelun englanninkielinen esite (tekijä: kokemusasiantuntija Jenny)

Oma kokemukseni on hyödyksi erilaisten tilanteiden tunnistamisessa sekä asiakkaiden kanssa puhuessa. Minulle ei välttämättä tarvitse erikseen selittää kaikkea, kun ymmärrämme toisiamme ja puhumme samaa kieltä. Myös muiden ammattilaisten, kuten esim. sosiaaliohjaajien ja sairaanhoitajien osaamisesta on hyötyä, ja yhdessä voimmekin pohtia mitä kukin asiakas tarvitsisi. Heiltä olen myös saanut hyödyllistä tietoa työhöni liittyen.

Kokemusasiantuntijan pohdintaa identiteetistään

Olen joutunut myös pohtimaan omaa identiteettiäni tarkemmin, olenhan silti edelleen addikti. Alussa työympäristö ja asiakaskunta herätti paljon ajatuksia, jouduin puntaroimaan omaa tilannettani. Yksi tärkeä asia on, että vaikka olen kävijöiden kanssa samalla viivalla ja vaikka meillä on yhteinen kieli, en saa silti luisua takaisin käyttävän mielentilaan. Voin muistaa ja ymmärtää kokemuksia ja minun on helppo olla oma itseni työpaikalla, mutta en saa antaa mieleni palata vielä käyttävän mieleksi, vaikka siinä ympäristössä olenkin. Olen toinen, toipuva versio itsestäni ja vaikka kannankin aina menneisyyttäni mukanani, en silti enää ajattele enkä toimi kuten ennen.

Kokemusasiantuntija näkee toivoa jokaisessa kohtaamassaan ihmisessä

Minä näen, että kuka tahansa työpaikkani kävijöistä pystyisi samaan. Näen toivoa jokaiselle, vaikka he eivät sitä itse itselleen näkisi, vaikka yhteiskunnassa sitä ei nähtäisi. Pidän kuitenkin myös tärkeänä sitä, että ymmärretään että aina ensimmäinen tavoite ei voi olla päihteettömyys. Päihteettömyys on toki tärkeää sille, että niin sanotusti “saa elämänsä kuntoon” mutta joskus ihmisten elämät ovat niin risaisia ja tilanteet niin vaikeita, että vaatimalla päihteettömyyttä ensin, ei välttämättä koskaan saavuteta helpotusta elämään. Hyvinvointi, turva, koti, ja ruoka pitää taata heillekin, jotka vielä kärsivät riippuvuudesta ja jotka eivät yksinkertaisesti moninaisten ongelmien keskellä vielä kykene riippuvuudestaan irtautumaan. Mehän tiedämmekin, että se on valtava työmaa, johon monesti tarvitsee tukea eri suunnista sekä vakautta elämässä.

Kokemusasiantuntijan vastaanotot korkeakoulussa

Opiskeluhyvinvoinnilla tarkoitetaan opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä opiskelijoiden tukemista opiskelussa, oppimisessa ja kehittymisessä. Opiskeluhyvinvointipalveluiden tavoitteena on, että opiskelija saa tarvitsemaansa tukea ja välineitä hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja sen esteiden poistamiseen. (Laurea nd.) Laureassa kokemusasiantuntija voi osallistua opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen matalankynnyksen vastaanottotyönsä kautta. Kokemusasiantuntija on korkeakoulun näkökulmasta riippumaton taho, jonka kanssa voi luottamuksellisesti keskustella ajatuksistaan liittyen päihteisiin, riippuvuuteen tai läheisensä päihteiden käyttöön.

Kokemusasiantuntijoiden vastaanottotyön tulevaisuuden mahdollisuudet

Kokemusasiantuntijoiden vastaanottotyötä tulisi tarjota kaikilla hyvinvointialueilla terveydenhuollon palveluissa. Myös kuntien toisen asteen oppilaitoksissa olisi hyvä tarjota opiskelijoille mahdollisuutta asioida kokemusasiantuntijan vastaanotolla. Päihteiden riskikäytön varhainen tunnistaminen on yksi tärkeimmistä keinoista vähentää päihteiden haittoja. (THL nd.) Mitä varhaisemmin päihteiden käyttämiseen voidaan puuttua, sitä pienemmiksi jäävät päihteiden käyttämisestä aiheutuvat haitat. Kokemusasiantuntijan vastaanottotyö tarjoaa vertaistukea päihteitä käyttävälle tai toisinaan asiantuntijuutta päihteiden käyttäjän läheiselle. Mikäli opiskelijan riippuvuus on jo päässyt kehittymään pitkälle, tarvitaan usein laajempia tuki- ja hoitomuotoja, mihin kokemusasiantuntija voi ohjata opiskelijaa yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Kokemusasiantuntija voi toimia myös ammattilaisten työparina, kun kohdataan opiskelijoita heille suunnatuissa hyvinvointipalveluissa.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023020826294

Jaa sivu