Kokemusasiantuntijat kiusaamista vastaan valistusvideolla

Teksti | Janika Lindström

Lohjan seurakunta, Lohjan kaupunki ja Laurea-ammattikorkeakoulu toteuttivat yhdessä KEIJO- kokemusasiantuntijakoulutuksen kanssa Muutos alkaa sinusta, älä kiusaa! -valistusvideon, jonka tavoitteena on vastustaa väkivaltaa ja koulukiusaamista.

Projekti toteutettiin kirkon Yhteisvastuu-keräyksen varoilla. Yhteisvastuukeräyksen teemana oli tänä vuonna ”Nuoret väkivaltaisessa maailmassa.” Projektin toteuttivat kokemusasiantuntijakouluttautuvat yhdessä Laurean mediatiimin kanssa. Projektia koordinoi sosionomiopiskelija Saara Mikkola, jonka toiminnalliseen opinnäytetyöhön video liittyy.

Kiusaamista ja väkivaltaa vastustava video on suunnattu yläkouluikäisille nuorille ja käsittelee väkivallan ja kiusaamisen haitallisia vaikutuksia. Videon sanoma perustuu kokemusasiantuntijakoulutuksessa olevien henkilöiden tuottamiin kiusaamiskokemuksia koskeviin teksteihin ja osin videolla esiintyvien henkilöiden omakohtaisiin kokemuksiin sekä näkökulmiin.

Videolla kokemusasiantuntijat, urheilijat Robert Helenius ja Max Hynninen, räppärit Roni True, Taisto Tapulista ja Paleface rohkaisevat nuoria toimimaan ilman väkivaltaa ja puuttumaan kiusaamiseen omassa arjessaan. Myös kirjailija Mika Ilmén tuo videolla esille, miten väkivallassa ei ole mitään ihailtavaa ja usein se kohdistuu heikompiin. Digitaalisen sisällön sisällöntuottajana somessa esiintyvä Nico Lingman kertoo omakohtaisen kokemuksen siitä, miten hänen veljensä menehtyi väkivaltarikoksen seurauksena. Vanhempi konstaapeli Heikki Mäkiprosi tuo videolla esille nuorten somekäyttäytymiseen liittyvää laillisuusnäkökulmaa.

Robert ”Robbe” Heleniuksella oli kuvauksien jälkeen aikaa myös kokemusasiantuntijoille ja yhteiskuviin heidän kanssaan. Kuvissa poseeraavat Annie, Sofia ja Vade mestarin kanssa.

kuvissa robert helenius ja kokemusasiantuntijoita.

Kiusaamisen vastaisen videon moniäänisyyden merkitykset

Erilaiset taustat omaavat ihmiset tuovat videoon mukaan ääniään, mikä voi auttaa tavoittamaan erilaisia nuoria kohdeyleisöstä. Kun kokemusasiantuntijat kertovat omista kokemuksistaan kiusaamisen uhreina tai tekijöinä, se tuo inhimillisen ulottuvuuden aiheeseen. Kiusaaminen saa kasvot ja tarinan, mikä voi tehdä videon sisällöstä vaikuttavamman ja koskettavamman.

Kiusatulle kiusatuksi joutuminen voi herättää häpeän ja syyllisyyden tunteita ja kiusaaminen voi jättää vakavat ja usein pitkään kestävät jäljet. Se aiheuttaa ahdistusta ja masennusta ja vaikuttaa oppimiseen. Kiusaaminen voi vääristää myös minäkuvaa. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto.) Videolla korostetaan erilaisia kiusaamisen psyykkisiä ja fyysisiä seurauksia, mikä voi edesauttaa tunnistamaan kiusaamisen haitallisuutta. Myös polisiin laillisuusnäkökulma on tärkeä, koska nuoret eivät välttämättä aina ymmärrä somessa tapahtuvan toimintansa vakavia seurauksia ja sitä, milloin rikoksen tunnusmerkit täyttyvät.

Kokonaisuudessaan pyrkii tarjoamaan monipuolisen ja vaikuttavan lähestymistavan herättää nuorissa aiheeseen liittyvää tietoisuutta ja auttaa nuoria muuttamaan kiusaamiseen ja väkivaltaan liittyviä asenteita.

Haaste on heitetty nuorille – lisäksi tarvitaan monialaista työskentelyä
Videolla nuoret haastetaan työskentelemään yhdessä paremman kouluyhteisön puolesta. Haasteen voi toteuttaa niin, että luokka suunnittelee yhteiset tavoitteet ystävyyden lisäämiseksi ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

Luokat voivat toteuttaa yhdessä tehdyistä hyvistä teoistaan jonkin vapaamuotoisen tuotoksen, joka voi olla esimerkiksi video tai taideteos. Keskeistä on, että tuotos tuo esille panostuksen ja konkreettiset toimenpiteet ystävyyden sekä hyvän luokkahengen edistämiseksi. Paras haaste-ehdotus palkitaan Lohjalla ystävänpäivänä 14.2.2024.

Kannustaminen ystävällisiin tekoihin antaa nuorille mahdollisuuden itse vaikuttaa kiusaamisen ehkäisyyn omassa arjessaan. Parhaassa tapauksessa positiivisten tarinoiden jakaminen siitä, miten oppilaiden keskinäinen ystävällisyys ja tuki voivat muuttaa koulun yhteisöllisemmäksi, antaa toivoa ja voi motivoida oppilaita toimimaan paremman kouluyhteisön puolesta.

Nuorten lisäksi kiusaamisen vastaiseen toimintaan tarvitaan koko kouluyhteisön ja sidosryhmissä toimivien eri alojen ammattilaisten tukea. Nuorten väkivaltaisen käytöksen ja rikollisuuden torjumisessa tärkeintä on ennaltaehkäisy. Kaikkien saatavilla olevat ja toimivat palvelut lapsille, perheille ja nuorille ovat ennaltaehkäisyn kovinta ydintä. (Allianssi 2022.)

Video on nähtävillä TikTokissa

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231127149421

Jaa sivu