Korkeakoulu-uralle ammattikorkeakoulussa – milloinkaan ei ole liian myöhäistä?

Teksti | Jouni Koski

Koska olen blogikirjoituksissani usein jakanut havaintojani ja kokemuksiani, olen avoimesti kertonut myös omasta työstäni niin rehtorina kuin muissakin tehtävissä ammattikorkeakoulussa. Vaikka olen työskennellyt ammattikorkeakouluissa jo yli neljännesvuosisadan, ei korkeakoulu-ura ole varsinaisesti missään kohtaa ruvennut kyllästyttämään. Toki muitakin ura- ja työvaihtoehtoja olen vuosien varrella harkinnut ja punninnut, kuten varmasti kaikki työurallaan, mutta niis sanotulle uudelle uralle työntäviä tekijöitä on ollut aina liian vähän. Se kertonee kohdallani korkeakoulun ja erityisesti ammattikorkeakoulun korkeasta pitovoimasta. Aivan yksin en liene näiden kokemusteni kanssa. Kun ammattikorkeakoulusta hyvin tyypillisesti jäädään eläkkeelle joko lukukauden tai lukuvuoden päätteeksi, saa usein eläköityviltä kollegoilta viestejä. Niistä huokuu vahva sitoutuminen työhön, jolla on yhteiskunnallista merkitystä ja työhön, jossa saa olla tukemassa toisten ihmisten kasvua ja ammatillista kehittymistä. Viesteistä huokuu myös vahva sitoutuminen korkeakouluyhteisöön, jossa ihmiset yhdessä ponnistelevat arvokkaiden päämäärien ja tavoitteiden eteen. Vaikka moni heistä on tyypillisesti tehnyt pitkän työuran ammattikorkeakoulussa, on ammattikorkeakoulu sillä tavoin hyvin mielenkiintoinen, että siellä korkeakoulu-uran aloittaminen ei ole oikeastaan milloinkaan liian myöhäistä. Mitä tarkoitan?

Aika ajoin ja juuri vuoden vaihteessa sain kysymyksen, miten korkeakoulu-uralle ammattikorkeakoulussa olisi mahdollista päästä. Tämä on oikeastaan ammattikorkeakoulussa aika tavallinen, mutta samaan aikaan aina upea ja uniikki yksilöllinen tarina. Hyvin koulutetut ja jo upean työuran työelämässä tehneet asiantuntijat ja johtajat haluavat jakaa osaamistaan ja kiinnittyä korkeakouluyhteisöön opettajina, tutkijoina ja kehittäjinä. Kun he lisäksi viimeistään kolmen vuoden kuluessa ammattikorkeakoulussa esim. lehtorina aloitettuaan ovat hankkineet ammatillisen opettajankoulutuksen, ovat he upeita asiantuntijoita opettamaan, tutkimaan ja kehittämään. Ammatillinen opettajankoulutus on suunnattu erityisesti ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille ja niille, jotka aikovat näihin tehtäviin. Ammatillinen opettajankoulutus on luonteeltaan aikuisopiskelua. Opinnot järjestetään verkko-opintoina tai monimuoto-opiskeluna. Ammatillinen opettajankoulutus (opettajan pedagogiset opinnot 60 op) antaa yleisen pedagogisen kelpoisuuden opettajan tehtäviin sekä ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun opettajan virkaan/tehtävään että muiden oppilaitosten opetustehtäviin.

Ammattikorkeakoulussa akateemiselle uralle kiinnittyminen on työelämässä pätevöityneelle asiantuntijalle helppoa ja luontevaa, sillä työelämäintegraation toteutuminen niin opetuksessa kuin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa on tärkeää. Siten työelämässä hankittu käytännön kokemus yritysyhteistyöstä on ammattikorkeakoulussa arvokasta osaamista, jota pääsee myös aktiivisesti soveltamaan. Ammattikorkeakoulupedagogiikka, kuten Laurea-ammattikorkeakoulussa kehittämispohjaisen oppimisen malli (Learning by Developing eli LbD), luo tehokkaasti työelämässä tarvittavaa osaamista. LbD-mallissa opitaan tarttumaan rohkeasti haasteisiin ja toimimaan itseohjautuvasti. Opiskelija oppii teorian ja käytännön yhdistämistä, ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelua ja reflektointia. Tavoitteellisessa ja ohjatussa työskentelyssä kehittyvät projektityöskentelyn sekä kokonaisuuksien hallinnan osaaminen eli oppimisen ytimessä on tutkiva ja kehittävä työote. Kehittämispohjainen oppiminen vaatii opiskelijalta aktiivisuutta, sitoutumista sekä asiantuntijuuden rakentamista ja jakamista tiimeissä. Tiivis yhteistyö työelämän kanssa rakentaa opiskelijoiden ja opettajien verkostoja eri yhteistyökumppanien kanssa.

Toisin kuin joskus ennen, on opettajan työ ammattikorkeakoulussa vahvaa tiimityötä, ei pelkästään kollegojen kanssa vaan myös nuorempien kollegojen eli korkeakouluopiskelijoiden ja työelämän organisaatioiden sekä asiantuntijoiden kanssa. Yhteistyön keskiössä on kuitenkin aina opiskelija ja hänen oppimisensa tukeminen, jolloin opiskelija pääsee kehittämään ohjatusti ammatillista osaamistaan yhdessä työelämän kanssa.

Ammattikorkeakoulussa työelämäosaaminen ja -kokemus on suuresti arvostettua eli milloinkaan ei ole liian myöhäistä lähteä korkeakoulu-uralle, nimenomaan ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulussa on tarjolla hyvin erilaisia tehtäviä, sillä koulutuksessa, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä korkeakoulun liiketoiminnassa tarvitaan monenlaista osaamista. Lisäksi korkeakoulu organisaationa tarjoaa myös lukuisia erilaisia tehtäviä tukipalveluissa. Jos kiinnostuit korkeakoulu-urasta ammattikorkeakoulussa, voit tutustua mm. Laurea-ammattikorkeakoulun tarjoamiin uramahdollisuuksiin työnantajana. Ehkä olemme jonain päivänä kollegoja?

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301317799

Jaa sivu