Korkeakoulun johtaminen ja rehtorin arki

Teksti | Jouni Koski

Usein rehtorina huomaa kollegan tai yhteistyökumppanin aloittavan keskustelun: ”Sinulla on varmasti kova kiire…” Toki toivoo, että rehtorina ei antaisi sellaista vaikutelmaa ihmisille, että olisi kiireinen. Rehtorilla on aivan yhtä paljon vuorokaudessa tunteja käytettävissä kuin muillakin, vaikka varsinaista työaikaa hänellä ei ole. Ihmiset siten usein olettavat, että rehtori on kiireinen ja työpäivät arjessa ovat pitkiä. Niin ne kiistatta usein ovatkin ja niissä monenlaista vaihtelevaa ohjelmaa. Vaikka työpäivät rehtorilla ovat uniikkeja, on rehtorin arjessa myös paljon asioita ja tapahtumia, jotka toistuvat vuodesta tai kuukaudesta toiseen.

Kun on työskennellyt rehtorina tarpeeksi pitkään, sisäistää yhä paremmin arjen vuosikellon, mikä helpottaa oman työn suunnittelua. Työn suunnitelmallisuus parantaa sen hallintaa vähentäen arjen kaoottisuutta, mikä saa aikaan kiireen tuntua. Toisinaan suunnitelmallisesta työotteesta huolimatta ajan riittävyys on haasteellista arjessa. Kun rehtorina arjessa osallistuu erilaisiin tilaisuuksiin ja kokouksiin, on hänellä usein aktiivinen rooli niissä esimerkiksi alustajana tai keskustelijana, mikä edellyttää valmistautumista. Tämä luo usein arjessa enemmän paineita ajankäyttöön kuin varsinaiset tilaisuudet, jotta on riittävän hyvin valmistautunut kaikkiin tilaisuuksiin. Valmistautuminen vie aina oman aikansa huolimatta 25 vuoden työkokemuksesta ammattikorkeakouluissa. Vaikka tuntee korkeakoulun ja koulutusjärjestelmän toimintaa koko ajan paremmin, on toiminta niin monimuotoista ja nopeasti kehittyvää, että koko ajan on omaksuttava uutta tietoa. Mitä lyhyempi puheenvuoro tai alustus on kyseessä, sitä enemmän valmistautuminen vie aikaa, jotta haluttu viesti välittyy

Vaikka vaikuttaa, että arki ”juoksuttaa” rehtoria, ovat ajatukset alati korkeakoulun kehittymisen ja menestymisedellytyksien vahvistamisessa. Strategia ohjaa korkeakoulun toimintaa ja rehtori ei johda korkeakoulua yksin vaan yhdessä vararehtoreiden, johtajiston ja esimiesten kanssa. Siinä viestintä on avainasemassa ja rehtorilla viestijänä on keskeinen rooli. Korkeakoulun johtamisen arki rehtorina on ensisijaisesti viestintää eri muodoissa. Kokouksien ja tilaisuuksien lisäksi rehtorina julkaisen kuukausittain rehtorin tiedotteen, jotta saisin myös arjessa säännöllisesti yhteyden jokaiseen henkilöstön jäseneen.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020101283702

Jaa sivu