Korkeakoulun johtaminen rehtorina on yhteistyötä ja jatkuvaa oppimista

Teksti | Jouni Koski

Ammattikorkeakoululain (6 §) mukaisesti ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla lisäksi erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa sekä tehdä yhteistyötä suomalaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen samoin kuin muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Korkeakoulu on siten jatkuvasti yhteistyössä eri tahojen kanssa niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti muodostaen erittäin laajan ja monimutkaisen verkoston. Verkosto on vielä monimuotoisempi, jos sitä tarkastelee korkeakoulun moninaisten tehtävien (koulutus, tutkimus-, kehittämis-, innovaatio-, ja liiketoiminta sekä aluekehitys) kautta ja pohtii sitä, miten korkeakoulun monialaisuus ja koulutusalojen erilaiset tarpeet lisäävät toiminnan monimuotoisuutta.

Kukaan ei voi hallita suvereenisti korkeakoulun monimuotoista toiminnan kokonaisuutta, vaikka sitä tarkastelisi mistä näkökulmasta tahansa. Jonkun korkeakoulun tehtävän, koulutusalan tai verkoston jne. voi hallita paremmin kuin toisen, mutta johtamisen näkökulmasta rehtorina ei voi mitään hallita tarpeeksi hyvin. Pitkästä kokemuksesta korkeakoulutoiminnassa ja sen erilaisissa tehtävissä ja rooleissa niin asiantuntijana kuin johtajanakin on merkittävästi hyötyä, kun hahmottaa korkeakoulun kokonaisuutta ja johtaa sitä korkeakoulussa yhteisöllisesti laaditun ja korkeakoulun hallituksen päättämän strategian mukaisesti.

Rehtori on parhaimmillaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä niin henkilöstön, opiskelijoiden kuin sidosryhmien kanssa, jolloin avainasemassa on saumaton yhteistyö korkeakoulun johdossa. Tarvitaan hallittua yhdessä johtamista, johon osallistuvat niin rehtori, vararehtorit, yksiköiden johtajat kuin muut esimiehet. Rehtorille se tarkoittaa vahvaa luottamusta kollegoihin koko korkeakouluyhteisössä, jonka johtamisjärjestelmä tulisi olla mahdollisimman selkeä ja johtaminen avointa ja läpinäkyvää. Rehtorina oppii joka päivä jotain uutta korkeakoulun toiminnasta, sillä niin monimuotoista se on. Rehtori tietää lähes kaikesta jotain, mutta lopulta ei oikein mistään yhtään mitään. Näin olen usein arkeani kuvannut. Voisi kiteyttää, että korkeakoulun johtaminen rehtorina on yhteistyötä ja jatkuvaa oppimista.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020091469403

Jaa sivu