Korkeakoulun johtamisen oppiminen

Teksti | Jouni Koski

Rehtorina ei liene koskaan liian valmis tai osaava korkeakoulun johtamisessa vaan se on jatkuvaa oppimista. Vaikka on toiminut johtamistehtävissä korkeakoulussa jo yli kahden vuosikymmenen ajan, rehtorina oppii yhä lähes päivittäin uutta korkeakoulun johtamisesta. Pitäisikö siitä olla huolissaan? Vai pitäisikö pikemminkin olla huolissaan, jos ei enää oppisi uutta?

Suoritetuista tutkinnoista ja muusta aktiivisesta opiskelusta sekä lukemisesta on ollut merkittävästi hyötyä korkeakoulun johtamisessa ja siinä kehittymisessä. Hyvin merkittävä tuki korkeakoulun johtamisen oppimiselle on ollut myös työskentely erilaisissa tehtävissä ja myös erilaisissa korkeakouluissa ja oppilaitoksissa. Merkittävä sijansa korkeakoulun johtamisen oppimisessa on ollut myös rehtoreilla ja johtajilla, joiden alaisuudessa on työskennellyt niin asiantuntijana, johtajana, aluerehtorina kuin vararehtorinakin. Vaikka ei suoranaisesti ottaisi mallia toisten johtamistyöstä, toisten työskentelyn havainnointi tukee reflektoimaan omaa johtamistyötä ja –menettelyjä.

Oman johtamistyön reflektoinnissa ja suunnittelussa merkittävän tuen ovat antaneet myös lukuisat lyhyemmät ja pidemmät johtamisen valmennukset, joihin on saanut johtajana, aluerehtorina, vararehtorina ja rehtorina osallistua. Korkeakoulun johtamisen oppiminen ja siinä kehittyminen ei ole lineaarista. Kaikkea ei oivalla hetkessä vaan ajan kuluessa, kun ymmärtää tilannekuvaa ja kehitystä paremmin. Aina voi ja ehtii ottaa opiksi. Vaikka kaikissa johtamisvalmennuksissa ei ole varsinaisesti oppinut valtavasti uutta tietoa, ne tukevat reflektoimaan omaa johtamistyötä ja valintoja siinä.

Korkeakoulun johtamista voi tavoitteellisesti opiskella ja oppia, mikä on hyvin henkilökohtainen oppimisprosessi. Huomaan omaa kehitystäni tarkastellessani, että näkökulmani korkeakoulun johtamisen oppimiseen avartui merkittävästi, kun omaksuin johtaja-/rehtori-identiteetin. Olen myös poisoppinut asioita, mikä lienee myös väistämätöntä, sillä ei pelkästään korkeakoulu vaan myös toimintaympäristö ja sen asettamat vaateet korkeakoululle ovat jatkuvassa muutoksessa. Vaikka monet asiat korkeakoulun johtamisessa ovat muutoksessa, ovat monet asiat yhtä merkityksellisiä kuin aiemminkin. Kaiken keskiössä on kuitenkin toimiva korkeakouluyhteisö, sillä kestävät tulokset tehdään yhteistyössä.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020100578009

Jaa sivu