Korkeakoulun kehityssuunnat

Teksti | Jouni Koski

Millaiset tulisivat olla korkeakoulun ja erityisesti ammattikorkeakoulun kehityssuunnat tulevaisuudessa? Korkeakoulu ei voine kehittyä riittävästi perustehtävissään vain alueellisesti ja kansallisesti vaan se edellyttää riittävää kansainvälisyyden ja kansainvälisen yhteistyön tasoa. Pitäisikö kansainvälistymiskehitystä vauhdittaa entisestään? Miten se voisi tapahtua? Vai onko kansainvälistymiskehitys välttämätöntä ja onko jokin toinen kehityssuunta vielä sitäkin tärkeämpi? Mikä se olisi?

Mikä on ammattikorkeakoulun rooli aluekehityksessä tulevaisuudessa? Tulisiko sen merkitys korkeakoulun tehtävänä vahvistua vai pitäisikö voimavaroja käyttää enemmän johonkin muuhun? Vai voidaanko korkeakoulun perustehtäviä toteuttaa vielä paremmin niin, että sen aluekehitysvaikutus kasvaisi entisestään nykyisestä?

Miten digitalisaatio on vaikuttanut korkeakoulun toimintaan ja erityisesti koulutukseen? Paikkasidonnaisuus on vähentynyt, josta on seurauksensa myös korkeakoulun aluevaikuttavuuteen. Onko digitalisaatiokehitys saavuttanut jo ”aallonharjansa” vai tulisiko sen voimistua entisestään? Tulisiko kehityssuunnan olla koulutuksen digitalisaatiokehityksen vauhdittaminen vai jonkin muunlainen uudistaminen?

Koulutus ja ohjaus ovat nykyään korkeakoulussa yksilöllisempää kuin aiemmin. Korkeakoulutus on myös joustavampaa ja siten saavutettavampaa kuin koskaan aiemmin. Mihin suuntaan koulutusta tulisi kehittää? Tulisiko koulutuksen olla tulevaisuudessa edelleen yhä joustavampaa ja yksilökeskeisempää vai tulisiko sitä kehittää johonkin toiseen suuntaan? Mihin suuntaan?

Ammattikorkeakoululle tärkeää on perinteisesti ollut vahva työelämäintegraatio ja tiivis yritysyhteistyö koulutuksen kehittämisessä. Tulisiko tätä kehityssuuntaa vahvistaa vai tulisiko sen sijaan painottaa jotakin muuta kehityssuuntaa kuten esimerkiksi tutkimusperustaisuuden vankistamista koulutuksessa. Pitäisikö siten koulutuksessa vahvistaa kansainvälisen yhteistyön ja tutkimuksen roolia tulevaisuudessa? Mikä olisi tärkein kehityssuunta koulutuksen kehittämiselle tulevaisuudessa?

Miten ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) palvelee tällä hetkellä yhteiskuntaa, aluetta ja työelämää? Mihin suuntaan sen pitäisi kehittyä ja ketä tai mitä tarvetta sen pitäisi palvella vielä paremmin? Pitäisikö TKI-toiminnan olla tulevaisuudessa nykyistä laajempaa ja kansainvälisempää?

Millaisia kysymyksiä korkeakoulun kehittämissuunnista jäi esittämättä? Niistä olisi kiva kuulla pohdintoja. Tämän viikon blogikirjoitus on johdanto ensi viikon blogikirjoitukselle, jossa esitän suoran kysymyksen: Kuinka korkeakoulumme voisi olla tulevaisuudessa vaikuttavampi? Ensi viikon blogikirjoitus johdattaa Sinut kyselyyn, johon sinun toivoisin vastaavan. Hyödynnämme näin rakentuvaa arvokasta aineistoa korkeakoulun yhteisöllisessä strategiaprosessissa, kun teemme tulevaisuuden valintoja.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301173364

Jaa sivu