Korkeakouluyhteisön jäseniä liikuttava korkeakoulu

Teksti | Jouni Koski

Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) haastoi viime viikolla (25.9.2023) ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rehtorit kertomaan, millä keinoilla korkeakouluissa aiotaan lisätä opiskelijoiden liikkumista. Haasteellaan OLL halusi synnyttää keskustelua uusista keinoista korkeakoulujen liikkumisolosuhteiden ja toimintakulttuurin parantamiseksi. Haaste on osa Euroopan komission perustamaa Euroopan urheiluviikkoa, jota rahoitetaan osaksi Erasmus+-ohjelman tuella.

Haasteelle on sijaa, sillä korkeakoulu ei voine liikaa liikuttaa korkeakouluyhteisön jäseniä ja kannustusta liikkumiseen tarvinnee meistä lähes jokainen. Viimeisen vuosikymmenen aikana on toki tapahtunut paljon myönteistä kehitystä sen jälkeen, kun korkeakoululiikunnan valtakunnalliset suositukset julkaistiin vuonna 2011. Suositukset ovat tukeneet korkeakouluja suomalaisen korkeakoululiikunnan kehittämistyössä. Ne ovat antaneet selkeät suuntaviivat niistä tekijöistä, joista hyvät ja toimivat korkeakoulujen liikuntapalvelut rakentuvat. Kun korkeakoulun liikuntaolosuhteet ovat hyvät ja toimivat, on korkeakouluyhteisön jäsenten helpompi toteuttaa ja edistää liikunnallista elämäntapaa.

Laurea-ammattikorkeakoulu käynnisti vuoden 2017 alusta yhdessä Haaga-Helian ja Metropolian kanssa strategisen 3AMK-liittouman, jonka yhdeksi yhteistyöalueeksi valikoitui yhteisten liikuntapalvelujen kehittäminen sekä korkeakoulujen opiskelijoille että henkilöstölle. Zone-liikuntapalvelut mahdollistavat 3AMK-korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilöstölle monipuolisia ja edullisia tapoja liikkua sekä lisätä arkiaktiivisuutta. Zone tarjoaa käyttäjilleen: ryhmäliikuntatunteja, kuntosalin viidellä eri kampuksella, sulkapallovuoroja, pelivuoroja eri palloilulajeissa, kursseja ja eri lajien kokeilukertoja, mahdollisuuden varata liikuntatiloja omaan käyttöön sekä Yogoben verkkojoogapalvelun.

OLL:n haasteessa Opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtaja Emilia Junnila huomautti, että liikkumisolosuhteissa ei ole kyse vain kuntosaleista ja pyörätelineistä vaan myös esimerkiksi luentojen ja kampusten järjestelyistä ja tiloista. Tämä on tärkeä huomio ja muistutus, sillä Covid-19-pandemian myötä monelle saattoi jäädä enemmän aikaa liikkumiseen, mutta moni myös saattoi kadottaa ns. hyötyliikunnan arjessa. Kun korkeakouluopiskelu on palannut taas kampuksille, on tärkeää muistaa tauotus ja taukoliikunta. Siinä tarvitaan opetushenkilöstön ja opiskelijoiden hyvää yhteistyötä. Tauot parantavat keskittymistä ja tuovat palautumista päivään vähentäen stressiä ja väsymystä. Tauoilla kannattaisi aina nousta seisomaan ja myös liikkua. Tässä tukena voivat olla taukoliikuntasovellukset, jotka muistuttavat pitämään taukoja ja niissä on myös arvokkaita ammattilaisten laatimia vinkkejä ja liikkeitä liikkumiseen.

Korkeakoulun rehtorina haluan haasteen mukaisesti olla mukana kannustamassa korkeakouluyhteisön jokaista jäsentä löytämään itselleen mieluisen tavan liikkua, ehkä välillä myös haastaa kokeilemaan jotain uutta tai nauttimaan ainakin tutun säännöllisesti tehdyn liikuntamuodon tuomasta ilosta. On tärkeää muistaa, että hyvä liikunta on kuitenkin aina liikkujan näköistä. Liikunta voi olla arjessa monenlaista, eikä sitä olisi syytä arvottaa tai ainakaan koskaan arvostella. Valitsemalla kävelyn mahdollisiin siirtymisiin ja valitsemalla portaat hissin sijaan voi kerätä päivässä huiman määrän arvokkaita askelia. Tärkeintä on, että jokainen saa ja voi liikkua.

Henkilökohtaisella tasolla liikkuminen teemana koskettaa minua korkeakoulun rehtorina nyt ehkä enemmän kuin koskaan. Rehtorin blogikirjoituksessani (Korkeakoulun rehtori arvioimassa esteettömyyttä, 20.6.2023) kesällä kerroin havainnoistani korkeakoulun kampusten esteettömyydessä, kun liikkumiseni on koko vuoden 2023 ollut hyvin rajallista johtuen liukastumisonnettomuudesta, joka tapahtui loppuvuonna 2022 (ks. Rehtorin blogikirjoitus: Korkeakoulun rehtori havainnoimassa hämärän rajamailla, 13.12.2022). Liikkumisen vapauden ja arvon oivaltaa varmimmin silloin, kun sen menettää.

Haastan korkeakouluyhteisömme jäsenet kehittämään Laurea-ammattikorkeakoulusta korkeakoulua, joka liikuttaa korkeakouluyhteisömme jäseniä yhä enemmän – toinen toistamme kannustaen!

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231002138023

Jaa sivu