Laurea-ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksessa on historiallisen suuri määrä opiskelupaikkoja tarjolla vuonna 2024

Teksti | Jouni Koski

Viime kesänä (20.6.2023) julkaistussa hallitusohjelmassa Suomen hallitus ilmoitti sitoutuvansa lisäämään korkeakoulujen aloituspaikkoja. Suomen koulutustason nostaminen edellyttää aloituspaikkojen lisäämistä edelleen merkittävästi, koska vuosien saatossa meille on muodostunut perusteetonta hakijasumaa. Uusia aloituspaikkoja hallitus lupasi suunnata erityisesti kasvukeskuksiin ja sinne, missä aloituspaikkojen määrä suhteessa nuoriin on alhainen, sekä aloille ja alueille, joilla ennakoidaan merkittävää työvoimapulaa. Aloituspaikkojen suuntaamisessa luvattiin huomioida myös sosiaali- ja terveydenhuollon ja kasvatusalan tarpeet sekä vienti- ja teollisuusmaakuntien tarpeet.

Viime viikolla (29.2.2024) hallitusohjelman kirjaus realisoitui, kun opetus- ja kulttuuriministeri Sari Multala myönsi korkeakouluille lisärahoituksen lisäaloituspaikkoihin. Ammattikorkeakouluissa uudet aloituspaikat kohdennetaan sairaanhoitajien, bioanalyytikoiden ja röntgenhoitajien koulutusmäärien lisäämiseen. Yliopistoissa aloituspaikkoja lisätään vastaavasti varhaiskasvatuksen opettajien koulutukseen. Ministerin päätöksellä Laurea-ammattikorkeakouluun osoitettiin yhteensä 119 ylimääräistä opiskelupaikkaa sairaanhoitajakoulutukseen vuodelle 2024. Millaista Laureassa sitten on opiskella? Korkeakoulu asetti opiskelijoille palvelulupauksen kymmenen vuotta sitten vuonna 2014.

Sittemmin palvelulupauksen (Me Laureassa olemme juuri Sinua varten) toteutumista on mitattu vuosittain opiskelijoille suunnatulla palvelulupauskyselyllä, joka toteutettiin vuoden 2024 osalta juuri nyt tammi-helmikuun vaihteessa aikaisempien vuosien tapaan. Tulokset ovat parantuneet edelliseen mittaukseen verrattuna ja opiskelijoiden kokemus palvelulupauksen toteutumisesta on kehittynyt positiivisesti sekä kokonaisuuden että osa-alueiden osalta. Vuosittain toteutettavaan kyselyyn vastasi tällä kertaa 1 024 Laurean opiskelijaa. Kyselyyn oli mahdollisuus vastata suomeksi ja englanniksi. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy, kyselylinkin jakamisesta kaikille kirjoilla oleville opiskelijoille vastasi Laurea. Edellisen vuonna 2023 toteutetun identtisen tutkimuksen tulokset on esitetty suluissa vuoden 2024 tulosten jäljessä.

Vastaajista 69 prosenttia (61 %) kokee, että Laurean palvelulupaus toteutuu kokonaisuutena erittäin tai melko hyvin, 22 % (25 %) kohtalaisesti ja 8 % (12 %) heikosti tai melko heikosti. Keskiarvo asteikolla 1–5 on 3,73 (3,63). Tulos on korkein mittaushistorian aikana. Palvelulupausväittämät (yhteensä 15 kpl) jakautuvat neljään osa-alueeseen. Näistä kaikissa tulos on kehittynyt myönteisempään suuntaan. Parhaat arviot saa kokonaisuus ”Laureassa voit opiskella joustavasti”, jonka väittämien keskiarvo on 4,13 (3,98) (asteikolla 1–5). Osa-alueen ”Laureassa rakennat kanssamme tulevaisuutesi yhdessä työelämän kanssa” väittämien keskiarvo on 3,96 (3,84) ja osa-alueen ”Laureassa saat laadukkaat, opintojasi tukevat palvelut” keskiarvo 3,92 (3,71). Palvelulupauksen osa-alueista hieman muita kriittisemmin suhtaudutaan osa-alueeseen ”Laureassa saat ohjausta ja palautetta”, jonka neljän väittämän keskiarvo on 3,68 (3,51). Tässäkin tulokset ovat selvästi aiempaa myönteisemmät.

Yksittäisistä väittämistä 5 parasta ovat samat kuin aiemmin, mutta järjestyksessä on pieniä muutoksia. Tyytyväisyys on parantunut näistä jokaisessa (sijoitus vuonna 2023 suluissa vertailuluvun kanssa).

  1. Joustavan opintojen toteutuksen ansiosta voin halutessani nopeuttaa valmistumista 4,26 (1. 4,08)
  2. Olen tehnyt henkilökohtaisen oppimissuunnitelman, joka tukee tavoitteitani 4,19 (2. 4,08)
  3. Opinnoissani pääsen toimimaan yhteistyössä työelämän kanssa 4,16 (3. 4,06)
  4. Voin suunnitella oman opintoaikatauluni 4,10 (5. 3,97)
  5. Saan yhteyden opettajaan, jos tarvitsen häntä 4,09 (4. 3,99)

Opiskelijoiden tyytyväisyys Laureaan on tutkimuksen mukaan hyvällä tasolla: 81 prosenttia (76 %) on täysin tai osittain samaa mieltä väittämän ”OIen kokonaisuudessaan tyytyväinen Laureaan opiskelupaikkana” kanssa ja mittarin keskiarvo on 4,13 (3,90). Yksittäisissä mittareissa näkyvä aiempaa myönteisempi arviointi heijastuu siis myös parempaan kokonaistyytyväisyyteen. Laurean suosittelutodennäköisyyden NPS (Net Promoter Score eli suosittelijoiden ja kriitikoiden osuuksien erotus) on +36 (+21), joka on mittaushistorian paras tulos. Tulos on noussut edellisvuodesta ja on myös parempi kuin Taloustutkimuksen mittaamien NPS-lukujen keskiarvo Suomessa helmikuussa 2024 (+20).

Korkeakouluopiskelijat ovat siis sangen tyytyväisiä opiskeluunsa Laurea-ammattikorkeakoulussa. Jos olet kiinnostunut sairaanhoitajan ammatista, Sinulla on nyt paras mahdollinen hetki hakeutua sairaanhoitajakoulutukseen Laurea-ammattikorkeakouluun, kun opiskelupaikkoja on tarjolla historiallisen paljon poikkeuksellisesti vain tänä vuonna.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202403059878

Jaa sivu