Laurealaiset opiskelijat Opiskelijoiden Olympialaisissa oppimiskokemuksia hankkimassa

Teksti | Karoliina Nikula , Eeva Järveläinen

Opiskelijoiden oppimismahdollisuuksien monimuotoistuminen haastaa myös Laureassa osaamisen tunnistamisen käytänteiden kehittämistä. Laurean tahtotilana on tarjota myös urheileville opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet osallistua kansainvälisyyttä, opiskelijaverkostoitumista, oppimista ja urheilu-uraa edistäviin tapahtumiin opintojensa aikana sekä tunnistaa hankittu osaaminen osaksi opintoja. Lähtökohtaisesti Laureassa tuetaan opiskelijoiden aktiivisen urheilu-uran ja opiskelun yhdistämistä, tarjoamalla joustavia ja vaihtoehtoisia opiskelumahdollisuuksia näiden molempien toteuttamiseksi. Kaksi Laurean opiskelijaa, Otso Ikävalko ja Aino-Kaisa Akkanen osallistuivat maaliskuussa 2019 Winter Universiade-kisoihin, eli niin sanottuihin Opiskelijoiden Olympialaisiin tai Talviuniversiaadeihin. Universiade-kisat järjestetään kahden vuoden välein kesällä ja talvella. Niihin voivat osallistua 17-25-vuotiaat korkeakouluopiskelijat.

Opiskelijoiden Talviuniversiadit

Rikosseuraamusalan sosionomiopiskelija Otso Ikävalko kertoi Universiade-sanan tulevan sanoista University ja Olympics. Talviuniversiadit järjestettiin tänä vuonna Krasnoyarskissa, Venäjällä. Universiadeissa kilpailtiin 11 eri urheilulajissa, joihin kuului alppihiihto, ampumahiihto, curling, freestyle, jääkiekko, kaukalopikaluistelu, lumilautailu, maastohiihto, taitoluistelu, hiihtosuunnistus ja jääpallo. Opiskelijoiden Olympialaiset on tunnettu tapahtuma kansainvälisesti. Kisoissa oli kilpailemassa noin 3000 opiskelijaa 60:sta eri maasta. Vapaaehtoistyöntekijöitä kisoissa oli noin 5000, mikä osaltaan kertoo tapahtuman kokoluokasta.

Otso Ikävalkon laji on jääpallo, jota hän on harrastanut 14 vuotta. Otso aloitti lajin Lappeenrannan Veiterässä ja siirtyi syksyllä 2018 opintojen myötä edustamaan Helsingin IFK:ta. Aino-Kaisa opiskelee Laureassa sairaanhoitajaksi. Hänen laji on muodostelmaluistelu, jonka hän aloitti Porvoon Taitoluistelijoissa vuonna 1999, ollessaan kolmevuotias. Aloittaessaan lukion, Aino-Kaisa pääsi HSK:n eli Helsingfors Skridskoklubin SM-juniorijoukkueeseen. Nykyään hän luistelee edelleen HSK:ssa, ja kuudetta kautta maajoukkueessa nimeltä Team Unique.

Otso kertoo saaneensa tiedon kisoista jo kesällä, mutta Suomen Jääpalloliitto valitsi pelaajat kisoihin peliesitysten perusteella vasta muutamaa viikkoa ennen kisoja. Aino-Kaisan ja hänen joukkueensa Team Uniquen kohdalla valintaprosessi oli toisenlainen, sillä Team Unique sai itse valita, lähtevätkö he edustamaan Suomea Siperiaan. Valintaoikeus Team Uniquelle tuli ennen kahta muuta Suomen joukkuetta, perustuen heidän edellisen kauden MM-kilpailujen menestykseen.

Kisamatka ainutlaatuisena kokemuksena

Laureassa opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia ja syventää osaamista monella eri tavalla. Universiadeihin osallistumisen voidaan katsoa vahvistaneen opiskelijoiden yleisiä kompetensseja, kuten opintoihin liittyviä oppimisen taitoja, kansainvälisyys- ja työyhteisöosaamista ja eettisen osaamisen taitoja. Otso kertoo kisojen olleen uskomaton kokemus, tapahtumana aivan ainutlaatuinen. Otson omassa lajissa, jääpallossa, peleissä oli katsojia keskimäärin 3500. Kisaisäntää, Venäjää vastaan pelatessa halli oli loppuunmyyty molemmilla kerroilla, jolloin katsojia oli 5000. Kisojen avajaisissa Venäjän presidentti piti puheen ja hän kävi myöhemmin myös kisakylässä. Otso kertoo, että Krasnoyarskin kaupunki on melko kaukana, ja Otso miettikin, että tuskin olisi ilman näitä kisoja ainakaan yhtä pitkällä Siperiaan tullut koskaan matkalle lähteneeksi. Kisoissa vietetyt 14 päivää menivät nopeasti ja paikan päällä olisi mielellään ollut pidempäänkin, kertoo Otso.

Myös Aino-Kaisalle Universiaadit olivat ikimuistoinen kokemus, jonka hän tulee aina muistamaan. Hän kertoo kisakylän olleen upea. Aino-Kaisan mukaan yhteishenki urheilijoiden välillä ja omanlainen tunnelma loivat tapahtumasta ainutlaatuisen. Kaikki urheilijat olivat opiskelijoita. Otso kertoo, että kisoissa tuli eri maiden urheilijoiden kanssa juteltua myös opinnoista. Jokaisen omassa kulkuluvassa oli mainittu nimi, maa ja korkeakoulu, jossa opiskelee. Näin ollen oli helppo huomata mistä korkeakouluista ihmisiä on paikalla, koska kulkuluvan oli oltava näkyvillä aina liikuttaessa oman huoneen ulkopuolella. Kisoissa vertaitiin myös eri korkeakoulujen menestystä. Aino-Kaisa kertoo huomanneensa kisoissa Suomen joukkueessa myös vanhan rinnakkaisluokkalaisen hänen ajaltaan urheilulukiossa.

Otso kertoo saaneensa kisamatkasta urheilullisesti paljon kokemusta kansainvälisestä huipputasosta, ja runsaasti lisämotivaatiota omaan harjoitteluun. Samoin matkasta tarttui mukaan uusia ystäviä niin Suomen joukkueesta kuin muualtakin. Aino-Kaisa kertoo, että heidän luistelujoukkueen yhteishenki kasvoi matkan aikana ja he löysivät uudenlaisen rentouden tehdä kilpailusuorituksia. Aino-Kaisa kertoo, että he tekivät oman työn jäällä hyvin, josta palkintona he saivat Olympiadeista kultaiset mitalit. Aino-Kaisa koki matkan arvokkaana joukkueelle niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Kokonaisuudessaan matka tuotti molemmille paljon monipuolisia kokemuksia kansainvälistymisestä sekä laajensi heidän verkostojaan.

Havaintoja kisamatkalta

Rikosseuraamusalan sosionomin turvallisuusopintoihin liittyen Otso kiinnitti huomiota kisoissa esimerkiksi turvallisuuden näkökulmaan. Krasnoyarskissa oli kisojen aikaan 50 000 poliisia. Kisakylä oli aidattu ja sinne piti aina mennä turvatarkastuksien läpi. Eräänä eettisenä huomiona kisoissa iso huoli heräsi kisakylän ravintolasta, jota yli 3000 ihmistä käytti päivittäin. Muutaman ensimmäisen päivän jälkeen siellä oli pelkkiä muoviastioita ja aterimia, eikä vettä saanut kuin pienissä muovipulloissa. Muovijätteen määrään olisi helposti pystynyt vaikuttamaan, mietti Otso.

Aino-Kaisan sairaanhoitajaopintojen myötä reissussa tuli mietittyä paikallista terveydenhuoltojärjestelmää ja hygieniatasoa, esimerkiksi sairaaloissa. Bussilla liikuttaessa paikasta toiseen, näki hyvinkin vanhoja ja ränsistyneitä taloja, jotka laittoivat miettimään ihmisten hyvinvointia.

Otso sanoo, että kisoissa piirtyi kuva Venäjästä kisajärjestäjänä sellaisena, että missään ei säästellä. Kaikki sujui ongelmitta koko kahden viikon kisojen ajan, taloudelliset satsaukset kaupunkiin oli nähtävissä joka puolella. Venäjän urheilukulttuuri näkyi ainakin isäntämaan mitalimäärässä, joka oli yli 100. Vaikutti siltä, että kisojen isäntämaassa Venäjällä tähdätään nuoresta asti huippu-urheiluun, jota Venäjä selvästi tukee. Aino-Kaisa kertoo, että hän on aina halunnut opiskella venäjän kieltä. Eräs Aino-Kaisan joukkuekavereista on käynyt suomalaisvenäläisen koulun, joten hän pystyi opettamaan Aino-Kaisalle matkan aikana kyrilliset kirjaimet. Aino-Kaisa kertoo kyselleensä joukkuekaveriltaan kahden päivän ajan, mikä kirjain on mikäkin, ja näin hän oppi kyrilliset kirjaimet.

Laureassa kehitetään opiskelijoiden joustavia opiskelumahdollisuuksia

Otso suosittelee osallistumaan Universiade-kisoihin, jos joskus sellainen tilaisuus eteen tulee. Venäjää hän kuvasi mielenkiintoisena matkakohteena. Laurean puolelta Otso kertoo saaneensa pelkkää kannustusta osallistua, eikä opinnot kärsineet reissusta. Laureassa opiskelijan yksilölliset tarpeet, tavoitteet ja aikataulut on mahdollista huomioida henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS). Oman opettajatutorin kanssa käydään HOPS-keskustelut, joissa on mahdollista räätälöidä opintojen joustava eteneminen. Opiskelijan hankkima opintoihin linkittyvä osaaminen voidaan huomioida tutkinnossa osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kautta (HOT). Tällaista osaamista voi kertyä esimerkiksi harrastuksista, vapaaehtoistyöstä tai järjestötoiminnasta.

Laureassa on erityisesti kehitetty esimerkiksi vapaaehtoistyöhön liittyviä mahdollisuuksia. Opiskelijoita kannustetaan vapaaehtoistoimintaan sekä aktiiviseen yhteiskunnan ja hyvinvoinnin rakentamiseen sitäkin kautta. Etenkin monimuoto-opinnoissa Laureassa on kehitetty joustavia oppimismahdollisuuksia ja niitä kehitetään edelleen tarjoamalla esimerkiksi Skype-ohjausta ja erilaisilla verkkoalustoilla tapahtuvaa oppimista, jotka mahdollistavat aikaan ja paikkaan sitomattoman opiskelun.

Urheiluharrastuksen edetessä huippu-urheilutasolle, Laurea-ammattikorkeakoulu ja pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian (Urhea) välinen kumppanuussitoumus mahdollistaa URHEA –ohjelman avulla kansainvälisellä tasolla oleville ja sinne pyrkiville urheilijoille mahdollisuuden yhä monipuolisempaan opintojen ja urheilu-uran yhdistämiseen. Laureassa opiskelijan osaamisen vahvistaminen, opiskelumahdollisuuksien monipuolistaminen ja pedagogisten käytänteiden kehittäminen ovat aina toiminnan keskiössä.

Lähteet ja lisälukemista:
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833670

Jaa sivu