Laurean avainkumppaniyhteistyöllä ainutlaatuista liiketoiminnan kehittämisosaamista

Teksti | Laura Korkka , Mergim Bushi , Paula Hänninen , Anni Sinervo , Essi Korhonen , Johanna Salminen , Sini Rasi , Jannina Niskala , Janika Kyttä , Annukka Jussila

Laurea ja SSO (Suur-Seudun Osuuskauppa) ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä projektien ja harjoittelujen kautta.  Vuonna 2020 yhteistyö tiivistyi, kun solmittiin avainkumppanuussopimus.  Tämä mahdollisti uusien yhteistyömallien kehittämisen ja käyttöönoton.

Opiskelijat kauppakeskuksen johtoryhmänä

Elokuussa kilahti liiketaloutta opiskelevien sähköpostiin hyvin mielenkiintoinen ja houkutteleva viesti. Viestissä kehotettiin tarttumaan ainutlaatuiseen tilaisuuteen, jossa opiskelijat pääsisivät mukaan Laurean ja SSO:n yhteiseen projektiin. Projektin tarkoitus oli tehdä opiskelijoista johtoryhmä, joka pääsee mukaan Kauppakeskus Lohen toimintaan.

Hakuprosessi oli kaksivaiheinen: ensin projektiin haettiin työnhakuilmoituksen tavoin täyttämällä hakemus määräajassa. Ensimmäisen vaiheen opiskelijavalinnat tehtiin yhteistyössä Suur- Seudun Osuuskaupan (SSO) sekä Laurea-ammattikorkeakoulun projektijohtamisen lehtoreiden kesken (Janika Kyttä ja Annukka Jussila).  Jatkoon valitut opiskelijat kutsuttiin haastatteluun, jossa hakijoita haastattelivat SSO:n liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola yhdessä Lohen kauppakeskuskoordinaattori Salla Ahon kanssa.

Haastattelutilanteessa opiskelijat kertoivat hieman taustoistaan sekä miksi projektiin osallistuminen kiinnosti. Haastattelut olivat kokonaisuudessaan hyvin rentoja ja hyväntuulisia, turha jännittäminen katosi saman tien. Heti haastattelun alussa tuli selväksi, että molemmat osapuolet olivat hyvin innostuneita ja motivoituneita tulevasta projektista ja hymyilemisen määrä koko haastattelun ajan puudutti useamman poskilihaksia. Haastattelun aikana Tolppola kertoi projektin tavoitteista ja sen sisällöistä. Tavoitteena SSO:lle oli opiskelijoiden mukaan ottamisella saada entistä paremmin ymmärrystä asiakkaiden tarpeista. Opiskelijoista koostetulla johtoryhmällä oli tarkoitus saada uusia ja raikkaita näkökulmia siitä, miten kauppakeskuksen toimintaa voitaisiin edelleen kehittää paremmaksi. Opiskelijat vastavuoroisesti tulisivat saamaan hyvin arvokasta kokemusta kaupan alalta, joten molemmat osapuolet hyötyisivät johtoryhmäprojektin työstämisestä. Haastatteluiden lopussa Tolppola ja Aho toivottivat kahdeksan opiskelijaa tervetulleiksi johtoryhmään.

Kauppakeskus Lohen johtoryhmän kokoontumiset

Ensimmäinen johtoryhmän kokous pidettiin syyskuussa 2020 kauppakeskus Lohen kokoustilassa. Opiskelijatiimi pääsi tutustumaan hiukan toisiinsa sekä tulevan projektin sisältöön. Kokouksessa valittiin myös projektipäälliköt Johanna Salminen ja Sini Rasi.

Syksyn aikana johtoryhmän päätavoitteena oli luoda Kauppakeskus Lohelle toimivat asiakasprofiilit, joita pystytään jatkossa hyödyntämään esimerkiksi markkinoinnin kohdentamisessa oikeille asiakkaille. Asiakasprofiileilla haluttiin selvittää, minkälaisia kuluttajia Lohessa asioi ja minkälaisia he ovat ostokäyttäytymiseltään.

Kyselyn toteuttaminen

opiskelija tietokoneen äärellä tekemässä kyselylomaketta.
Kuvassa Laura ja kysymyspatteristo. Kuva: Laura Korkka

Kauppakeskus Lohi on SSO:n omistama ja se tekee tiivistä yhteistyötä Suomen osuuskauppojen keskuskunnan (SOK) kanssa.  Mielestämme oli järkevintä teettää kysely ja lähettää kohdennetut sähköpostiviestit SOK MEDIA:n Voice Of Customer -tiimin avustuksella. Näin saisimme ammattilaisten apua kyselyn muotoiluun, tarvittaessa taustatietoja kuluttajista sekä kysymyksiin vastattaisiin todennäköisesti hanakammin.

opiskelijat tapahtumaständillä.
Haavi auki -tapahtumassa Jannina ja Mergim. Kuva: Salla Aho

Kauppakeskus Lohessa järjestettiin Haavi auki -tapahtuma 23.- 25.10.2020, jolloin päätimme lisäksi jalkautua haastattelemaan asiakkaita. Pystytimme Laurea-standin kauppakeskuksen käytävälle ja asettelimme QR- koodeinvarusteltuja mainoslehtisiä näkyville ympäri kauppakeskusta. Ihmisiä oli sankoin joukoin liikkeellä.

opiskelijat tapahtumassa.
Haavi auki -tapahtumassa Sini ja Paula. Kuva: Johanna Salminen

Olimme kahtena päivänä muutaman tunnin opastamassa ja juttelemassa vastaajien kanssa. Ihmiset tulivat uteliaina kyselemään mitä teimme, ja kun kerroimme olevamme kyselyä tekeviä opiskelijoita ja palkinnot olivat huikeat, jäi moni mielellään vastailemaan. Olimme positiivisesti yllättyneitä siitä, kuinka kiinnostuneita ihmiset olivat ja kuinka halukkaita he olivat antamaan mielipiteensä Kauppakeskus Lohesta.

Ohessa kuvia Haavi auki –tapahtumasta.

Vastauksia satelee

Ennen kyselyjen lähettämistä asiakkaiden sähköposteihin, arvioimme johtoryhmässä kyselystä odotettavien vastausten määrää ja tavoitteita. Alkuun 500 vastausta tuntui realistiselta tavoitteelta, mutta puolessa välissä kyselyjen vastausaikaa uskalsimme nostaa kokonaistavoitetta jopa 1 000 vastaukseen. S-ryhmä lähetti kohdennetusti 9 996 kyselyä, joista saimme huikeat 1 013 vastausta. Oman markkinointisuunnitelmamme mukaisesti jaoimme sosiaalisessa mediassa avoimia kyselylinkkejä ja saimme sitä kautta 438 vastausta, joka sekin oli todella iso määrä. Yleisen tiedon mukaan sähköpostitse lähetettävien kyselyiden vastausprosentti on noin 3–5 % luokkaa, mutta saimme kohdennetuista vastauksista hieman yli 10 %, joka yllätti niin meidät kuin johtoryhmän taustajoukotkin. Näillä vastausmäärillä oli hyvä lähteä rakentamaan Lohen asiakasprofiileja.

Mirolla maaliin

Miro on kätevä verkossa toimiva valkotaulu. Käytimme Miroa kerätyn tiedon analysoinnissa ja profiilien tekemisessä. Kun saimme profiilit hahmotettua selkeiksi erilaisiksi persoonallisuuksiksi, lähdimme kasaamaan niistä yhtenäistä kokonaisuutta. Suurimmaksi haasteeksi nousi niiden eriävien tekijöiden löytäminen, joiden avulla profiilit pystyttiin saamaan selkeästi erilaisiksi toisistaan, perustuen kuitenkin kyselyn avulla saatuihin faktoihin persoonan ominaisuuksista.

kuvakaappaus Miro-työskentelyalustalta.
Näkymä persoonien hahmottamisesta Miro-sovelluksen avulla. Kuva: Johanna Salminen

Projektipäälliköt mukana Laurean ja SSO:n avainkumppanuuden julkistamistilaisuudessa

Avainkumppanuus Laurean ja SSO:n välillä oli juuri luotu ja julkistamistilaisuudessa 2.11.2020 olivat mukana SSO:n toimitusjohtaja Tapio Finér sekä Laurean rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski.  Tilaisuuteen oli kutsuttu myös projektijohtajat Sini Rasi ja Johanna Salminen. Tapahtumassa projektipäälliköt pääsivät kertomaan yhteistyön tunnelmista ja antamaan tuleville tapahtumille uusia ideoita ja näkemyksiä.

kuvituskuva.
Kuvassa liikepaikkapäällikkö Mika Tolppola, johtoryhmäprojektiin osallistuvat opiskelijaprojektipäälliköt Johanna Salminen ja Sini Rasi sekä lehtori Annukka Jussila. Kuva: Ilpo Vuorivirta
kuvituskuva.
Kauppakeskus Lohi halusi kiittää kyselyyn vastaajia. Päävoiton nappasi lohjalainen Emilia, jolle lahjakortti luovutettiin projektipäälliköiden toimesta. Kuvassa Johanna, Emilia ja Sini. Kuva: Paula Hänninen

Yhteenveto

kuvituskuva.
Yhteiskuva Teamsin kautta, kun olimme saaneet projektin päätökseen syksyn osalta. Kuva: Johanna Salminen

Syksyn aikana olemme oppineet paljon uusia asioita, kuten kuinka merkityksellinen jokin yksittäinen kysymys itse kyselyssä voi olla ostajapersoonan käyttäytymisen määrittelyssä. Syksyn lopullisena tuotoksena meillä on 8 erilaista ja realistista persoonaa, jotka voisi tavata jokapäiväisessä elämässä.

Projektissa mukana oleminen oli kaikin puolin innostavaa ja mielenkiintoista. Projekti avasi uusia näkökulmia niin kauppakeskuksen johtamisesta, asiakkaan käyttäytymisen ymmärtämisestä, analysoimisesta, kysymyslomakkeen laatimisesta ja tulkitsemisesta kuin tiimityöskentelytaidoista. Koemme oppineemme paljon uutta ja arvokasta erilaisin inspiroivin menetelmin.

Projekti oli Laurean liiketalouden opiskelijoille ainutlaatuinen tilaisuus, eikä samanlaista yhteistyötä ole aiemmin toteutettu missään muualla. Tämän kaltaiset yrityselämän ja opiskelijoiden yhteisprojektit tuovat opiskelijoita ja yrityksiä tehokkaasti lähemmäksi toisiaan. Olisiko tässä ainesta jopa Vuoden kauppakeskusteoksi?  Suomen kauppakeskusyhdistyksen sivuilta voi käydä lukemassa kilpailusta enemmän mm. vuonna 2019 tittelin voitti turkulainen Skanssi brändi-ilmeensä ja arvojensa uusimisella.

Opettajien kokemuksia projektista

Laurean Lohjan kampus muutti uusiin tiloihin kauppakeskus Loheen syksyllä 2019 heti, kun kauppakeskus Lohi valmistui. Yhteistyötä olemme tehneet SSO:n kanssa aiemminkin, mutta nyt uuden kauppakeskuksen aikana työskentely on tiivistynyt entisestään.  Idea opiskelijoiden osallistumisesta Kauppakeskus Lohen johtoryhmään tuli SSO:lta.  Tartuimme ideaan heti ja yhdessä SSO:n kanssa mietimme sopivan teeman johtoryhmän työstettäväksi.  Haimme ja saimme avoimella haulla mukaan innokkaita opiskelijoita.  Projekti lähti liikkeelle vauhdilla lokakuussa ja jo joulukuussa ensimmäinen vaihe, asiakaspersoonat olivat valmiina.  Johtoryhmästä osa opiskelijoista valmistui vuoden vaihteessa ja heidän tilalleen haettiin nyt kevätkaudelle uusia vahvistuksia, osan jatkaessa mukana edelleen.

Johtoryhmätyöskentely on osa projektijohtamisen opintokokonaisuutta ja opiskelija voi olla johtoryhmässä mukana kaksi lukukautta. Opiskelijat osallistuvat johtoryhmän kokousten lisäksi projektijohtamisen ohjaustapaamisiin viikoittain. Ohjaustapaamisissa käydään läpi projektin etenemistä, mahdollisia kipukohtia ja jatkotoimenpiteitä. Näissä tapaamisissa opiskelijat saavat reaaliaikaista palautetta työskentelystään. Lukukauden lopuksi ohjaajilla on opiskelijoiden kanssa henkilökohtaiset palautekeskustelut, joissa käydään tarkemmin läpi projektin eteneminen, projektitehtävät ja ammatillinen kasvu opiskelijakohtaisesti.

Johtoryhmätyöskentelyä on ollut opettajan ilo ohjata! Opiskelijat pääsevät toteuttamaan todellista työelämälähtöistä projektia, jossa he hyödyntävät jo oppimaansa ja oppivat uutta käytännönläheisesti. Kauppakeskus Lohen sitoutuminen johtoryhmäprojektiin ja opiskelijoihin on tuonut motivaatiota oppimiseen sekä uskallusta tarttua aivan uusiin asioihin.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202103086718

Jaa sivu