Laurean opiskelijainnovaatiolla kehitetään hyvinvointialueiden mielenterveyspalveluita

Teksti | Sanna Hämäläinen

SOTE-alan innovaatioita tarvitaan erityisesti juuri nyt ja innovatiivisen kehittämisen osaaminen on avainasemassa hyvinvointialueiden kehittämisessä.

kuvituskuva.
Kuva: Anete Lusina / Pexels

Laurean sosionomi-koulutuksen ydinopintoihin kuuluu Hyvinvointipalveluiden innovatiivisen kehittämisen opintojakso. Opintojakson tavoitteena on, että sosionomien ydinosaamisen osana toteutuu SOTE-alan innovaatioiden trendien ja heikkojen signaalien tunnistaminen, asiakasarvoa tuottavien kokeilujen, pilottien ja prototyyppien kehittäminen sekä luovan työskentelyn periaatteiden käyttäminen palvelukehitysprosessien ja asiakaslähtöisen toiminnan suunnittelussa. Opintojaksolla tutustutaan ohjatusti innovatiivisen ajattelun ja menetelmien maailmaan. Keskeinen osa opintojaksoa on, että konkreettisesti ideoidaan ja kokeillaan ideoiden viemistä eteenpäin innovatiivisiksi palveluiksi.

Toisinaan käy niin, että opintojen puitteissa synnytetään innovaatioita, joita yksinkertaisesti ei voi jättää viemättä eteenpäin. Näin kävi Porvoon kampuksen opiskelijalle Veera Jahnille. Pienryhmässä kehitetty malli mielenterveyspalveluiden kokoamisesta yhteen digitaaliseen portaaliin on jalostunut ja hioutunut Jahnin käsissä vielä opintojakson jälkeen kirkkaammaksi. Opintojakson jälkeen Jahn oli rohkeasti yhteydessä innovaatiosta Sosiaali- ja terveysministeriöön, jossa innovaatio nähtiin tärkeänä ja ohjattiin viemään asiaa eteenpäin yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa. Mallia on hiottu nyt yhteistyössä THL:n kanssa siten, että se voidaan ottaa käyttöön soteuudistuksen ja hyvinvointialueiden kehittämisen yhteydessä.

Kehitetty Terve Mieli -toimintamalli kokoaa hyvinvointialueittain pirstaloituneet mielenterveyspalvelut yhden digi-ikkunan alle. Malli hyödyntää jo olemassa olevaa osaamista, yhdistää soteammattilaisten ammattitaidon ja kokoaa jo olemassa olevat palvelut yhteen paikkaan sähköisesti (Innokylä 2022).

Toimintamallin tarkoituksena on tarjota parhain mahdollinen apu ja tuki asiakkaille ja ammattilaisille, tarjota kustannussäästöjä, parantaa muutoksen läpivientiä soteuudistuksen yhteydessä ja luoda uskoa hyvinvointivaltion toimivuuteen. Mallilla voidaan vähentää merkittävästi asiakkaan pompottelua hoitotaholta toiselle ja tarjota paras mahdollinen ratkaisu palvelutarpeeseen. Malli ottaa huomioon sekä julkisen, yksityisen, että kolmannenkin sektorin.  Mallilla luodaan osallisuutta, vähennetään syrjäytymistä, tehostetaan mielenterveyspalveluiden saatavuutta, vastataan nykyhetken huutavaan mielenterveyskriisiin, ehkäistään pitkäaikaisen hoidon tarvetta, helpotetaan palveluiden saatavuutta asiakkaalle saakka ja vähennetään oleellisesti terveydenhuoltoon nyt kohdistuvaa ylikuormitusta (Innokylä 2022).

Terve Mieli -portaali hyvinvointialueiden mielenterveyspalveluiden tehostamiseen -malliin voi tutustua tarkemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Sosiaali- ja terveysministeriön (STM), Suomen sosiaali- ja terveys ry:n (SOSTE) ja Kuntaliiton ylläpitämällä Innokylä -sivustolla.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022091959518

Jaa sivu