Liike lääkkeenä apteekissa. Fysioterapiaosaamisen tuominen osaksi tulevaisuuden apteekkia. Fysioterapeuttiopiskelijoiden ajatuksia Liikkujan Apteekki -konseptista.

Teksti | Oona Kuparinen , Emilia Nybonn , Venla Wahlman , Jonna Yli-Kiikka , Johanna Leskelä , Heikki Penttilä

Laurea-ammattikorkeakoulussa toteutetaan LbD-”learning by developing” toimintamallia, jossa keskiöön nousee uusien toimintatapojen muotoutuminen ja työelämän uudistaminen. Oppimisessa painottuu yhdessä tekeminen, yksilöä ja ympäristöä muuttava toiminta sekä kokemuksen ja vuorovaikutuksen merkitys.Laurean Otaniemen kampuksella sijaitsevan tiimioppimisympäristön tarkoituksena on mahdollistaa opiskelijoiden monialaisen osaamisen kehittyminen aidoissa työelämän oppimisympäristöissä ja kehittämisprojekteissa. Erilaiset projektit mahdollistavat opiskelijoille moninaisen kohtaamisen ja ohjaamisen sekä osallistavan asiakasosaamisen kehittymisen aidoissa työelämän ympäristöissä.Etelä-Suomen liikunta ja urheilu ry:n aloitteesta ja osana fysioterapian projektiharjoittelua, järjestettiin Liikkujan Apteekki -konseptin mukainen tapahtumapäivä huhtikuussa 2019 Kontulankaaren apteekissa. Tavoitteena oli testata apteekin soveltuvuutta ympäristönä toimintakyvyn mittaukseen ja arviointiin sekä fysioterapeuttiseen ohjaukseen.

Liikkujan Apteekki -konsepti

Apteekki on perinteisesti keskittynyt lääkkeiden myyntiin ja farmaseuttien tarjoamaan lääkeneuvontaan. Liikuntaneuvonta ei ole aiemmin yleisesti kuulunut apteekin palvelutarjontaan, vaikka liikunnan terveyshyödyt ovat yleisesti tunnettuja. (UKK 2018.) Liikkujan Apteekki -konsepti on vuonna 2009 perustettu ‘Kunnossa kaiken ikää’ -ohjelman (KKI), Hengitysliiton, Suomen apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhteinen toimintamalli. Konseptin tavoitteena on tuoda terveysliikuntaneuvonta osaksi apteekin palveluja. Toimintamalli ei ole syrjäyttämässä apteekin perinteisiä palveluja, vaan täydentää sen palveluvalikoimaa tuoden lisäarvoa apteekin toiminnalle. Apteekeista toivotaan yhteistyökumppaneita terveyden ja terveysliikunnan edistämiseen. (KKI.)

Laurean fysioterapiaopiskelijat tapahtumapäivää järjestämässä

Liikkujan Apteekki -tapahtumapäivä järjestettiin 2.4.2019 Kontulankaaren apteekissa. Tapahtumapäivä oli osa apteekin omaa hyvinvointiviikkoa.

Tapahtumapäivän järjestelyihin osallistui neljä fysioterapeuttiopiskelijaa. Asiakkailla oli mahdollisuus keskustella mieltä askarruttavista fysioterapiaan ja terveysliikuntaan liittyvistä kysymyksistä sekä käydä testaamassa fyysisen suorituskyvyn osa-alueita: puristusvoimaa, tasapainoa ja tuolilta ylösnousua. Apteekin toiveesta mittaukset sekä materiaalit olivat valittu erityisesti ikääntyneitä asiakkaita ajatellen.

Tapahtumapäivä oli onnistunut sekä meidän että apteekin henkilökunnan mielestä. Olimme tyytyväisiä siihen, että apteekin asiakkaat uskalsivat lähestyä meitä kysymyksillä, vaikka apteekki ympäristönä voi olla haastava henkilökohtaisten terveystietojen jakamiselle. Pääsimme kuitenkin keskustelemaan useiden asiakkaiden kanssa heidän toimintakyvystään ja arjessa selviytymisestä, joka toi meille opiskelijoina arvokasta lisäkokemusta ja -näkemystä. Ohjasimme tarvittaessa asiakkaita ottamaan yhteyttä kunnan fysioterapiapalveluihin ja otimme asiakkaalle selvää paikallisista liikuntamahdollisuuksista Itä-Helsingin alueella. Valitsemamme fyysisen toimintakyvyn testit olivat helppoja suorittaa apteekkiympäristössä, jossa käytettävä tilan määrä on rajallinen.  KKI:ltä tilatut selkeät ja värikkäät materiaalit seniori-ikäisten terveysliikunnasta houkuttelivat asiakkaita pisteellemme. Toimivat materiaalit mahdollistivat liikuntavinkkien jakamisen myös kiireisille asiakkaille, jotka saivat rauhassa tutustua niihin paremmalla ajalla. Koimme, että apteekki loi oivat puitteet asiakkaiden uudenlaiseen kohtaamiseen ja tapahtumapäivä herätti meissä paljon ajatuksia siitä, miten fysioterapeutti voisi vaikuttaa apteekin kaltaisessa ympäristössä.

Fysioterapiaosaaminen apteekin palveluna tulevaisuudessa

Voisiko fysioterapeutti pitää vastaanottoa apteekissa tai kouluttaa apteekin henkilökuntaa tunnistamaan fysioterapiasta hyötyviä asiakkaita? Tapahtumapäivän jälkeen jäimme pohtimaan, voisivatko fysioterapiapalvelut olla jonkinlaisena osana tulevaisuuden apteekkia ja tällöin myös lähempänä ihmisten arkea. Kontulankaaren apteekissa toimii tällä hetkellä sairaanhoitajan vastaanotto, joten ehkä fysioterapeutillakin voisi olla samankaltainen rooli apteekkiympäristössä tulevaisuudessa.

Fysioterapiaosaamisen lisäämisestä apteekeissa voisivat hyötyä sekä asiakkaat että terveysalan ammattilaiset. Moniammatillisen yhteistyön ajatusta arvostivat myös Kontulankaaren apteekin henkilökunta. Heidän näkökulmastaan etuja olisivat lääkkeettömien hoitovaihtoehtojen lisääminen, kokonaisvaltainen palvelu ja hyvinvoinnin edistäminen apteekissa. He myös toivovat apteekin henkilökunnalle fysioterapeuttiopiskelijoiden pitämiä koulutuksia, joilla lisätä tietämystä terveysliikunnan edistämisestä sekä lääkkeettömistä hoitovaihtoehdoista. He pitivät apteekkia luontevana paikkana terveyteen liittyvän tiedon ja avun hakemiseen, johon fysioterapian näkökulma toisi lisäarvoa. Kontulankaaren apteekin henkilökunta toi esille myös sen, että apteekki tarjoaa terveysalan opiskelijoille oppimisympäristön ja näkymän väestön terveyteen arjessa, minkä totesimme itsekin tapahtumapäivän aikana.

Näkisimme, että Liikkujan Apteekki -konsepti on erinomainen lisä apteekkien toimintaan, jolla pyritään lisäämään asiakkaiden tietoutta siitä, miten liike voi olla lääkettä. Apteekit voisivat myös hyötyä fysioterapiaopiskelijoiden tai fysioterapeuttien pitämistä koulutuksista, joilla syvennettäisiin ymmärrystä terveysliikunnasta sekä annettaisiin työkaluja tunnistaa fysioterapiaa tarvitsevat asiakkaat varhaisessa vaiheessa. Fysioterapeuttiopiskelijoille apteekki tarjoaa mahdollisuuden asiakkaiden kohtaamiseen heidän arjessaan ja ideoita fysioterapiapalveluiden kehittämiseen uudenlaisissa ympäristöissä.

Lähteet

Kunnossa kaiken ikää -ohjelma (KKI). Liikkujan apteekki. Viitattu 9.4.2019 https://www.kkiohjelma.fi/tapahtumat_ja_kampanjat/liikkujan_apteekki/liikkujan_apteekit

UKK-instituutti – Osaamista terveysliikunnan edistämiseen. 2018. Liikunnan vaikutukset. Viitattu 9.4.2019. http://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikunnan_vaikutukset

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833683

Jaa sivu