Lilliputtihankkeita ei sovi väheksyä

Teksti | Pasi Hario

Mitä hyötyjä on pienistä korkeintaan yhden henkilön pariksi kuukaudeksi työllistävistä hankkeista Laurealle? Vaikka työntekijän palkkakulut saataisiin katettua ulkopuolisella rahoituksella, ovatko saavutetut hyödyt suuremmat kuin asiantuntijan palkan päälle tulevat välilliset kustannukset? Pienet hankkeet voivat vaikuttaa vähäpätöisiltä kansainvälisiltä rahoitusinstrumenteilta saatujen satojen tuhansien eurojen rinnalla. Jos kuitenkin huomio kiinnitetään muuhunkin kuin euromäärään, tarjoavat pienet hankkeet ketterän keinon esimerkiksi opiskelijaintegraatioon, hankeprosessien sparraamiseen ja Laurean tutkimusbrändin rakentamiseen.

HAZARD-hanke

Laurean ammattikorkeakoulu palkattiin evaluoimaan HAZARD-hankkeen (Mitigating the Effects of Emergencies in the Baltic Sea Region Ports) viimeistä suuronnettomuusharjoitusta Turun Satamassa 28.11.2019. Hankkeen tarkoituksena on parantaa pelastusviranomaisten ja toimijoiden valmiutta, yhteistoimintaa sekä viestintää onnettomuustilanteessa Itämeren satamissa.Toimeksianto päätyi Laurealle hankkeen sanottua irti sopimuksensa aiemman evaluaatiota suorittaneen tahon kanssa. Pelastusviranomaiset tekevät laajaa yhteistyötä Suomessa ja Laurean hyvä maine aiemmista evaluaatiohankkeista (mm. SARC, Developing Arctic Maritime Safety Cooperation ja Barents Rescue) sekä aktiivinen vaikuttaminen turvallisuusalan foorumeilla sai hankkeen kääntymään Laurean puoleen. Koska kyseessä oli vain päivän pituisen harjoituksen evaluointi, ei hanke muodostunut kuin kahden henkilötyökuukauden suuruiseksi. Silti organisaatiomme mahdollistaa ketterästi tällaisten ”lilliputtihankkeiden” toteuttamisen ja ne tuovat mukanaan useita hyötyjä varsinaisen evaluaatiotutkimuksen lisäksi.

Opiskelijoiden rekrytointi tuo ketteryyttä

Hankkeen kuusihenkisen evaluaatiotiimin ytimen muodostivat neljä turvallisuusalan opiskelijaa. Jokaisella oli vankka työhistoria eri turvallisuus- ja pelastusalan tehtävistä. Heidät oli helppo rekrytoida ja kouluttaa vain yhden päivän suuronnettomuusharjoitukseen. Laajemmissa monien harjoitusten hankkeissa (esim. Cpex, Evaluation of European Union’s Civil Protection Exercises) Laurea on joutunut haalimaan kokoon suurella vaivalla kymmenien ammattilaisten ”evaluaattoripoolin”, joita kierrättää eri harjoituksissa. Opiskelijoiden osallistamisen hankkeisiin tulee toki tapahtua LbD:n hengessä heidän oppimisensa fokuksessa. Silti hankkeen näkökulmasta on valtava lisäetu, että Laurealla on innokas ja motivoinut ammattilaisten joukko, jotka kykenevät usein lyhyelläkin varoituksella osallistumaan hanketyöhön. Hyvällä ohjauksella kompaktit hanketoimeksiannot tuovat erinomaisia käytännön kokemuksia opiskelijalle.

Liike- ja TKI-toiminnan yhteistyön kehittämistä

HAZARD-hanke toteutettiin osana Laureana liiketoimintaa, jolloin oma rahoitusosuutemme oli nollissa. Täten oli erityisen tärkeää kyetä arvioimaan hankkeen todelliset kulut ja sitoa se toimeksiantajalle tehtyyn tarjoukseen. Laurean hankehistoriassa emme aina ole onnistuneet arvioimaan kuluja oikein ja tehneet joskus jopa tappiota liiketoiminnan toimeksiannoilla. HAZARD tarjosikin mahdollisuuden kehittää liiketoiminnan ja TKI-toiminnan vuoropuhelua hanketarjousprosessin suhteen pienen hankkeen ja sen tuomien pienten taloudellisten riskien mittakaavassa.

Pieni panos, suuri hyöty

HAZARD-hankkeen konsortioon ja harjoituksen osallistujiin kuului hyvin laaja joukko eri maiden viranomaisia, kaupallisia satamia ja tutkimuslaitoksia. Turvallisuus- ja pelastusalan toimijoista olivat paikalla kaikki merkittävimmät kumppanimme (mm. Poliisi, Pelastuslaitos, Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos). Evaluaatio toi Laurealle näkyvyyttä ja uskottavuutta, jota ei voi ostaa. Saimme alun perinkin toimeksiannon aikaisemman hankehistoriamme varjolla ja juuri tätä brändiä Laureasta ammattitaitoisena ja luotettavan turvallisuusalan tutkimustoimijana HAZARD-vahvisti hyvin pienellä ja hallitulla panoksella.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833711

Jaa sivu