Limelight – Tapahtuma- ja majoitustoimialan tulevaisuuskoulutus

Teksti | Heidi Vähänikkilä , Kaija Meriläinen , Miia Vakkuri , Annukka Korvenranta , Emilia Risu

Laurea-ammattikorkeakoulun luotsaama Limelight–hanke (2022–2024) mahdollistaa tapahtuma- ja majoitusalan toimijoille kansallisesti maksuttomia täydennyskoulutuksia vahvistamaan alan tulevaisuuskyvykkyyttä. Limelight-koulutuksissa perehdytään tapahtumien tulevaisuuteen erilaisista näkökulmista, kuten tapahtumamuotoilu, asiakaskokemuksen kehittäminen, digiosaamisen vahvistaminen ja palvelumuotoilun hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä. Hanke tähtää alan toimijoiden osaamisen kehittämiseen ja edistää tapahtumateollisuuden verkostojen vahvistamista ja pandemia-ajan jälkeistä uudelleen rakentamista.

Kuvassa näkyy henkilö, joka täyttää muistilappujen avulla tyhjää empatiakarttaa. Empatiakarttaan hahmotetaan asiakkaan näkökulmasta se mitä asiakas näkee, ajattelee ja tuntee, kuulee, sanoo ja tekee, kun hän kohtaa tuotteen tai palvelun. Lisäksi empatiakarttaa kirjataan ylös mahdolliset asiakkaan kokemat hyödyt tai edut sekä vaivannäöt, jota asiakas kokee käyttäessään tuotetta/palvelua.
Kuva 1. Käytännönläheisissä Limelight-koulutuksissa hyödynnetään erilaisia työkaluja. Kuvassa harjoitellaan empatiakartan käyttöä. Kuva: Emilia Risu

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen koronapandemian lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten hoitoon suunnattu tuki mahdollistaa vuosina 2023-2024 täsmäkoulutusten järjestämisen majoitus-, ravitsemis- ja tapahtuma-alalta lähteneille sekä alan lisäkoulutusta tarvitseville työllisyyden tukemiseen.
JOTPA-rahoituksen saaneiden hankkeiden kokonaistavoitteena on pitovoiman edistäminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen toimialalla (JOTPA 2022), Limelight-hanke järjestää keväällä 2023 koulutuksia muun muassa tapahtumamuotoiluun ja striimaustekniikkaan liittyen.

Majoitus-, ravitsemis- ja tapahtuma-alan vaikutukset kansantaloudellisesti ovat merkityksellisiä, tästä syystä tulevaisuuden mahdollisuuksien tukeminen on ensisijaisen tärkeää koronapandemian runtelemalla toimikentällä. MaRa ry:n (2023*) tietojen mukaisesti majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdosta katosi vuosina 2020–2021 yhteensä noin 4 miljardia euroa 2019 nähden. Tapahtumateollisuus toimialana muodostaa Suomessa jo kaksi kertaa maatalouden suuruisen vuotuisen tulovirran, ollen valtakunnallisesti 2,35 miljardin arvoinen toimiala (Tapahtumateollisuus 2023). Palvelualan kärsiessä suuresti työntekijäpulasta näkevät alan toimijat yhdeksi suurimmaksi henkilöstön osaamisen osa-alueeksi kyvyn ja halun kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan. Merkityksellistä on myös asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen, ongelmanratkaisutaidot sekä luova ajattelu ja kyky sopeutua muutokseen. (Innolink 2022.)

Limelight-koulutusten sarjaa on kehitetty aktiivisesti kuunnellen alan toimijoiden toiveita. Restonomikoulutuksen työelämän ohjausryhmän jäsenten arvokkaat näkemykset koulutuksen kehittämisestä on tuotu mukaan suunnitteluun. Lisäksi helmi-maaliskuussa 2023 toteutettu kysely alan toimijoille antoi hyvän pohjan suunnitelmille. Etenkin tapahtumamuotoilun kokonaisprosessin ja työkalujen hyödyntäminen kiinnostaa samalla kun digitaalisuuden merkittävyys osana tapahtumien järjestämistä on aktiivisesti eri organisaatioiden ja osaajien kehittämisen keskiössä.

Kuvassa näkyy kolme henkilöä, jotka täyttävät koulutuksessa käytettyjä kanvaksia.)
Kuva 2. Johdanto tapahtumamuotoiluun -koulutuspäivä Leppävaaran kampuksella 24.3.2023. Kuvassa pienryhmä työstää koulutuksessa käytettyjä canvaksia. Kuva: Emilia Risu.

Ensimmäisessä Johdanto tapahtumamuotoiluun -koulutuspäivässä perjantaina 24.3.2023 osallistujat pääsivät Leppävaaran kampuksella työstämään muun muassa prosessiin kuuluvien sidosryhmä- ja empatiakarttojen myötä tosielämän esimerkkejä. Uuden Musiikin Kilpailun voittajan Käärijän inspiroimana ryhmät työskentelivät Euroviisujen parissa. Tapahtumaa muotoiltiin hyödyntäen event canvas –pohjaa. Voit ladata canvaksen täältä. Päivän pääorganisaattorina toimineen, sertifioidun tapahtumamuotolija Kaija Meriläisen apuna oli Limelight-hanketiimi Emilia Risu, Annukka Korvenranta, Miia Vakkuri sekä Heidi Vähänikkilä.

: Kuvassa näkyy koulutukseen osallistuneita henkilöitä, jotka ovat kerääntyneet pienryhmässä pöydän ympärille. Lisäksi kuvassa näkyy kirja nimeltä Event Design, johon Tapahtumamuotoilun koulutus perustuu.
Kuva 3. Kuvassa Event Design kirja, johon Tapahtumamuotoilun koulutus perustuu. Kuva: Emilia Risu

”Aiemmin vastaavia koulutuksia on järjestetty restonomiopiskelijoille osana syventäviä tapahtumatuotannon opintoja, nyt oli hienoa huomata, miten aihe toi uusia ajatuksia jo alalla toimiville osaajillekin. Osallistujat joutuivat päivän aikana myös hieman epämukavuusalueelle ja tunnetusti se on kehittymisessä elintärkeää”, kertoo Kaija Meriläinen.

Koulutuspäivä mahdollisti alan toimijoiden ajatusten ristiinpölyttämisen yhteiskehittämisen keinoin. Intensiivinen päivä sai hyvää palautetta, osallistujien mukaan parasta päivässä oli muiden samanhenkisten alan toimijoiden kohtaaminen, verkostoituminen sekä uusien ajatusmallien ja inspiraation saaminen. Kuten aina, kehityskohteita myös kartoitettiin ja aiheen ollessa näinkin laaja moni toivoi lisää konkreettisia esimerkkejä. Niitä onkin luvassa toukokuussa, Tapahtumamuotoilun intensiivikoulutuksessa 16.-17.5.2023. Tällöin osallistujat pääsevät tekemään koko tapahtumamuotoiluprosessin koko prosessin sidosryhmäkartoituksesta tapahtuman mallinnukseen.

Seuraa hankkeen toimia täältä ja ilmoittaudu mukaan postituslistalle.

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023041736891

Jaa sivu