Matalan kynnyksen työllistymismahdollisuuksia vantaalaisille maahanmuuttajille

Teksti | Raija Kaljunen

Miten voitaisiin edistää vastikään Vantaalle asettuneiden, englantia osaavien maahanmuuttajien työllistymistä? Millaista tukea pk-yritykset tarvitsevat vieraskielisten rekrytointiin ja työsuhteen alkuvaiheessa? Entä miten voitaisiin kehittää vieraskielisten työnhakijoiden osaamista vastaamaan paremmin suomalaisten työmarkkinoiden tarpeita?

piirroskuvassa kolme henkilöä keskustelee työpaikalla tietokoneen ääressä.
kuva 1: Vantaalla etsitään uusia tapoja, miten yrityksiin voitaisiin palkata englantia osaavia maahanmuuttajia ja kehittää työnhakijoiden osaamista (kuva tehty Adobe Fireflylla)

Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia kesällä 2023 käynnistyneessä Get Work Vantaa -hankkeessa, jossa halutaan rohkaista vantaalaisia pk-yrityksiä palkkaamaan englantia osaavia maahanmuuttajia. Hankkeessa kehitetään palvelumuotoilun menetelmillä Work first -toimintamalli. Sen perusidea on löytää ja muotoilla matalan kynnyksen työntekomahdollisuuksia tukemalla eri tavoin työnantajia ja Vantaalle vastikään asettuneita työntekijöitä, jotka eivät vielä osaa suomea.

Work first -toimintamalli on englanninkielinen. Se sisältää ura- ja koulutusohjausta eri elämäntilanteissa oleville maahanmuuttajille. Työnantajille kehitetään yritysmentorimallia. Sen ideana on varmistaa, että työpaikoille jää hankkeen jälkeen mentoreita, joilla on riittävät valmiudet tukea maahanmuuttajia työtehtävissään.

Kaksivuotisen yhteishankkeen toteuttavat Vantaan kaupunki, Laurea ja Metropolia. Get Work Vantaa päättyy 31.5.2025.

Uusi toimintamalli kehitetään palvelumuotoilun menetelmin

Laurean palvelumuotoilija suunnitteli ja ohjasi Work first -toimintamallin ensimmäisen version kehittämistyötä. Hankeaikataulun takia toimintamalli toteutettiin tiiviinä design sprint -tyyppisenä palvelumuotoiluprosessina. (ks. esim. Knapp, Zeratsky & Kowitz 2016).

Koko hanketiimi osallistui nopeasti vaiheesta toiseen edenneeseen kehittämisprosessiin. Koska varsin monelle hanketiimistä palvelumuotoilu ei ollut entuudestaan tuttua, he tutustuivat siihen ensin luennon ja verkkomateriaalien avulla. Tiimi jaettiin kahteen pienempään alatiimiin, jotka hankkivat taustatietoja työllisyys-, elinkeino- ja kotoutumispalveluista, Vantaan ja Keravan työllisyyden kuntakokeilusta ja organisaatiosta, aiemmista aihepiiriin liittyvistä hankkeista, haastattelivat työnantajia ja työtä hakevia maahanmuuttajia ja tekivät benchmarkingia. Keskeiset havainnot jaettiin koko tiimin kesken. Toimintamallia yhteiskehitettiin Laurean palvelumuotoilijan fasilitoimissa työpajoissa ja sparraustapaamisissa.

Lopuksi toimintamallin keskeisistä osa-alueista tehtiin prototyypit, joista työnantajat, työnhakijat ja Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden henkilökunta antoi palautetta. Sen jälkeen aloitettiin lopullisen toimintamallin muotoilu. Samaan aikaan käynnistyi toimintamallin eri osa-alueiden ja työnvälitys- ja uraohjauksen asiakastyön tarkempi suunnittelu.

Kehittämisvaiheen jälkeen alkaa asiakastyö

Design sprint toteutettiin syys-marraskuussa 2023. Asiakastyö käynnistyy asteittain loppuvuoden aikana. Keväällä 2024 kerätään palautetta toimintamallin ensimmäisestä versiosta. Loppukevään aikana yhteiskehitetään toimintamallin toinen ja lopullinen versio eri sidosryhmien kanssa. Syksyllä 2024 asiakastyö jatkuu, ja sen rinnalla järjestetään verkostokoulutuksia. Niiden tarkoitus on vakiinnuttaa toimintamallissa kehitetyt käytännöt osaksi työllisyys- ja kotoutumispalveluiden asiantuntijoiden työtä. Get Work Vantaa -hanke liittyy mittavaan valtakunnalliseen uudistukseen, sillä työllisyys- ja elinkeinopalvelut siirtyvät 1.1.2025 alkaen valtiolta kuntien vastuulle (Työ- ja elinkeinoministeriö 2023).

Kirjoittajatiedot:

Raija Kaljunen työskentelee Get Work Vantaa -hankkeen palvelumuotoilijana ja Laurean osatoteutuksen projektipäällikkönä.

Get Work Vantaa

Get Work Vantaan päätoteuttaja on Vantaan kaupunki. Laurea-ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat osatoteuttajia kaksivuotisessa hankkeessa, joka päättyy 31.5.2025. Hanketiimissä työskentelee 12 henkilöä: Vantaan kaupungilla yhdeksän henkilöä osana työllisyyspalveluita. Ura- ja koulutusohjausta hankkeessa tarjoaa kaksi henkilöä: yksi asiantuntija Laureasta ja toinen Metropoliasta. Laurean palvelumuotoilija-projektipäällikkö vastaa hankkeessa palvelumuotoilusta. Get Work Vantaa on Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama.

Hankkeen verkkosivut

hankkeen logot.

Lähteet:

  • Knapp, J., Zeratsky, J. & Kowitz, B. 2016. Sprint. How to solve big problems and test new ideas in just five days. New York: Simon & Shuster Paperbacks.
  • Työ- ja elinkeinoministeriö 2023. TE-palvelut 2024 -uudistus. Viitattu 2.12.2023.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231207152148

Jaa sivu