Mentalisaatio – osaamista kiusaamisen ehkäisyyn

Teksti | Tiina Putkuri

Viime aikojen sotauutiset ovat saaneet varmasti monen pohtimaan kuinka rauhaa ja rakentavaa vuorovaikutusta voisi edistää. Vaikka harva meistä pääsee osallistumaan maiden välisiin rauhanneuvotteluihin, on monilla kuitenkin mahdollisuus edistää rauhaisaan rinnakkaiseloon tarvittavia taitoja pienemmässä mittakaavassa. Erityisen tärkeällä paikalla tässä tehtävässä ovat kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät.

Mentalisaatiokyky rakentavan vuorovaikutuksen mahdollistajana

kuvituskuva.
kuva: Pixabay

Keskeinen ihmissuhteissa vaikuttava taito on mentalisaatiokyky. Sillä tarkoitetaan kykyä pohtia ja huomioida näkyvän käytöksen takana oleva mielen sisäinen toiminta itsessä ja toisessa. Hyvä mentalisaatiokyky auttaa tunnistamaan ja säätelemään omia tunteita, vakauttaen ihmissuhteita. Se auttaa myös pohtimaan asioita toisen ihmisen näkökulmasta ja kokemuksesta käsin. Hyvän mentalisaatiokyvyn omaava on empaattinen sekä itseään että toisia kohtaan.

Mentalisaatiokyky kehittyy aina suhteessa toiseen ihmiseen, erityisen merkityksellinen on vanhemman ja lapsen välinen varhainen vuorovaikutus. Mentalisaatiokykyä voidaan kuitenkin kehittää muissakin ihmissuhteissa, läpi elämän. Hyviä harjoitteluympäristöjä ovat lapsen ja vanhemman suhde, parisuhde, ystävyyssuhde ja suhde työtovereihin. Lapset ja nuoret viettävät ison osan arjesta kouluympäristössä, joten vuorovaikutus opettajan tai muun koulun aikuisen kanssa on heille erityisen merkityksellinen myös mentalisaation näkökulmasta. Vanhemman, opettajan tai muun henkilön hyvä mentalisaatiokyky auttaa lapsen tai nuoren mentalisaatiokykyä kehittymään. Tästä syystä erityisesti lasten ja nuorten kanssa työskentelevien tulisi olla tietoisia omasta mentalisaatiokyvystään, siitä kuinka sitä voi tietoisesti lisätä ja millä tavalla toimimalla voi edistää toisen henkilön mentalisaatiokykyä.

Mentalisaatiokyky lisää resilienssiä

Viime vuosien tapahtumat ovat aiheuttaneet huolta ja kuormittaneet mielen hyvinvointia yksi toisensa jälkeen: maailmanlaajuinen pandemia ja siitä seuranneet rajoitukset, etäkoulu, sota Ukrainassa. Moni pohtii varmasti parhaillaankin, voisiko jotenkin auttaa lapsia ja nuoria selviytymään psyykkisesti kuormittavista tilanteista. Hyvä mentalisaatiokyky on psyykkisen hyvinvoinnin kulmakivi ja lisää myös resilienssiä, eli psyykkistä palautumiskykyä kuormittavista tilanteista.

Lasten ja nuorten kanssa työskenteleville osaamista mentalisaatiokyvyn kehittämiseen

Laurea yhdessä Karelian ja Mieli ry:n kanssa tarjoaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja muille työntekijöille osaamista mentalisaation kehittämiseen. Opetushallituksen rahoittamassa Mentalisaatio – osaamista kiusaamisen ehkäisyyn -hankkeessa tarjotaan yhden opintopisteen laajuista koulutusta yhteensä lähes 600:lle lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle ammattilaiselle. Ensimmäiset koulutukset ovat jo toteutuneet, mutta koulutuksia on tarjolla aina vuoden 2023 loppuun asti. Kaikki hankkeen koulutuskerrat ja ilmoittautumisohjeet löytyvät koulutuksen omilta sivuilta.

Vaikka kahden päivän koulutuksissa pääpaino on kiusaamisen ehkäisyssä, on päivien anti sovellettavissa suoraan myös lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin yleiseen tukemiseen. Palautteen mukaan osallistujat ovat kokeneet koulutuspäivät myös omaa hyvinvointiaan elvyttävinä.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022042230000

Jaa sivu