Mikä ihmeen de minimis?

Teksti | Anne Suvitie

Aloittelevana projektikoordinaattorina uudessa roolissani ihmettelin otsikon mukaisesti ensimmäisen tunnin aikana. Olin perehtymässä hankehakemukseen ja rahoittajana toimivan Hämeen ELY -keskuksen antamaan rahoituspäätökseen. Sana vilahteli dokumenteissa usein. Tässä tekstissä annetaan projektikoordinaattorin vinkkejä de minimis –tuesta yrittäjälle ja projektijohdolle.

kuvituskuva.
Kuvaaja RODNAE Productions palvelusta Pexels

De minimis -tuki on taloudellinen tuki yrityksille.  Se on läpinäkyvää, niin pientä ettei se vääristä kilpailua ja sitä voi saada monelta eri taholta monessa eri muodossa. Kaikki julkisen sektorin myöntämät tuet huomioidaan tuen kokonaismäärää tarkasteltaessa. Maksuperusteet vaihtelevat mm. yrityksen koon mukaan.

Mitä yrittäjän on hyvä tietää?

Kun saat yrityksellesi tukea, vaikkapa Laurean koordinoimaan hankkeeseen osallistumisen yhteydessä, huomioi seuraavat asiat:

  • Tuen saantia tarkastellaan koko yrityksen / konsernin tasolla.
  • Kaikki kansalliset, alueelliset ja paikalliset tuet otetaan huomioon ja lasketaan yhteen.
  • Tukea voidaan myöntää max 200 000 € kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.
  • Poikkeuksena kuljetusala, maatalouden alkutuotannon, vesiviljelyn ja kalastusalan yritykset, heillä on omat de minimis -säädökset. (Työ – ja Elinkeinoministeriö 2022)

Esimerkiksi Metropolian ja Laurean yhteisessä Eloisa -hankkeessa yritykset saivat ilmoittautuessaan täytettäväkseen de minimis -lomakkeet, joihin he kirjasivat kaikki yrityksen saamat de minimis -tuet jokaisesta yrityksen/konsernin toimipisteestä kahdelta edelliseltä verovuodelta ja vuodelta 2022. Tämä lomake tullaan täyttämään myös vuoden 2023 alussa, sillä yritykset voivat mm. osallistua muihin de minimis -tuella maksettaviin hankkeisiin tänä vuonna.

Millaista tukea voit yrittäjänä hakea ja saada?

  1. De minimis -tuki voi olla taloudellinen avustus yrityksille. Se on määrältään max 200 000€ kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Eloisa-hankkeessa tuen muoto on juurikin tämä ja yritykset saavat personoidut valmennukset työyhteisön resilienssin ja työhyvinvoinnin vahvistamiseen.
  2. De minimis -tuki voi olla lainoista koostuvaa tukea, jos bruttoavustusekvivalentti on laskettu tuen myöntämishetkellä voimassa olevan markkinakoron perusteella. Lainat suojataan vakuudella, joka on vähintään 50 prosenttia lainasta.  Lainojen määrä on max 1 000 000 euroa viidessä vuodessa tai 500 000 euroa kymmenen vuoden aikana.
  3. Takaus PK-yrityksille.
  4. Pääomapanokset, riskipääomasijoitukset ja oman pääoman luonteinen riskirahoitus.
  5. Joissain tapauksissa se voi olla myös esimerkiksi alihinnoiteltu kiinteistön vuokra, vapautus tai kevennys velvoitteista mm. jätevesimaksualennus; viranomaisten ostositoumus; toimeksianto tai hankinta ilman kilpailuttamista.

Mitä projektijohdon on hyvä tietää?

Yritykset itse ilmoittavat saamansa tuen. Yrittäjien ja projektijohdon on tärkeää olla hereillä tuen kertymisen tarkastelussa erityisesti monta vuotta kestävissä hankkeissa verovuoden vaihtumisen kohdalla.  Uuden de minimis -tuen myöntämisen yhteydessä täytyy tarkastaa kuluvan sekä kahden edeltävän verovuoden aikana myönnettyjen tukien summa.

Tiedätkö nyt, mikä ihmeen de minimis?

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022042530271

Jaa sivu