Milloin Suomessa tunnistetaan ammattikorkeakouluista valmistuvat maisterit, jotka ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon?

Teksti | Jouni Koski

Ammattikorkeakoululain (11 §) mukaan ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Ammattikorkeakoulussa suoritettuun tutkintoon liitetään asianomaisen koulutusalan nimi sekä tutkintonimike ja ammattikorkeakoulututkinnon osalta tarvittaessa lyhenne AMK ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osalta lyhenne ylempi AMK.

Ammattikorkeakouluissa on suoritettu ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja jo yli 30.000 kahden vuosikymmenen aikana. Ammattikorkeakoulututkintojen tapaan ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista on muodostunut siinä ajassa erittäin suosittuja ja hyvin työelämätarpeita vastaavia tutkintoja. Vaikka ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot olivat loistava ratkaisu ammatillisen osaamisen kehittämiseen Suomessa, niiden nimikoinnissa epäonnistuttiin. Luotiin liian monimutkainen nimikejärjestelmä, joka haittaa tutkintojen tunnistamista ja tunnustamista. Ammattikorkeakoululain (11 §) mukaan suoritettuun tutkintoon liitetään asianomaisen koulutusalan nimi sekä tutkintonimike ja ammattikorkeakoulututkinnon osalta tarvittaessa lyhenne AMK ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osalta lyhenne ylempi AMK. Korkeakoulujen arviointineuvosto on jo yli 10 vuotta sitten todennut, että ammattikorkeakoulututkintojen nimikkeet eivät vertaudu yliopistotutkintojen nimikkeisiin ja että nykyiset nimikkeet eivät kuvaa tutkinnon tasoa. Myös Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene on vuodesta toiseen esittänyt, että YAMK-tutkinnoissa otettaisiin käyttöön maisteri -nimike. Kuten ammattikorkeakoululaissa (11 §) todetaan, ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ylempi korkeakoulututkinto eli se on virallisen tasoluokituksen mukaan samantasoinen yliopiston maisteritutkinnon kanssa.

Kun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneelle kirjoitetaan ammattikorkeakoulussa todistus englanniksi, siinä YAMK-tutkinnon virallinen englanninkielinen nimike on Master eli maisteri. Tätä maisteri -nimikettä ei voida käyttää kuitenkaan suomen kielellä, mikä vaikeuttaa tutkinnon tunnistamista työelämässä. Se ei ole oikeudenmukaista myöskään ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita kohtaan.

Milloin Suomessa tunnistetaan ammattikorkeakouluista valmistuvat maisterit, jotka ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon? Eikö se voisi tapahtua saman tien, kun ammattikorkeakoululakia vain ehditään eduskunnassa päivittää Miksi ei? Onko joku vielä sitä mieltä, että näin ei voisi tehdä? Silloin olisi paikallaan kysyä, että kuuluvatko ne argumentit enää 2020 -luvun tasa-arvoiseen ja kehittyvään eurooppalaiseen Suomeen?

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021122061848

Jaa sivu