”Näin lusit kakkusi” -artikkeliteos julkaistaan keväällä 2023

Teksti | Janika Lindström

Laurea-ammattikorkeakoulu julkaisee artikkeliteoksen, jonka toimittavat Kimmo Kumlander, Janika Lindström ja Eeva Järveläinen. Teos tarjoaa monipuolisen kattauksen erilaisista ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden yhdessä kirjoittamia artikkeleita. Teos käsittelee monipuolisesti erilaisia seuraamuksia. Lukijoilleen kirjan on tarkoitus tarjota vertaistuellisia ja käytännöllisiä toimintatapoja rikosseuraamusasiakkaille erilaisiin seuraamuksiin.

kuvituskuva.
Kuva: M Shiva / Unsplash

Kirjan Kakkugalleria -osiossa kokemusasiantuntijat ovat kirjoittaneet ”reseptejä” seuraaviin: sakkokakku, tutkintakakku, ehdollinen -kakku, ehdoton -kakku, valvontarangaistuskakku, valvottu koevapaus -kakku ja yhdyskuntapalvelukakku. Kokemusasiantuntijoiden ”reseptiikka” tarjoaa näkökulmia erilaisista kakuista sekä siitä, miten ne parhaiten suoritetaan yksilön, hänen lähipiirinsä sekä yhteiskunnan näkökulmasta.

Laurealla on oma vinkkimies

Jarmo ”Jarkka” Eronen toimii vankilatyön koordinaattorina Vailla Vakinaista asuntoa ry:ssä. Hän on ottanut tavakseen vinkata Laurea-ammattikorkeakoulua erialaisista rikosseuraamusalan ajankohtaisista kehittämistarpeista. Erosella on omakohtaista kokemusta rikollisuudesta irrottautumisesta sekä toipumisesta. Hän on aikaisemmin vinkannut Laurealle, että erilaisista rikollisuudesta irrottautumistarinoista tulisi kirjoittaa artikkeliteos. Desistanssia, toipumista ja kokonaisvaltaista sosiaalista kuntoutumista. Kokemusasiantuntijoiden tarinoita -teos julkaistiin vuonna 2019. Kokoomajulkaisussa rikosseuraamusalan ammattilaiset valottivat desistanssista eli rikollisuudesta irrottautumista, päihteistä toipumista ja kokonaisvaltaista sosiaalista kuntoutumista kahdeksan kokemusasiantuntijan kertomuksen kautta. Artikkelit tarkastelivat toipumisen tarinoita monesta näkökulmasta ja peilasivat kokemuksia sosiaalisen kuntoutumisen tietoperustaan. Opiskelijoiden tekstejä taustoitti myös neljä asiantuntija-artikkelia. (Lindström & Kuparinen 2019.)

Erosen aloitteesta ja ideasta sai alkunsa myös rikos- ja päihdetaustaisille suunnattu KEIJO-kokemusasiantuntijakoulutus. Idea saikin ESR:n rahoituksen ja hanke toteutui vuosina 2018-2020 yhdessä Silta-Valmennusyhdistyksen ja Valo-Valmennusyhdistyksen kanssa.

Viimeisimpänä tilaustyönä Eronen on tuonut esille tarpeen ”Näin lusit kakkusi” -teoksesta. Vankilatyössään Eronen on oppinut ymmärtämään vertaistuen merkitystä vangeille. Parhaimmillaan vertaiset tuovat toisilleen toivoa siitä, että toipuminen on mahdollista (Puumalainen 2020, 31). Vertaisuuden tarjoamiselle erilaisissa rikosseuraamusalan toimintaympäristöissä on kuitenkin olemassa erilaisia rajoitteita. Erosen viimeisin vinkki tarjoaakin esteettä vertaisuutta myös muurien sisäpuolelle. Teos tarjoaa vielä vankilassa oleville rikos- ja päihdekierteestä selviytyneiden kokemuksia siitä, miten vankeusaika ja vankilasta vapautuminen voivat olla myös mahdollisuus omaan muutostyöskentelyyn.

Kakkuteos tarjoaa näkökulmia muutostyöskentelyyn vankilasta vapauteen

kuvituskuva.
Esimerkkikuva teoksen ehdollisesta kakusta Keijojen silmin.
Toteutus: Markus Lehtinen/Midjourney

Kakkuteoksen kirjoittajakutsu on otettu positiivisesti vastaan asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden keskuudessa. Tuleva teos saattaa yhteen eri alojen ammattilaiset ja rikosseuraamusalalle koulutetut kokemusasiantuntijat, jotka yhteiskirjoittavat artikkeleita eri näkökulmista rangaistusajasta sekä vapautumisesta. Kirjan ideoitsijana toiminut Jarkka on kuullut herkällä korvalla vankiloissa tapaamiaan vankeja ja tuonut teokseen mukaan myös heidän ajatuksiaan unelmakakusta. Myös vankilassa kuntoutuksessa vielä olevilla on käytännönläheisiä näkökulmia siitä, miten vankilassa on hyvä toimia ja miten fokus säilyy omassa tekemisessä sekä vastuun kantamisen opettelussa.

Kakku -teoksen kirjoittajat työskentelevät rikosseuraamusalalla ja heistä useimmilla on monipuolista kokemusta työskentelystä rikosseuraamusasiakkaiden parissa. Osa kirjoittajista on tehnyt alaan liittyvää tutkimusta ja toiminut erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Kokemusasiantuntijoiden asiantuntijuus rakentuu heidän aikaisemmista kokemuksistaan rikosseuraamuksissa tai erilaisissa palveluissa, joista he ovat saaneet tukea muutostyöskentelylleen.

Sosionomiopiskelija Markus Lehtinen on suorittanut työssäoppimisjakson rikosseuraamusalan kokemusasiantuntijakoulutuksessa. Hän on toiminut harjoittelussaan kokemusasiantuntijoiden ohjaajana kakkureseptien ideointiprosessissa. Lehtinen on myös saanut inspiraatiota ”Keijoilta” teoksen kuvittamiseen. Teoksen värikkäiden kakkujen kuvat Markus on luonut käyttäen tekoälyohjelma Midjourneyta.

Teos julkaistaan keväällä 23.3.2023 kokemusasiantuntijoiden seminaarin ja valmistumisjuhlan yhteydessä. Teos julkaistaan myös verkossa, joten se on mahdollista lukea myös älyvankilan sellipäätteeltä.

Lähteet:

  • Lindström, J., & Kuparinen, K. 2019. Desistanssia, toipumista ja kokonaisvaltaista sosiaalista kuntoutumista. Kokemusasiantuntijoiden tarinoita. https://www.theseus.fi/handle/10024/264188
  • Puumalainen, J. 2020. Vertaisten näkemyksiä toisten tukemisesta ja auttamisesta:” Taikuutta tavallaan, kuin hyvin se toimii”. Kuntoutus, 43(2), 31-37.

Lisätietoa:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022120168402

Jaa sivu