Näin syntyi Risto – kokemuksia ja vinkkejä animaatioiden tekemiseen Animakerilla

Teksti | Sini Maunula , Jaakko Grönmark , Veera Peltomaa

Vihreä vastuu –hankkeessa päätettiin käyttää animaatioita keinona esittää hankkeen ydinsanomia lyhyesti ja ytimekkäästi. Tätä varten perustettiin kolmen hengen tiimi, jolla ei ollut animaatioiden tekemisestä mitään kokemusta. Yhdessä hyppäsimme animaatioiden maailmaan oppimaan asioita kantapään kautta. Tässä tekstissä kerromme kokemuksiamme ja jaamme vinkkejä animaatioiden teosta kiinnostuneille.

Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymä eli Vihreä vastuu –hankkeen tavoitteena oli kehittää vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin palvelumalli. Palvelumallin tarkoitus oli mahdollistaa pienille tilitoimistoille uuden vastuullisuusraportointipalvelun tarjoamisen asiakkailleen.

Koska sekä kohteena olevat tilitoimistot ja heidän asiakkaansa olivat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, piti työskentelyssä ja viestinnässä huomioida tämän kohderyhmän tarpeet. Yhtenä näkökulmana oli ajan riittämättömyys pienten yritysten hektisessä arjessa, minkä vuoksi tietoa haluttiin tarjota helpossa ja napakassa muodossa. Yhdeksi tiedon välittämisen keinoksi valikoitui animaatioiden tekeminen.

Aluksi harkittiin, että animaatioiden tuotanto olisi täysin ostettu muualta, mutta laadukkaiden animaatioiden tuottaminen osoittautui hinnakkaaksi ja vaativan siitä huolimatta paljon työpanostusta sisältöjen suhteen. Hankkeen työntekijöillä taas ei ollut oikein mitään kokemusta animaatioiden tekemisestä. Lopulta päädyttiin turvautumaan opiskelijoiden apuun alkuun pääsemiseksi.

Ryhmälle tietojenkäsittelyopiskelijoita annettiin toimeksianto tuottaa hankkeelle animaatioita erilaisista aiheista. Opiskelijat tuottivat nämä animaatiot eri ohjelmilla, jotka he saivat vapaasti valita. Itse animaatioiden tuottamisen lisäksi opiskelijoita pyydettiin jakamaan kokemuksiaan animaatioiden tekemisestä ja käyttämistään työkaluista. Opiskelijoiden suosituksesta hanketiimissä tutustuttiin Animaker-ohjelmaan, josta oli saatavilla kevytversio ilmaiseksi. Lisäksi opiskelijat loivat hankkeelle animaatiosarjan päähahmon: Riston. Tämän jälkeen projektitiimi lähti suunnittelemaan vastuullisuusraportoinnin palvelumallia kuvaavaa animaatiosarjaa, jonka työvaiheista enemmän seuraavissa kappaleissa.

Risto on hermoiluun taipuvainen pk-yrittäjä, jota EU:n yritysvastuulaki ja sen tuomat vaatimukset pelottavat. Riston ensiesiintyminen teki hanketiimiin niin lähtemättömän vaikutuksen, että hänestä tehtiin Vihreä vastuu –hankkeiden animaatioiden tähti. Ajatuksena oli, että pk-yrittäjänä Risto voi kertoa vastuullisuusraportoinnista ja hankkeen tuotoksista ymmärrettävästi ja lähestyttävästi.

kuvituskuva.
Kuva: Kuvakaappaus Vihreän tilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin palvelumallin jaksosta.

Työvaiheet animaation tekemisessä

Nyt hankkeella oli tiedossa ohjelma, jota käyttää ja päähenkilö luotuna. Tästä eteenpäin aloimme kolmen hengen pikkutiimissä yhdessä opetella animaatioiden tekemistä. Tiimi pohti, mikä sanoma animaatiosarjan avulla halutaan välittää katsojalle. Nopeasti päädyttiinkin siihen, että avataan hankkeessa tuotetun palvelumallin humoristisella tavalla katsojalle. Työ aloitettiin sarjan yleisen käsikirjoituksen suunnittelulla. Lopulliseksi jaksomääräksi valittiin käsikirjoituksen jaottelun perusteella kolme jaksoa, yhden jakson pituuden ollessa maksimissaan kaksi minuuttia, Animakerin ilmaisversion rajoitusten takia.

Animaatiosarjan sanomana haluttiin tuoda esiin, mitä eri työvaiheita palvelumalliin kuuluu, niin palvelua tarjoavan tilitoimiston kuin palvelua ostavan asiakkaan näkökulmasta. Sarjaan päädyttiin tuomaan mukaan myös hieman markkinointihenkisyyttä. Alussa osoitettiin mihin ongelmaan palvelumalli tuo ratkaisua ja lopussa mahdollisia seurauksia onnistuneesta palvelun toteutuksesta. Käsikirjoitusten valmistuttua päätettiin, kuka tiimistä työsti mitäkin tarinan osaa. Animaker mahdollisti animaatioiden jakamisen tiimin kesken, joten useampi pystyi työstämään animaatiota samanaikaisesti.

Säännöllisissä tapaamisissa katsottiin, miten animaatio eteni ja mietittiin ratkaisuja mahdollisesti ilmenneisiin ongelmiin esimerkiksi asioiden parhaista esitystavoista. Lisäksi rooleja vaihdettiin eli hioimme toistemme osuuksia ja lisäsimme niihin omia ideoitamme. Näin saimme vaihtelua tekemiseen, kun samojen kohtauksien hiominen pidemmän päälle kävi puuduttavaksi.

Kun animaatio alkoi olla kasassa, oli puheiden äänityksen aika. Vuorosanoja oli hahmoteltu samalla kun kohtauksia luotiin, mutta lopulliset vuorosanat määrittyivät äänitysvaiheessa siten, että ne kuulostaisivat mahdollisimman luonnolliselta puhuttaessa. Animakerissa on valmiita ääniä, joille voi kirjoittaa vuorosanoja, mutta suomeksi tarjolla on vain yksi naisääni. Päätimme siis äänittää hahmojen puheet Teamsissa ja ladata sovellukseen leikattuna. Animakerissa voi hieman editoida äänitiedostoja, mutta etenkin leikkaaminen on helpompi suorittaa muualla. Animaker saattaa automaattisesti muuttaa ääninauhojen pituutta, jos animaation aikajanalla tapahtuu muutoksia, joten on helpompi, että äänet ovat mahdollisimman valmiita, kun ne ladataan ohjelmaan.

Äänien latauksen yhteydessä animaatiota myös viimeisteltiin, jotta puheet mahtuivat kohtauksiin ja rytmitys toimi hyvin. Viimeistelyyn meni yllättävän paljon aikaa, muun muassa siksi, että jonkin asian muuttuessa aiemmassa kohtauksessa, kaikki myöhempien kohtausten elementit ja äänet piti asetella uudestaan. Aikajanat menivät siis usein sekaisin, kun animaatiota muutettiin hieman. Siksi työn tehokkuuden kannalta Animakerissa ei kannata alussa käyttää liikaa aikaa asioiden ajoitusten saamiseen kohdalleen vaan hoitaa se lopuksi. Animaation ollessa valmis julkaisuun, vuorosanoista kirjoitettiin vielä tekstitykset suomeksi ja englanniksi ja ne liitettiin animaatioon Youtubessa.

Yleisiä oppeja animaatioiden tekoprosessista

Animakerin peruskäyttö oli suhteellisen helppo oppia, koska se muistutti PowerPointtia ja siinä tehtävää animointia. Lisäksi Youtubessa on runsaasti opetusvideoita sekä Animakerin alkeisiin että edistyneempään käyttöön.

Sovellukseen liittyvien oppien lisäksi opimme yhdessä myös itse animaatioprosessista. Tiimityöskentely helpotti tekemistä paljon, etenkin kun animaatioiden tekeminen oli kaikille uusi asia. Ideointi ja heittäytyminen kokeilemiseen oli yhdessä helpompaa. Tiimiläisiltä sai palautetta omiin kokeiluihin ja ideoita siinä vaiheessa, kun itseltä loppui luovuus.

Animaatioiden tarinan ja hahmojen reaktioiden suunnittelu on luova prosessi. Parasta jälkeä syntyy siis avoimella heittäytymisellä ja ajatusten leikittelyllä. Myös ääninäytteleminen on juuri näyttelemistä sananmukaisesti. Ääniä nauhoittaessa tunne tulee kuulua äänestä ja siksi kannattaa heittäytyä roolihahmon kenkiin suurella sydämellä.

Animaatioiden teko osoittautui myös yllättävän työlääksi monine vaiheineen ja editointiin menevän ajan vuoksi. Työtä helpotti sen jakaminen tiimiläisten kesken, jolloin prosessi eteni koko ajan jonkun tekemänä. Animaation tekoon kannattaa varata aikaa. Kiireessä ohjelman bugit voivat ärsyttää vielä enemmän ja välillä on hyvä jättää animaatio pöytälaatikkoon ja palata katsomaan sitä myöhemmin uusin silmin.

Animaatioiden teon ajoittaisesta työläydestä huolimatta, voimme kuitenkin suositella sitä. Työ oli hauskaa ja ainakin Animakerin peruskäytön oppi nopeasti ja osaaminen karttui sitä käytettäessä. Lopputuloksena saatiin myös sitä mitä haluttiin: viesti kerrottua tiiviisti ja kohdeyleisöstä naurut.

Riston seikkailuja pääset katsomaan täältä:

Tutustu Animakeriin ja lähde kokeilemaan täältä.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230828111110

Jaa sivu