Norjalainen KRUS rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen uutena kumppanina

Teksti | Eeva Järveläinen , Karoliina Nikula

Laurea-ammattikorkeakoulun Rikosseuraamusalan sosionomikoulutus solmi vuonna 2018 Yhteistyösopimuksen (Memorandum of Understanding, MOU) norjalaisen University College of Norwegian Correctional Services (Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter, KRUS) kanssa. KRUS sijaitsee helposti saavutettavissa juna-aseman lähellä Lillestrømissä, noin 20 minuutin junamatkan päässä Oslon keskustasta tai Oslon lentokentältä. KRUS kouluttaa ammattikorkeakoulutasoisia vanginvartijoita Norjan rikosseuraamusalan työtehtäviin. Laurea on tarjonnut osaamistaan KRUS opetussuunnitelman kehittämiseen. Yhteistyön tavoitteena on ollut luoda opettajille ja opiskelijoille mahdollisuus lähteä vaihtoon tai osallistua toistensa opetukseen. Yhteistyössä ideoidaan uusia yhteisiä opetusmoduuleja, hankkeita, opiskelijaprojekteja, konferensseja, seminaareja, työpajoja ja tutkimusta.

kuvituskuva.
KRUS opiskelijat opettajineen ja rikosseuraamusalan sosionomiopiskelija heidän hostina. (kuva: Eeva Järveläinen)

Yhteistyö on lähtenyt aktiivisesti käyntiin. Norjalaiset ovat olleet Laureassa tutustumassa Rikosseuraamusalan koulutukseen ja Laureassa tehtävään hanketyöhön lyhyen ajan sisällä jo useamman kerran (syksyllä 2018, keväällä 2019 ja syksyllä 2019 kahdesti). Johtaja Kati Komulainen vieraili KRUS:ssa keväällä 2018. Keväällä 2019 Laurean lehtori Karoliina Nikula oli tutustumassa KRUS:n opetustarjontaan, tapaamassa KRUS:n työelämäkumppaneita vankilavierailulla (esim. Bredtveitin naisten vankilassa) ja keskustelemassa opettajavaihdoista. Opettajavaihtoja suunniteltiin esimerkiksi etiikan opetuksen, kuntouttavan sosiaalityön ja LbD-menetelmän osalta. Laureasta tuliaisiksi KRUS:n työntekijöille vietiin muun muassa tuolloin uunituoreita LbD2.0 kirjoja. Learning by Developing (LbD) -malli herätti kiinnostusta siinä määrin, että teosta lähetetiin myöhemmin Suomesta vielä lisää. Erityisen kiinnostavana kurssina Laurean opiskelijoille KRUS:n tarjonnassa näyttäytyi David Hansenin vankiloissa tapahtuvaan radikalisoitumiseen liittyvä englanninkielinen kurssi.

Toisin kuin Laurean rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijat, KRUS:ssa opiskelijat opiskelevat palkallisesti ja virkapuvut yllään. KRUS:ssa käytetään paljon pienryhmäpohjaista oppimista, mikä vaikutti oppimisen kannalta tehokkaalta. KRUS:ssa luennot pidetään isolle ryhmälle auditoriossa, mutta muuten opetus keskittyy työskentelyyn omassa pienryhmässä, seminaarityyppisesti. Seminaari-sana on lainautunut latinan kielestä. Latinan sana semen tarkoittaa siementä, seminarium taimitarhaa. Seminaarilla viitataan siementen hyvään kasvualustaan – oppimisympäristönä seminaari viittaa opiskelijoiden hyvään kasvualustaan (Kielitoimiston sanakirja). Opinnäytetöiden ohjausprosesseissa Laureassakin hyödynnetään ryhmäprosesseja ja pienryhmäpohjaista oppimista, mutta seminaarityyppinen pienryhmäopetus haastaa meitä rikosseuraamusalalla kysymään myös sitä, miten voisimme hyödyntää pienryhmäpohjaista oppimista vahvemmin myös muutoin opinnoissa ja tutoroinnissa.

Yhteisluento KRUS:n ja Laurean rikosseuraamusalan opiskelijoiden kanssa. (kuva: Eeva Järveläinen)

Syksyllä saimme KRUSista vieraaksi ensin lehtori Marit Grønvoldin ja myöhemmin myös kahdeksan opiskelijan ryhmän. He tutustuivat Laurea Tikkurilan Rikosseuraamusalan opetukseen ja KEIJO-hankkeen kokemusasiantuntijakoulutuksessa oleviin rikos- ja päihdetaustaisiin koulutettaviimme sekä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen (RSKK) vanginvartijakoulutukseen. Edellisellä viikolla Grønvold luennoi Laurean opiskelijoille väitöstutkimuksensa aiheesta ”The process of becoming a reflective prison officer”. Grønvoldin luentoa kuuntelemaan tulivat myös sosiaalialan englanninkielisen sosionomi-koulutuksen opiskelijat ja rikos- ja päihdetaustaiset kokemusasiantuntijamme Keijot. Luennon jälkeen asiaa pohdittiin vielä pienryhmissä. Seuraavalla viikolla Grønvoldin lisäksi vieraaksemme saapui myös toinen opettaja KRUS:sta opiskelijaryhmän kanssa. Vieraiden ohjelmaan kuului tutustumiskäynnit Kriminaalihuollon tukisäätiöön, Rikosseuraamusalaitoksen Helsingin ja Suomenlinnan vankiloihin sekä osallistumista luentoihin.

Yhteistyötä ja uusia kumppanuuksia rakennetaan myös yhdessä syömällä. Lillestrømissa Laurean lehtori kutsuttiin vierailulle myös yhden KRUS:n opettajan kotiin ”kahvia ja keskustelua”- tyyppiselle epäformaalille vierailulle. KRUS opiskelijaryhmän vierailun ohjelmaan kuului myös vapaamuotoinen illanvietto yhdessä syöden, samalla opiskelijat esittelivät toisilleen koulutuksiaan sekä kokemuksiaan omista koulutus- ja työuristaan rikosseuraamusalalla.

Keväällä 2020 yksi Laurean rikosseuraamusalan sosionomiopiskelija on lähdössä opiskelijavaihtoon KRUS:iin suorittamaan Radikalisaation opintojaksoa, mahdollisesti osallistumaan muillekin norjankielisille opintojaksoille sekä suorittamaan syventävän harjoittelun norjalaisessa vankilassa. Kyseinen opiskelija isännöi KRUS:n opiskelijaryhmää heidän vierailun ajan ja hän tutustui opiskelijoihin ja vakuuttui kuulemastaan. Vaihtoaan ajatellen opiskelija on aloittanut omatoimisesti norjan kielen opiskelun ja odottaa vaihtoaan innolla.

Yhteistyö KRUS:n kanssa on käynnistynyt aktiivisesti. Joulukuussa on tulossa uusi ryhmä KRUS:n opettajia vierailulle Laureaan ja heidän tavoitteena on saada lisää tietoa Laurean rikosseuraamusalan sosionomitutkinnosta ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen (RSKK) vanginvartija –tutkinnosta sekä yleisesti Suomen vankeinhoidosta. Erityisen heidän kiinnostuksen kohteena on Laurea pedagogiset ratkaisut ja LbD-toimintamallin hyödyntäminen opetuksessamme. Näitä tietoja he vertaisarvioiden hyödyntävät oman vartija AMK-tutkintokoulutuksensa kehittämisessä.

Kokemuksemme yhteistyötä on ollut antoisaa ja opiskelijat ovat päässeet tutustumaan norjalaiseen rikosseuraamusalan koulutukseen näiden vierailijaluentojen kautta, ja nyt tulevaisuudessa opiskelijavaihdonkin myötä. Yhteistyö norjalaisten rikosseuraamusalan kouluttajien ja asiantuntijoiden kanssa on tuonut opiskelijoillemme vertailevaa näkökulmaa ja tutkimustietoa maittemme seuraamusjärjestelmistä ja vankeinhoidosta. Yhteistyö tukee vahvasti opiskelijoittemme kansainvälistymistä, lisää koulutusalojemme välistä opetusta, verkostoitumista, osaamisen kehittymistä, kielitaidon vahvistamista sekä monipuolistaa opetustarjontaamme. Tiivistyvä yhteistyö antaa meille kimmokkeen edelleen kehittää englanninkielistä opetustarjontaamme ja pohtia yhteisien verkko-opintojaksojen luomista. Yhteisen tahtotilan myötä kehitystyötä on hedelmällistä jatkaa.

Lisälukemista:
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019120946424

Jaa sivu