Oikea vastuullisuus on fiksuutta ja tehokkuutta – ei vain markkinointipuhetta

Teksti | Sini Maunula

Oikea vastuullisuus on katseen siirtämistä lyhyen tähtäimen eduista tulevaan. Siinä yrityksen liiketoimintaa suunnitellaan siten, että sillä on edellytykset jatkua tulevaisuudessa. Se tarkoittaa tulevaisuuden ennakointia eli tehdään muutoksia etukenossa sen sijaan että havahdutaan vasta kun riskit toteutuvat. Lisäksi se tarkoittaa tehokkuutta, ei tulevaisuuden kustannuksella, vaan nimenomaan tulevaisuutta ajatellen: resurssiviisautta niin maapallon resurssien, yritysten investointien ja henkilöstöön ja muihin sidosryhmiin panostaen.

kuvituskuva.
Kuva: Alexa / Pixabay

Vihreä tilinpäätös ja vastuullisuus osana vihreää siirtymää -hankkeessa tehdään Yritysvastuuraportoinnin ABC -podcastia. Yhtenä keskustelun aiheena sarjan jaksoissa ovat yritysvastuun osa-alueet – taloudellinen, sosiaalinen- ja ympäristövastuu – ja mitä niiden toteuttaminen käytännössä tarkoittaa. Tätä käytännön näkökulmaa pohdittiin myös Business Tampereen järjestämässä Konkreettiset työkalut yrityksille vihreään siirtymään -webinaarissa.

Yritysvastuu on lopulta hyvin yksinkertainen asia. Se tarkoittaa oikeastaan asioiden tekemistä järkevästi ja tehokkaasti, mikä hyödyttää sekä yritystä että ympäristöä.  Järkevästi siten, että ennakoidaan tulevaa ja mietitään pitkäimen tähtäimen hyötyjä lyhyen tähtäimen sijaan. Tehokkuus taas tulee siitä, ettei resursseja hukata vaan ne käytetään kunnolla. Resurssiviisaus tarkoittaa yrityksen kannalta myös kustannustehokkuutta, jos ei vielä tässä hetkessä, niin tulevaisuudessa.

Esimerkiksi tämän hetken energiakriisi konkretisoi hyödyt, mitä yritykset voivat saavuttaa pitkän tähtäimen suunnittelulla ja tehokkuuteen pyrkien. Yritykset, jotka ovat tehneet töitä ja investoineet oman energiankäyttönsä suunnitteluun ja tehostamiseen, voivat olla huolettomampia energian hintojen noustessa. Ne yritykset, jotka eivät ole vielä tehneet mitään, joutuvat nyt reagoimaan yllättävässä tilanteessa nopeasti ja maksamaan korkeampaa hintaa investoinneista energiatehokkuuteen tai rajoittamaan toimintaansa korkeiden kustannusten takia. Investointien hintaa nostavat kysynnän raju kasvu, saatavuusvaikeudet vallitsevasta maailman tilanteesta johtuen ja inflaatio. Hyvissä ajoin investointinsa tehneet yritykset hyötyvät siis ennakoinnistaan halvempina hintoina.

Kun puhutaan tehokkuudesta työntekijöiden kohdalla, tulee helposti ajatus yrityksen voiton maksimoimisesta työntekijöiden kustannuksella. Esimerkiksi YT-neuvotteluissa tehokkuuteen pyritään pitkälti työntekijöiden irtisanomisilla, jolloin jäljelle jääville työntekijöille jää usein hoidettavaksi enemmän töitä. Ylikuormittuneet ja tyytymättömät työntekijät eivät ole kuitenkaan tuottavia. Lisäksi yrityksille arvokkaimmat työntekijät ovat arvokkaita myös muille ja voivat siten vaihtaa helpommin työpaikkaa ollessaan tyytymättömiä. Yritys, joka hoitaa henkilöstöään – ja muita sidosryhmiään – tehokkaasti, tekee sitä yrityksen tulevaisuuden kannalta järkevästi, ei lyhyellä tähtäimellä saavutettaviin voittoihin tai säästöihin tähdäten. Panostuksen kautta saavutettavat pitkäaikaiset suhteet sidosryhmiin mahdollistavat muun muassa osaamispääoman kartuttamisen yrityksessä, koska sen sijaan että parhaimmat työntekijät vaihtaisivat muualle, ne vaihtavat muualta hyvämaineiseen yritykseen.

Vastuullisuus-sana on nykyään trendikäs ja näkyy myös monen yrityksen arvoissa ja markkinoinnissa. Vastuullisuus ei kuitenkaan saisi olla pelkkiä tyhjiä lupauksia. Pelkän markkinoinnillisen näkökulman sijaan, yrityksissä kannattaisi pysähtyä miettimään sanan oikeaa merkitystä ja mitä se tarkoittaa juuri kyseisen yrityksen kannalta. Jos tarkoitus on, että yritys jatkaa toimintaansa myös tulevaisuudessa, vastuullisuuden pitäisi kiinnostaa. Teknologiateollisuus ry:n selvityksen (2022) mukaan, mitä voimakkaammin yrityksen liiketoiminta perustuu vastuulliseen strategiaan ja tekemiseen, sitä vaikuttavampaa ja taloudellisesti tuloksellisempaa yrityksen toiminta on.

Kuuntele Yritysvastuuraportoinnin ABC-podcastia täältä:

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023030930895

Jaa sivu