Oppimisen laatu lähtee omasta itsestä

Teksti | Jouni Koski

Oppimisen laatu lähtee omasta itsestä. Jokainen voinee tunnistaa hetkiä, jolloin oppiminen ei huvita. Silloin joutuu pakottamaan itsensä oppimaan tai sitten ihminen vain etsii jotain muuta puuhaa, jonka voi perustella itselleen jollakin verukkeella järkeväksi tai ainakin tarpeellisemmaksi kuin oppimisen sillä hetkellä. Moni kutsunee tätä sijaistekemiseksi, jolla siirtää oppimisen aloittamista tuonnemmaksi. Jollekin se voi tarkoittaa tiskaamista, toiselle siivoamista tai jonkin muun välttämättömän rästitehtävän tekemistä.

Toisinaan pakottautuessamme oppimaan emme opi tehokkaasti tai ainakaan laadukkaasti. Silloin emme välttämättä keskity oppimiseen tarpeeksi ja laskemme vaatimustasoamme. Jos emme ymmärrä asiaa kunnolla, saatamme heittäytyä välinpitämättömäksi ja emme edes yritä ymmärtää asiaa riittävän hyvin. Kun oppimismotivaatiomme on alhainen, alisuoriudumme oppijoina ja oppimisen laatu jää heikoksi.

Koulutuksen laadusta keskusteltaessa nousee usein esiin koulutuksen resurssit. Koulutuksen resursseilla tarkoitetaan opetuksen määrää, jota usein mitataan niin opetus- kuin ohjaustuntien tai opettajien määrällä. Koulutuksen laadulla on vahva yhteys oppimisen laatuun, sillä opettajien ja ohjaajien merkitys on suuri oppijan oppimismotivaation lisääjänä. Varmaan jokainen muistaa oppiaineen, opintojakson tai oppimistilanteen, jolloin opettajalla oli erityisen suuri vaikutus oppimismotivaation lisääjänä. Usein siihen riitti pelkkä huomiointi oppijana tai kannustava palaute, joka rohkaisi oppimaan lisää vahvistaen oppijan itseluottamusta omiin kykyihinsä.

Opettajalla ja ohjaajalla on iso vaikutus oppimiseen. Se voi valitettavasti olla myös negatiivinen, mikä saattaa olla seurausta opettajan ja ohjaajan asennoitumisesta. Se lienee kuitenkin äärimmäisen harvinaista, vaikka se on aina yhtä tuomittavaa, että opettaja ja ohjaaja käyttäisivät valtaansa väärin oppijan edun vastaisesti. Pahimmillaan se voi nujertaa oppijan kokonaan ja viedä lopullisesti oppimismotivaation.

Vaikka opettajalla ja ohjaajalla on iso vaikutus oppimisen laatuun, ei koulutuksen laatu voi myöskään taata korkeaa oppimismotivaatiota ja oppimisen laatua. Oppimisen laatu lähtee kuitenkin omasta itsestä, oppijasta itsestään. Arvioidessamme koulutusta on tärkeää, että arvioimme myös oppimisen laatua ja sekä omaa rooliamme että suoriutumistamme siinä.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021111254988

Jaa sivu