Poikkeamon opiskelijatapaamisissa käsitellään sekä pieniä että isoja murheita

Teksti | Anna Nykänen , Raisa Kangas , Marjut Viitala

Poikkeamo on matalan kynnyksen palvelu, josta Laurean opiskelijat saavat helposti ja nopeasti apua erilaisiin opiskeluun ja opiskeluhyvinvointiin liittyviin asioihin.  Tässä artikkelissa kerromme, miten ohjausta ja neuvontaa on verkossa tarjottu sekä millaisia asioita opiskelijat ovat tulleet Poikkeamoon käsittelemään.

kuvituskuva.
Kuva: lucas law / Unsplash

Poikkeamosta ohjausta ja neuvontaa popup-ohjauksissa sekä ajanvarauksella

Poikkeamo tarjosi vuonna 2022 ohjausta ja neuvontaa sekä pop-up-ohjauksissa että ajanvarauksella. Pop-up-ohjaukset toteutettiin Zoomissa, jossa Poikkeamo oli tavoitettavissa kolmena päivänä viikossa aina kaksi tuntia kerrallaan. Zoomissa opiskelija saapui ensin päätilaan eli respaan, jossa häneltä kysyttiin hänen asiansa aihepiiri. Jos asia oli luonteeltaan yleinen, voitiin asia käsitellä respassa. Mikäli asia oli henkilökohtainen tai luottamuksellinen, siirrettiin opiskelija Poikkeamon ohjaajan kanssa breakout-huoneeseen, jossa asiaa voitiin käsitellä kahden kesken.

Zoomin pop-up- ohjauksen lisäksi opiskelijoilla on ollut mahdollisuus varata aika keskusteluun Microsoft Bookings -palvelun kautta. Tapaamiset on toteutettu Teamsin välityksellä. Opiskelija on voinut varata ajan yleisissä tai opintojen etenemiseen liittyvissä asioissa, opiskeluhyvinvointiin liittyvissä asioissa tai tapaamisen erityisopettajan kanssa. Nämä kolme eri vaihtoehtoa löytyvät samalta ajanvarauslomakkeelta. Ajanvarauksen yhteydessä opiskelija on voinut halutessaan kertoa lyhyesti tapaamisen aiheesta. Ohjaustapaamiselle Teamsissä aikaa on varattu 45 minuuttia.  Ajanvarauksella on pyritty helpottamaan palveluun hakeutumista.

Poikkeamon lisäksi opiskelijalla on Laureassa tukena opettajatuutori, opintojen alussa opiskelijatuutori, opintopäällikkö sekä monipuoliset opiskeluhyvinvointipalvelut. Poikkeamo ei korvaa näitä toimintoja, vaan toimii niiden ohella opiskelijan tukena.

Poikkeamosta apua moniin eri kysymyksiin

Poikkeamon ohjaustapaamisissa käsiteltyjä aiheita on kirjattu anonyymiteetti huomioiden Poikkeamon ohjaajien toimesta excel-tiedostoon. Seurannan tavoitteena on ollut erityisesti varmistaa Poikkeamon henkilökunnan ohjausosaamista. Lista mahdollistaa myös yhteenvedon tekemisen siitä, mistä opiskelijat tyypillisimmin Poikkeamossa kysyvät.

Tyypillisesti keskustelujen aiheet ovat olleet opiskelukäytänteisiin liittyviä. Opiskelijat ovat kaivanneet neuvoja esimerkiksi HOPSin suunnitteluun ja opintojen ajoitukseen. Näissä keskusteluissa on ollut suureksi hyödyksi kuvaruudun jakamisen mahdollisuus. Tällöin ohjaaja on voinut opastaa opiskelijaa “kädestä pitäen” hallitsemaan oman HOPSinsa opintoja ja esimerkiksi ilmoittautumaan opinnoille. Keskusteluja käytiin myös opiskeluajan jatkon hakemisen käytänteistä, opiskelujen jäätyä taka-alalle korona-aikana. Tällöin ohjaajan kanssa on punnittu mahdollisuuksista saada opinnot valmiiksi mahdollisen jatkoajan puitteissa ja suunniteltu seuraaville opinnoille ilmoittautumiset. Ylipäätään opinnoille ilmoittautumisaikojen läheisyydessä on ohjausta kaivattu Laurean oman, CampusOnlinen ja 3AMKin opintotarjontojen tarkasteluun. Opastusta on tarvittu myös Lukkarikoneen käytössä. Lukkarikoneen avulla opiskelijat voivat suunnitella tulevia opintojaan.

Hyvinvointiasioissa keskustelujen aiheina on monesti ollut opiskelumotivaation ja -ilon uudelleen löytäminen. Nämä ovat olleet korona-aikana monelta Poikkeamossa käyneeltä kadoksissa. Ratkaisuiksi ohjaajat ovat tarjonneet itsehoidollisia materiaaleja ja opintoja sekä ohjanneet opiskelijan keskustelemaan opintopsykologin tai oppilaitospastorin kanssa. Opiskelijoita on myös ohjattu vertaisopiskeluryhmiin sekä Poikkeamon järjestämiin työpajoihin mm. ajanhallinnan pajaan tai mindfullness-ryhmään.

Moni opiskelija kaipasi rohkaisua ottaa yhteyttä joko tuutoropettajaan tai keskeneräisten opintojen vastuuopettajiin. Joissain tapauksissa viestejä laitettiin heille opiskelijan kanssa yhdessä. Opiskelijat ovat olleet ahdistuneita kesken jääneistä suorituksistaan, mutta lähes aina yhteydenotto kyseiseen vastuuopettajaan on tuottanut opiskelijalle mahdollisuuden suorittaa opinnot loppuun mukautetussa aikataulussa. Näin opiskelijat ovat päässeet eteenpäin opinnoissaan, ja he ovat voineet suunnata suunnitelmiaan tuleviin opintoihin ja opinnäytteeseen, kun vanhat rästit eivät enää kummitelleet mielessä. Poikkeamon ohjaaja on monesti myös seurannut opiskelijan edistymistä hetken aikaa sopimalla tarkastelutapaamisia ensiyhteydenoton jälkeen.

Opiskelijoilla on mielessään usein lisäksi varsin spesifejä kysymyksiä koulutukseensa liittyen. Kaikista alakohtaisista asioista emme Poikkeamossa tiedä, mutta voimme tapaamisen aikana yrittää löytää tietoa tai selvittää asiaa tapaamisen jälkeen, ja palata sitten asiaan myöhemmin. Usein opiskelijan kanssa keskustellaan jo tapaamisessa siitä, keneen asiasta voisi olla yhteyksissä. Tyypillisesti opiskelijalle on itselläänkin tästä jo ajatus.

Poikkeamossa toimiminen haastaa ohjaajan asiantuntemusta

Jos epätyypillisimpiä kysymyksiä tulisi kysymään yksi ja sama opiskelija, keskustelu voisi olla alla kuvaillun kaltainen. Tässä kuvitteellisessa keskustelussa on esitetty ainoastaan opiskelijan repliikit. Usein opiskelijoilla on Poikkeamossa käydessään useampi kuin yksi kysymys tai yhden asian käsittely johtaa toiseen asiaan. Onneksi aivan näin monipuolisia keskusteluja ei tosiasiassa käydä, mutta esimerkki kuvastaa sitä, kuinka paljon tietoa erilaisista asioista Poikkeamon ohjaajalta vaaditaan.

Opiskelijan sanoin:

– No moi, tulin juttelemaan, kun opinnot jäi syksyllä vähän kesken sairastumisen takia. On rästejä, mitä pitäisi saada hoidettua. Lisäksi unohdin ilmoittautua kevätlukukauden opintoihin. Mitä mun nyt pitäisi tehdä?

– Sairastuminen aiheuttikin aikamoisen motivaation laskun, kun tuli yhtäkkiä niin iso työmäärä, josta olisi pitänyt selvitä. Tuntuu, ettei aika riitä kaikkeen. Olen jopa miettinyt, onko tämä ala ja koulutusmuoto sittenkään se oikea.

– Nämä opinnothan on nyt vähän viivästyneet myös siitä syystä, kun olen ollut aktiivisesti mukana opiskelijakuntatoiminnassa. Pitäisi se näyttö tehdä, että saisin opintopisteitä. Mihin minun kannattaisi se portfolio tehdä?

– Mun opintosuunnitelma näyttää itseasiassa aika sekavalta. Voiko sitä jotenkin selkiyttää?

– No nyt tässä keskustelussa vierähtikin niin pitkä tovi, että pitäisi kesäopintojakin miettiä. Mistä kaikkialta niitä voinkaan valita?

– Harjoittelukin pitäisi tietysti tehdä. Sekin taitaa olla vaihtoehto kesälle. Mistä niitä harjoittelupaikkoja pystyikään etsimään?

– Voinko tehdä jotain opintoja sen harjoittelun aikana?

– Vai olisinko voinut itse asiassa hyväksilukea tuon harjoittelun?

– Apua mulla loppukin opiskeluoikeusaika heinäkuussa. Kai sitä lisäaikaa voi saada?

– Opinnäytetyö olisi sitten syksyllä vuorossa. Pelottaa kyllä, mitä siitä tulee.

– Ruotsikin pitäisi saada vielä jotenkin läpi.

– Miten sitten, kun olen valmistunut, voin hakea opiskelemaan YAMKiin?

– Kiitos avusta, pääsen nyt monessa asiassa eteenpäin!

Erityisesti pitkissä ohjauksellisissa keskusteluissa, joissa opiskelijalle jää paljon itse edistettäviä asioita, voidaan ehdottaa opiskelijalle uutta tapaamisaikaa. Tällöin jatkotapaamisessa varmistetaan, että opiskelija on saanut asioitaan ratkaistua ja käydään keskustelu niistä asioista, jotka vielä häntä mietityttävät.

Opiskeluhyvinvointiin liittyvissä asioissa Poikkeamon rooli on ennen kaikkea ”ensiavun” antaminen: voimme neuvoa palveluihin hakeutumisessa, itsehoitomateriaalien hyödyntämisessä sekä tarkistaa yhdessä, mitä työpajoja on tulossa opiskelijan tueksi tai keskustella mahdollisuudesta osallistua vertaisryhmätoimintaan.

Oma kävijäkuntansa Poikkeamossa on Laurean polkuopiskelijat, jotka avoimen AMK:n opiskelijoina suorittavat koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja tutkinto-opiskelijoiden ryhmässä. Polkuopinnoissa tavoitteena on suorittaa vähintään 60 opintopistettä oman alan opintoja, ja hakea näillä opinnoilla tutkinto-opiskeluoikeutta erillishaussa. Polkuopiskelijan tuo linjoille tyypillisesti epävarmuus erillishakuun oikeuttavien opintojen kertymisestä sekä yleisesti erillishakuun liittyvät kysymykset.

Vaikka Poikkeamo auttaa, opiskelijan tärkein tuki on oma opettajatuutori sekä erityistilanteissa opintopäällikkö

Poikkeamo on tarjonnut ohjausta ja neuvontaa Laurean opiskelijoille matalalla kynnyksellä. Etäyhteydellä toimien pystymme Poikkeamossa palvelemaan laajasti Laurean eri kampusten opiskelijoita. Opiskelija on voinut tulla Poikkeamoon minkä tahansa kysymyksen kanssa.  Tiivistetysti Poikkeamossa käsitellyt aiheet voidaankin karkeasti jakaa kahteen: käytänteisiin liittyviin asioihin ja opiskelijan hyvinvointiin liittyviin asioihin. Erityistä Poikkeamon toimintakonseptissa on se, että opiskelija voi käsitellä molempia aihealueita samalla kertaa. Ensin mainittuihin asioihin on opintotoimistosta perinteisesti saanut – ja saa edelleen – apua. Jälkimmäisiin asioihin matalankynnyksen palvelua ei kuitenkaan ole aiemmin ollut tarjolla. Aikoja on ollut varattavissa vain erityisasiantuntijoilta, kuten eritysopettajalta, opintopsykologilta tai opintopäälliköltä.

Jos opiskelijaa ei pystytä Poikkeamossa heti auttamaan, on hänen kanssaan vähintäänkin yhdessä mietitty, että keneen opiskelija voisi asiassaan olla yhteydessä ja tarvittaessa myös yhdistetty toimijoita sähköpostiviestein. Opiskelijan tukenahan ovat Laurean ohjausjärjestelmän mukaisesti aina oma opettajatuutori sekä opintopäällikkö, joiden toimintaa Poikkeamon on tarkoitus tukea. Haastavimmissa erityistilanteissa onkin tärkeää, että opiskelija saa monitoimijaisen avun, ja että opintopäällikkö ja tuutori pysyvät ajantasalla opiskelijan tilanteesta.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301276188

Jaa sivu