Projektipäällikön saappaissa osa 1: Unelmien projektitiimi

Teksti | Sanna Soini

Aloitin tänä syksynä Elossa! – Luovaa alaa ja hoivakoteja elvyttämässä yhteiskehittämällä –hankkeen projektipäällikkönä. Projektipäällikön pesti on minulle ensimmäinen, vaikka kokemusta esimiestyöstä onkin taustalla. Tässä artikkelisarjassa kirjoitan asioista ja ilmiöistä, joihin projektipäällikkönä törmää. Tässä artikkelissa kerron, mitkä ovat unelmien projektitiimin tunnusmerkkejä ja miten ne vaikuttavat tiimin toimintaan hankkeessa.

hankkeella on sosiaalisen median tilit Instagram- ja Linkedin-palveluissa.
Kuvio 1: Elossa! –hanketta voit seurata myös sosiaalisessa mediassa (kuvio: Sanna Soini)

Elossa! –hanke on toukokuussa 2021 alkanut 3AMK-yhteistyönä Laurea-ammattikorkeakoulun, Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helian toteutettama kulttuurista vanhustyötä ja luovan alan toimijoita yhdistävä hanke. Laurea-ammattikorkeakoulu, jossa itse työskentelen koordinoi kokonaisuutta. Hankkeen rahoituksesta vastaa Uudenmaan liitto ja kohdeorganisaationamme toimii Helsingin seniorisäätiö. Hankkeeseen on myös rekrytoitu mukaan joukko osaavia sekä ammattitaitoisia luovan alan ammattilaisia kuvataiteen, draaman ja musiikin saralta. Jos haluat tietää meistä lisää niin klikkaa tästä ja seuraa meitä sosiaalisessa mediassa.

Saapuessani ensimmäiseen Laurean hanketiimin kokoukseen, minua tervehti iloinen joukko innostuneita ihmisiä, jotka halusivat tietää minusta muutakin, kun nimen ja tittelin. Tunsin heti olevani tervetullut ja minun oli helppo olla oma itseni. Jo ensimmäisessä tapaamisessa kävi selväksi, että hankkeessa mukana olevat suhtautuivat hankkeeseemme yhtä intohimoisesti kuin minäkin, eikä ideoinnista ja hyvästä ”pöhinästä” meinannut tulla loppua. Ensimmäinen hyvän projektitiimin tunnuspiirre on siis innostunut ja jopa intohimoinen suhtautuminen hankkeen teemaan ja se, että kyseinen innostus saadaan tarttumaan myös uuteen toimijaan.

Edellä kuvaamani ilmiö toistui, kun tapasin ensimmäisen kerran koko hankkeen projektitiimin sekä ohjausryhmän. Ihmiset olivat innoissaan suunnittelemassa sekä edistämässä yhteistä asiaa, ja ajatuksia vaihdettiin hyvässä hengessä. Huomion arvoista oli se, että kaikki esiintyivät etätapaamisessa kamerat päällä ja puheenvuoroja pyydettiin taajaan. Tapaamisen henki oli avoin ja keskusteleva, mikä helpotti myös uuden ihmisen osallistumista sekä asioihin tarttumista. Toinen hyvän projektitiimin tunnuspiirre on siis avoin ilmapiiri, jossa paikallaolijat ovat läsnä tekemisessä ja ottavat rohkeasti kantaa hankkeen asioihin.

Hankkeessamme on syksyn aikana muun muassa rekrytoitu luovan alan toimijoita, toteutettu ja koostettu alkukartoituksen tuloksia, suunniteltu luovia työpajoja ja järjestetty etänä koko hankkeen aloitustapaaminen. Hulinan keskellä minulla on projektipäällikkönä ollut koko ajan rauhallinen ja luottavainen olo; kaikki hankkeen toimijat tietävät omat vastuunsa ja tehtävänsä. Jokaisella on myös oma vahvuusalueensa hankkeessa: minulla on tiimissäni tehokkaat muiden ammattikorkeakoulujen projektipäälliköt, pedagogisesti taitavat luovat lehtorit, monia vanhustyön raudanlujia osaajia, liiketalouden sekä yrityssparrauksen ammattilaisia, tutkimuksen taitajia ja lisäksi vielä luovan alan toimijoita. Eli sekalainen sakki, joka toimii kuin hyvin rasvattu koneisto, kaikki yhdessä. Siispä kolmas hyvän projektitiimin rakennuspalikka on moninainen hankkeen tavoitteisiin vastaava ammattilaisjoukko, joka tietää vastuunsa ja selkeän työnjakonsa.

Itse olen projektipäällikkönä tarkka aikatauluista ja siitä, että olemme aina mieluummin hiukan edellä kuin jäljessä. Olen havainnut, että oma projektitiimini toimii myös tämän oletukseni mukaan ja kaikki noudattavat napakasti annettuja deadlineja sekä pitävät kiinni sovituista asioista. Hyvässä projektitiimissä toimiva ymmärtää, että hänen työnsä vaikuttaa myös toisten töihin – niin hyvässä kuin pahassa. Pidetään siis kiinni yhteisesti sovituista asioista ja aikatauluista, arvostetaan toistemme aikaa sekä työpanosta. Sellaisessa tiimissä on hyvä työskennellä.

Joku voisi varmaankin tässä kohtaa kysyä, että mihin tällainen hyvin toimiva ja järjestäytynyt projektitiimi sitten tarvitsee projektipäällikköä? Tätä olen itsekin paljon pohtinut ja tullut siihen tulokseen, että minun tehtäväni on ennen kaikkea olla kapteeni tälle laivalle. Projektipäällikkönä minun tehtäväni on pitää innostusta yllä, antaa vastuuta ja arvostusta niille, joille se kuuluu, muistuttaa projektitiimiäni tasaisin väliajoin siitä mihin olemme matkalla ja mitä olemme saaneet jo aikaiseksi sekä tietenkin valvoa, että luvatut asiat tulevat tehtyä aikataulussa. Voisi kai siis myös sanoa, että hyvä projektitiimi tarvitsee toimiakseen kaikkia jäseniään, jopa projektipäällikköä, ollakseen se unelmien projektitiimi.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021110854305

Jaa sivu