Sitran Muutospelin hyödyntäminen hanketyöskentelyssä

Teksti | Laura Tahvanainen

Muutostaidot ja -kyvyt ovat tärkeitä ominaisuuksia nykypäivän työssä. Tulevaisuusajattelua ja ennakointia voi hyödyntää monessa eri tilanteessa. Tässä blogikirjoituksessa kerron Sitran järjestämään Tiedä, tunne, toimi -työpajaan osallistumisestani ja pohdin Sitran kehittämän muutospelin hyödyntämistä Laurea-ammattikorkeakoulun hanketyöskentelyssä.

Havainnollistaa Tiedä, tunne, toimi -työpajan tunnelmaa
Kuva työpajasta (Laura tahvanainen)

Sain loistavan mahdollisuuden osallistua laurealaisena Sitran järjestämään ja fasilitoimaan Tiedä, tunne, toimi -työpajaan 2.6.2022. Työpajassa käsiteltiin muutostaitoja ja -kykyjä.

Olin ennen työpajaan osallistumista ollut mukana Laurean fasilitoimassa Sitran Tulevaisuustaajuus-työpajassa sekä suorittanut Sitran Näkymiä muutoskykyyn -digikoulutuksen. Nämä toimivat hyvinä pohjatietoina työpajaan osallistumiseen. Suosittelen näitä molempia kaikille Laureassa työskenteleville.

Tiedä, tunne, toimi -työpajassa keskityimme yhteyksien löytämiseen oman työn ja suurten yhteiskunnallisten kehityskulkujen välille. Tavoitteena oli, että osallistujat tunnistavat sekä omia että myös muiden ajattelumalleja, jotka vaikuttavat muutoksen toteutumiseen. Sitä harjoittelimme muun muassa Jännitteiden jäävuori -menetelmän avulla.

Jännitteiden jäävuori -menetelmä (Laura Tahvanainen)

Aikamme monimutkaiset ongelmat eivät ole tietyn ammattialan yksin ratkaistavissa, vaan tarvitsemme yhteistyötä ja yhteistä ymmärrystä. Tämä on hyvin huomioitu ja huomioitavissa esimerkiksi hanketyöskentelyssä. Jännitteiden jäävuori -menetelmä on hyvä apuväline, kun halutaan luoda yhteistä ymmärrystä tiettyä asiaa tai ilmiötä kohtaan. Merkitysten lisäksi menetelmä innostaa pohtimaan ilmiöön liittyviä arvoja, ihanteita ja ajattelumalleja. Jäävuorimalli on systeemiteorian työkalu, jonka avulla yksilöiden tai ryhmien on helpompi tunnistaa käyttäytymismalleja, rakenteita ja pinnan alla piileviä ajatusmalleja. Pääsin työskentelemään jäävuorimallin parissa nyt ensimmäistä kertaa tässä työpajassa, ja menetelmän avulla heräsi erittäin hyvää keskustelua ryhmämme valitsemasta aiheesta.

Havainnollistaa miltä muutospeli näyttää
Muutospeli (Laura Tahvanainen)

Työpajassa oli myös oivallinen tilaisuus päästä pelaamaan toukokuussa 2022 julkaistua Sitran Muutospeliä, joka on yhdessä Sitran koulutuksiin osallistuneiden alumnien kanssa kehitetty visuaalinen fasilitointimenetelmä yhteisen ymmärryksen, yhteistyön ja tilannekuvan luomista varten. Peli auttaa ymmärtämään muutoksen eri ulottuvuuksia ja keskustelemaan muutokseen liittyvistä tunteista rakentavasti. Muutospelin taustalla on ajatus siitä, että muutokseen voidaan vaikuttaa yhdessä, eikä kukaan tee muutosta yksin. Tarvittiin työkalu tai menetelmä, joka tukisi muutoskeskustelua työyhteisöissä ja muissa ryhmätilanteissa.  Muutospeli on tarkoitettu tiimeille, työryhmille ja mille tahansa porukalle, joka on yhdessä tekemässä muutosta. Se, miten muutokseen suhtaudutaan ja miten se yhdessä ymmärretään, vaikuttaa myös muutoksen suuntaan ja lopputulokseen. Muutospeli kehittää yksilöiden ja ryhmien ymmärrystä muutokseen vaikuttavista tekijöistä ja siten kehittää myös muutoskykyä. Peli auttaa huomioimaan muutokseen liittyvät tunteet ja erilaiset näkökulmat.

Itselläni heräsi useita mahdollisia käyttökohteita Sitran muutospelille, mutta omassa tehtävässäni Laureassa projektiasiantuntijana Hyvinvoiva terveydenhuolto hankkeessa tällä pelillä voisi olla käyttöä erityisesti erilaisten hankkeiden valmistelussa käytettäväksi menetelmäksi. Hankkeen valmisteluvaiheessa on tärkeää huomioida myös tulevaisuuden näkökulmia ja ennakoida mahdollisia hankkeen aiheeseen vaikuttavia trendejä tai hiljaisia signaaleja. Hankkeella haetaan usein yhteistyössä eri toimijoiden kanssa muutosta olemassa olevaan ja halutaan innovoida tai saavuttaa jotakin uutta näkökulmaa. Muutospeli voisi toimia toiminnallisena menetelmänä tilanteessa, jossa hankkeen aiheesta luodaan yhteistä ymmärrystä eri toimijoiden välillä sekä asiaan vaikuttavista tekijöistä ja luoda tilannekuvaa siitä, mitä hankkeessa halutaan todella saavuttaa, missä, kenelle ja miten?

Digitaalinen versio pelistä on kaikkien saatavilla Miro-alustalla ja toinen painos pelistä on työn alla. Painetun Muutospelin voi tilata veloituksetta perusteltuun käyttötarpeeseen Sitran nettisivujen kautta. Ensimmäinen painos loppui ennätystahdissa ja uusi painos saadaan jakeluun elokuun 2022 alussa.

Lisätietoa, tilauslomake ja digiversio pelistä Sitran sivuilla.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022062148208

Jaa sivu