Tarinasta voimaa yrityksiin pandemian jälkeen

Teksti | Jennie Nyman , Marika Kivistö

Miten tarinat vaikuttavat meihin? Minkä tyyppinen yrityksen tarina voisi parhaimmillaan olla? Entä mitä tapahtuu, kun tarinateatteri toiminnallaan peilaa yleisön tarinat, ajatukset ja tunteet? Tämän kaltaisten teemojen äärellä oltiin Eloisa -Luovat menetelmät työyhteisön hyvinvoinnin ja resilienssin edistäjinä -hankkeen inspiroivassa tapahtumassa ”Tarinoiden voimaa yrityksessä” 28.10.2022. Tapahtuma oli toinen hankeen syksyn tapahtumasarjasta.

Tarinasta tapahtuma, tapahtumasta tarinaksi

Tarina on alkuperäisimpiä tapoja hahmottaa maailmaa ja todellisuutta. Mikä on tarina? Tarinaa on hyvin vaikeata määritellä. Tarina on kuitenkin aina tekemisissä tunteiden ja ihmisen tunneminän kanssa. Näin kuvailee tapahtuman puhujana toimiva kirjailija ja puhetaidon kouluttaja Juhana Torkki (2022).

Tarinan voima. Miten tarinat toimivat käytännössä. Ihmisten kohtaaminen on tärkeää. Tiktok pläjäys. Pääsiäismunatempaus. Ruokkii yhteisöllisyyttä. Aito, hyvä yhteishenki. Nimi. Mikä tarina sen taakse syntyy? Yrittäjä on tekijä. Mikä on tarina? Maailma on tehty tarinoista. Tarina kerrotaan jälkeenpäin. Tarina tuntuu joltain. Tarinat olivat täällä ennen meitä. Tarinat välittävät merkityksiä, kokemuksia ja tunteita.
Kuva 1. Tussitaikureiden livekuvitus tapahtumasta 28.10.2022. (Kuva: Marika Kivistö 2022.)

Tapahtuman tunnelma oli välitön ja inspiroiva. Päivän fasilitaattorina toimi psykodraamakouluttaja, työnohjaaja, narratiivinen valmentaja, ja Eloisa hankkeen työntekijä, lehtori Päivi Rahmel. Päivin tapa toimia mahdollisti sen, että osallistujat tunsivat olonsa tervetulleeksi ja tilaisuudessa oli helppo puhua ja ilmaista itseään. Tämä kävi ilmi osallistujien kommenteista, joista myös Päivin ohjaama Eloisan tarinateatteriryhmä teki improvisaatioita tilaisuuden aikana. Tilaisuudessa asiantuntijoiden puheenvuorot, Eloisa hankkeen esimerkit, osallistujien tarinat ja tarinateatterin osuudet vuorottelivat.

Tarintateatterin toimintatapa on improvisoida yleisön kokemuksia. Työtavan tarkoitus on Rahmelin mukaan (2020) ”rakentaa elävää ja luottamuksellista yhteisöllisyyttä, jakaa elämää sellaisena kuin se oikeasti toteutuu ja antaa mahdollisuus koetun näyttämölliseen tutkimiseen ja yhteisen luovuuden synnyttämiseen”. Ja tämähän toteutui Tarinan voimaa yrityksessä -tilaisuuden aikana useita kertoja! Osallistujat, jotka tulivat pääosin pienistä ja keskikokoisista yrityksistä Uudenmaan alueella, jakoivat ajatuksia, kertomuksia ja tunteita, joita tarinateatteriryhmä ilmensi kokonaisvaltaisesti improvisoiden muun muassa musiikin, liikkeen ja sanojen voimin.

Kuvassa tarinateatteriryhmä.
Kuva 2. Otos tarinateatteriryhmän improvisoimasta kohtauksesta. (Kuva: Anna Lahti 2022.)

Hyvä yrityksen tarina synnyttää tunteita

Juhana Torkin mukaan kertomuksella on usein selkeä aloitus ja loppu. Kertomuksen voi kertoa. Tarina on kuitenkin paljon enemmän kuin kertomus. Talvisodan tarinassa esimerkiksi, on monta kertomusta. Talvisodan tarinaan liittyy erilaisia tunteita ja tunnelmia. Tarina voi myös luoda heimon. Tarinan ympärille tullaan. Halutaan parhaimmillaan olla osa tarinaa.

Kun tilaisuudessa mietittiin hyvän yritystarinan piirteitä, esille tuotiin kysymys: synnyttääkö tarina tunnetta? Hyvä tarina virittää Torkin näkökulman mukaan jännitteen ja odotuksen värinä alkaa. Hän tuo esille tarinaan liittyvän keskeisen ajatuksen: jotain pitää ratkaista. Tarinaan liittyy jonkinlainen juonne. Hyvässä tarinassa on tunnistettavissa oleva huippukohta tai jokin käännekohta. Siihen voi liittyä oivallus, että asiat ovatkin toisin kuin ensin ajateltiin. Yrityksen tarina on siinä mielessä haasteellinen, että sen pitäisi olla elävä ja olla jännittävä koko ajan. Yritysten kannattaisi Torkin mielestä keskittyä luomaan tarinaa niin, että se elää ajassa ja on oikeasti jännittävä! Hyvällä tarinalla voi saada asiakkaille tunteen siitä, että tarinassa halutaan olla mukana ja tämä tietysti tuo yrityksille asiakkaita.

Kuvassa otos tapahtumassa jossa hanketyöntekijä esittää näytöllä AsuntoSatama LKV Oy:n videota.
Kuva 3. AsuntoSatama LKV Oy:n yritystarinan esittely. (Kuva Anna Lahti 2022.)

Eloisan tapahtumassa kerrottiin ja koettiin tarinateatterin avulla erilaisia tarinoita, jotka jäävät mieliin pitkäksi aikaa. Tarinoita maaseudun vanhoista pankkikonttoreista, joista tulee kylien uusia kohtaamispaikkoja. Lähikauppaketjusta kerrotaan mahtavia tarinoita. Yksi osallistuja muistelee lapsuuttaan lähikaupan kasvattamana ja toinen muistelee aktiivisen ikääntyneen rouvan, joka asui oman lähikauppansa yläpuolella. Hän hoiti kaikki asioinnit lähikaupassa ja palveleva lähikauppias oli rouvalle oiva yhteistyökumppani erilaisissa elämän käänteissä. Kauppiaalla oli merkittävä rooli näissä tarinoissa, hän oli mukana niitä luomassa. Tilaisuudessa oli jännä huomata, miten kädet nousivat, ja useampi osallistuja halusi kertoa oman pienen tarinansa saman kauppaketjun lähikaupasta. Monen osallistujan muistissa on lämminhenkinen jälki lähikaupasta, ja kertomukset päätyivät siis osaksi tämän kauppaketjun tarinaa tässä tilaisuudessa!

Eloisa hankkeen tavoitteena on tukea työyhteisöjä, vahvistaa resilienssiä sekä työntekijöiden työhyvinvointia COVID – 19 pandemian jälkeen. Kirjoittajat Jennie Nyman Metropolia-ammattikorkeakoulusta ja Marika Kivistö Laurea-ammattikorkeakoulusta, toimivat asiantuntijoina hankkeessa ja havainnoivina osallistujina tapahtumassa. Tämä tapahtuma oli itsessään jo työhyvinvointia tukeva ja uusia ajatuksia antava. Tarinoiden ja luovuuden avulla voisi kenties kehittää omaa työyhteisöä resilientiksi, eli joustavammaksi ja ketterämmäksi? Sellaiseksi, joka löytää uusia ratkaisuja muuttuvissa tilanteissa. Hyvän yhteisen tarinan avulla tämä varmasti onnistuu!

Lue myös: Taideperustaisin menetelmin kohti työelämän tulevaisuuksia

Lähteet:

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301122591

Jaa sivu