Tarve vihreälle osaamiselle korostuu työssä kuin työssä – sinunkin työsi voi olla vihreä työ

Teksti | Sini Maunula

Vihreiden töiden määrä on kasvussa riippumatta siitä, kuinka tiukasti vihreän työn määrittelee. Avainasemassa on vihreä osaaminen eli osaaminen, joka mahdollistaa työn suuntaamisen kestävämmälle uralle tai täysin uuden vihreälle osaamiselle rakentuvan liiketoiminnan. Mitä enemmän vihreää osaamista saadaan kerrytettyä, sitä nopeammin vihreä siirtymä etenee, uuden osaamisen vastatessa sekä kasvavaan kysyntään ja toimiessa veturina uusien vihreiden töiden synnylle.

kuvituskuva.
Kuva Emma Bauso / Pexels

3AMK-yhteistyössä toteutettavassa Vihta-hankkeessa etsitään digitaalisia ratkaisuja vihreään työhön vahvistamalla Helsingin kaupungin työllisyys- ja yrittäjyysneuvojien sekä yrittäjyyden kanssa työskentelevien korkeakoulutoimijoiden osaamista vihreässä ja digitaalisessa työssä. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Mutta mitä vihreällä työllä oikein tarkoitetaan? OECD:n Local Development Forumissa 17.6.2022 käytiin paneelikeskustelu aiheesta ”The green transition on the ground: implications for local jobs and skills” eli vapaasti suomennettuna, mitä vihreä siirtymä käytännössä tarkoittaa työpaikoille ja osaamistarpeille paikallisesti. Yhtenä punaisena lankana paneelissa oli vihreän työn määritelmä. Lopputulemana vihreä työ määriteltiin olevan mikä tahansa työ, jossa on mahdollista myötävaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan omassa organisaatiossaan. Tämä tarkoittaa, että melkein jokainen työ voi olla vihreä työ.

Linkedinin Global Green Skills -raportissa (2022) taas vihreä työ määriteltiin työksi, jota ei voi suorittaa ilman syvällistä vihreän taitojen osaamista. Vihreä osaaminen onkin avainasemassa niin nykyisten kuin tulevien töiden suuntaamisessa kestävämmälle uralle.

Vihreää osaamista ja tapoja sen tunnistamiseen tarvitaan

Lindedinissä kuvatun vihreän osaamisen määrä on kasvanut 38,5 % vuodesta 2015 vuoteen 2021 (Linkedin 2022). Erilaisten vihreään siirtymään liittyvien osaamisten sanoituksen määrä on lisääntynyt runsaasti sellaisissakin töissä, joita ei ole aiemmin mielletty varsinaiseksi vihreäksi työksi. Esimerkiksi aurinkopaneelienasentaja on selkeä vihreä työ, mutta nykyisin vihreää osaamista tarvitaan myös esimerkiksi johto- ja myyntitehtävissä. (Linkedin 2022) Vihreään työhön liittyviä taitoja tarvitaankin jo olemassa olevissa töissä niiden suuntaamiseen kestävämmälle väylälle, sekä täysin uusiin töihin. Alla on koottuna esimerkkejä erilaisista Linkedinissä (2022) esiintyvistä yleisistä vihreän työn nimikkeistä. Nimikkeiden kirjo havannollistaa hyvin, miten vihreä työ on laajentunut eri työtehtäviin:

 • Kestävyysjohtaja
 • Tuulivoimala-asentaja
 • Aurinkoenergiakonsultti
 • Ekologi
 • Ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasiantuntija
 • Palvelujohtaja
 • Tekninen myyntiedustaja
 • Riskineuvoja
 • Turvallisuusteknikko
 • Ohjelmajohtaja

Paneelikeskustelussa vihreän siirtymän vaikutuksissa työpaikkoihin ja osaamiseen nähtiin niin haasteita kuin mahdollisuuksiakin. Haasteita oli esimerkiksi automatisaation ja digitalisoitumisen kautta johtuva töiden katoaminen ja työn pirstaloituminen, kun koko työuraa ei ole enää mahdollista tehdä samassa yrityksessä. Toisaalta vihreä siirtymä luo uusia työpaikkoja. 10 % Linkedinissä mainostetuissa avoimissa työpaikoissa on mainittu vähintään yksi vihreään siirtymään liittyvä osaamistarve ja määrä nousee noin 20 % vuosittain (Linkedin 2022). Keskeisinä haasteina on, miten osaamista saadaan työpaikoille ja miten osaaminen saadaan kohtaamaan avoimien työpaikkojen kanssa.

Lisäksi on tärkeä löytää tapoja tunnistaa jo olemassa oleva osaaminen ja kuinka sitä voi hyödyntää uusissa tehtävissä. Siinä missä digitalisaatio voi hävittää joitakin työpaikkoja, voi se tarjota myös ratkaisuja osaamisen uudelleen suuntaamiselle. OECD:n (2022a) toisessa tilaisuudessa 28.6. aiheena oli ”New tools to support skills identification, recognition and transferability”. Webinaarissa esiteltiin projekteja, jotka ovat pilotoineet eri tarpeisiin suunnattuja vaihtoehtoja digitaalisille työkaluille, jotka auttavat mahdollisimman luotettavasti ja tehokkaasti tunnistamaan ja mittaamaan ihmisten osaamista. Alustavat tulokset vaikuttivat lupaavilta: työkalujen avulla oltiin onnistuttu tunnistamaan ja kohtauttamaan oikeaa osaamista työnantajien tarpeisiin.

Kysyntä vihreälle osaamiselle kasvaa

Vihreää siirtymää ja osaamistarpeita käsittelevässä paneelissa (OECD 2022b) yhtä mieltä oltiin siitä, että vihreä siirtymä tulee tarkoittamaan muutoksia niin yrityksien toimintaan kuin työssä tarvittavaan osaamiseen. Osaamisen kohdalla tarvetta tulee olemaan sekä kovissa että pehmeissä taidoissa. Vihreän työn osaaminen on sekä tarkkarajaista, kuten vihreän energian muotojen toteutukseen liittyviä, että yleisempää ja laajemmin hyödynnettävää, kuten etätyöskentelyn taidot. Alla on koottuna erilaisia Linkedinissä (2022) yleisesti esiintyviä vihreän osaamisen nimikkeitä, jotka kytkeytyvät suoraan vihreän siirtymän toteuttamiseen vaadittavaan osaamiseen:

 • Kestävyys
 • Ympäristötietoisuus
 • Uusiutuva energia
 • Ympäristö, terveys ja turvallisuus
 • Kestävä kehitys
 • Kestävä suunnittelu
 • Ympäristötiede
 • ISO 14001
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmät
 • Yhteiskuntavastuu

Tarvetta vihreälle osaamiselle on. Viimeisen viiden vuoden aikana avointen vihreää osaamista vaativien työpaikkojen määrä on kasvanut 8 % vuosittain ja samassa ajassa osaajien määrän kasvu vuosittain on ollut 6 % (Linkedin 2022). Kysyntä ylittää siis tarjonnan. Pelkästään kysyntään vastaamisen lisäksi vihreän osaamisen määrään kannattaa kuitenkin panostaa myös siksi, että se ajaa muutosta ja nopeuttaa vihreää siirtymää. Vihreä osaaminen voi toimia pohjana uudelle yritystoiminnalle ja muokata jo olemassa olevia toimialoja kestävämpään suuntaan (2022). Jos siis haluaa kantaa kortensa kekoon ja päästä tekemään vihreää työtä, paras tapa on hankkia vihreää osaamista, jota voi työssään hyödyntää.

Lähteet:

 • Linkedin 2022. Global Green Skills Report 2022. https://economicgraph.linkedin.com/research/global-green-skills-report
 • OECD 2022. The green transition on the ground: implications for local jobs and skills -paneelikeskustelu 17.6. Local Development Forum 15.-17.6.
 • OECD 2022. New tools to support skills identification, recognition and transferability -webinaari 28.6.
URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022082656510

Jaa sivu