The 2019 CPI (MAPA®) Instructor Conference, 18.-22.11.2019 Birmingham, Iso-Britannia

Teksti | Anna Vaara , Sini Seppä-Kortelainen

MAPA® (Management of Actual of Potential Aggression) -koulutusohjelma kehitettiin, jotta terveydenhuollon, sekä opetustoimen henkilökunta pystyisi hallitsemaan haasteellista käyttäytymistä siten, että huolenpito ja riskien minimointi ovat etusijalla. MAPA®-koulutusohjelma sisältää rajoitusvaihtoehtoja, joiden avulla eriasteista haasteellista käyttäytymistä voidaan hallita. Kyky positiivisella tavalla ehkäistä ja hallita häiritsevää, haastavaa tai aggressiivista käytöstä on äärimmäisen tärkeää työskenneltäessä sellaisten herkkien henkilöiden parissa, joiden riskikäyttäytyminen saattaa aiheuttaa mahdollista vahinkoa henkilölle itselleen tai muille.

Sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa, että opetusalalla joudutaan valitettavan usein tilanteisiin, joissa täytyy tasapainotella laadukkaan palvelun tarjoamisen, sekä kaikkien osapuolten turvallisuuden säilyttämisen välillä. Ammatilliset arvot, ihmisten odotukset ja erilaiset sääntelyjärjestelmät sekä organisaatioiden käytännöt lisäävät entisestään päätöksenteon monimutkaisuutta haastavissa tilanteessa. Tämän vuoksi organisaatioilla tulee olla ajantasainen ohjeistus varmistaakseen henkilökunnan tarpeelliset keskeiset taidot ja tiedot, sekä niitä tukevat menetelmät. Käytettävien menetelmien tulee tarjota yhdenmukaiset menetelmät päätöksentekoon ja ongelmaratkaisuun kriisitilanteiden välttämiseksi ja hoitamiseksi silloin, kun ne eivät enää ole vältettävissä.

Ilman riittävää haasteellisen käyttäytymisen hallintaan tähtäävää koulutusta riskikäyttäytymistä kohtaava henkilökunta tulee todennäköisimmin reagoimaan pelon tai vaiston pohjalta sen sijaan, että he reagoisivat riskejä vähentävällä tavalla. Vaistonvaraisten reaktioiden mukaan toimiminen voi eskaloida kriisitilannetta, eikä toiminta näissä tilanteissa perustu ammatillisuuteen tai hyviin käytänteisiin. CPI:n MAPA®-koulutus tarjoaa kokonaisuuden, jossa tarpeellisten tietojen, taitojen, sekä tiimistrategioiden oppiminen tapahtuu huolenpitoon, hyvinvointiin, suojaamiseen ja turvallisuuteen (Care, Welfare, Safety, and Security) perustuvan filosofian kannalta.

Laurea ja CPI

Laurea ja Crisis Prevention Institute (CPI) ovat tehneet lisenssisopimuksen, jonka perusteella Laurealla on oikeus tarjota yksinoikeudella Suomessa CPI:n sertifioimia MAPA® –koulutuksia (henkilöstökoulutuksia ja eritasoisia kouluttajakoulutuksia). Vuoden 2020 alusta lähtien MAPA® –koulutuksia on laajennettu Laurean ja organisaatioiden välisillä lisenssisopimuksilla. Nämä sopimukset antavat organisaatioille entistä laajemman oikeuden koulutuksiin organisaation sisällä, sekä Laurean tavoin mahdollisuuden myydä koulutuksia organisaation ulkopuolelle. Laureassa toimiva Suomen MAPA® –keskus koordinoi kaikkea Suomessa tapahtuvaa MAPA® –koulutusta sekä kehittää ja valvoo koulutuksen laatua. MAPA® –keskuksessa työskentelee kaksi kokopäiväistä laurealaista.

Kansainvälinen MAPA®-kouluttajien konferenssi Birmingham

Crisis Prevention Institute järjestää joka toinen vuosi kansainvälisen MAPA®-kouluttajien konferenssin. Tähänkin konferenssiin oli saapunut noin 200 kouluttajaa ympäri maailman. Koulutukseen on vuosien aikana osallistunut useampikin suomalainen kouluttaja. Marraskuussa 2019 Laureasta konferenssiin osallistuivat maavastaava erityistason MAPA® –kouluttaja Anna Vaara, erityistason MAPA® –kouluttaja ja lehtori Aulikki Yliniva sekä lehtori Sini Seppä-Kortelainen.

kuvituskuva.

Matkamme tavoitteena oli osallistua konferenssiin sekä tavata yhteistyökumppaneita. Heti matkan aluksi saimme kutsun lähellä Birminghamia sijaitsevalle CPI:n toimistolle. CPI:n Europen kolme toimipistettä Isossa-Britanniassa sijaitsevat Lontoossa, Manchesterissa ja Stoke-on-Trentissa. Matka Birminghamista junalla kesti noin 45 minuuttia ja matkan aikana saimme ihailla junan ikkunasta avautuvia kauniita englantilaisia maalaismaisemia. Sanonta Englannissa sataa aina, ei meidän matkan aikana pitänyt paikkaansa, vaan Englanti näytti parhaat puolensa.

kuvituskuva.

Päivä Stoke-on-Trentissä vierähti yhteistyökumppaneiden kanssa ja saimme kattavan kuvan CPI:n toiminnasta Isossa-Britanniassa sekä koulutusten maailmanlaajuisesta koordinoinnista. Stoke-on-Trentin toimiston kautta CPI koordinoi maailmanlaajuisesti kaikki MAPA® -koulutukset. Vuonna 2019 MAPA®-koulutettuja oli globaalisti 1.4 miljoonaa ja yhteensä koulutuksen käyneitä on noin 15 miljoonaa. Poikkeuksena tietysti Suomi, jonka koulutukset koordinoi Laurea. CPI:n ja Laurean välinen sopimus on ainutlaatuinen, sillä kaiken muun MAPA® –koulutuksen kouluttavat CPI:n omat erityistason kouluttajat (GPI) ja vain Suomessa on oma vastaavanlainen kouluttajarinki (FPI). Laurealle koulutuksia toteuttaa 14 erityistason kouluttajaa.

kuvituskuva.
Albert Mc Hugg ja Anna Vaara .

Konferenssipäivä

Konferenssi järjestettiin Birminghamin keskustassa The Studio-koulutuskeskuksessa. Konferenssipäivän ohjelma sisälsi tänä vuonna sekä kokemusasiantuntijoiden että tutkijoiden puheenvuoroja. Ohjelma oli rakennettu fyysisen rajoittamisen ja käyttäytymisen hallinnan ympärille. Tervetulopuheessa CPI:n toimitusjohtaja Martyn Dadds mainitsi erityisesti Suomen, Laurean sekä erityislaatuisen tavan toteuttaa ja koordinoida koulutuksia Suomessa. Päivän ensimmäisen puheenvuoron piti Ajipola Lewis. Hänen lapsensa oli kuollut rajoittamistilanteessa liiallisen voimankäytön seurauksena. Tämän jälkeen Ajipola on ajanut lakimuutoksia liittyen rajoittamistoimenpiteiden käyttöön ja toimii aktiivisesti asian ympärillä Iso-Britanniassa.

Aamupäivän luentojen jälkeen iltapäivällä vuorossa oli erilaiset työpajat, joihin oli ennakkoilmoittautuminen. Työpajoissa pääsimme tutustumaan eri ammattiryhmien CI -kouluttajiin (Certified Instructor). Osallistuimme kahteen erilliseen työpajaan. Työpajoja oli useita, joista sai valita osallistumisena kiinnostuksen mukaan. Valitsimme työpajan, ”The LEGO® Education approach to learning”, sekä uuteen MAPA®-koulutuksessa opetettavan jälkipurku-mallin liittyvän työpajan. Lounaan jälkeen luennot jatkuivat, vaikuttavan puheenvuoron piti myös Nina Jackson, joka kertoi omakohtaisia kokemuksia psykiatrisesta hoidosta, sekä hoitoa edeltäneistä lapsuusajan traumoista. Nykyään Nina työskentelee apulaisjohtajana yrityksessä, joka tukee ja auttaa henkilökuntaa kuormittuneissa työoloissa.

kuvituskuva.

Viikko vierähti nopeasti ja saimme paljon ideoita toiminnan kehittämiseen. Myös monet tutut nimet saivat kasvot matkan aikana. Seuraava konferenssi järjestetään syksyllä 2021. Toivomme tuolloin Suomesta runsasta osallistujamäärää. Seuraavan kerran tapaamme englantilaiset yhteistyökumppanit syksyllä 2020 erityistason kouluttajien päivityksen yhteydessä. Tällöin kaikki Suomen erityistason kouluttajat kokoontuvat viikoksi Hyvinkäälle. Suunnitelmana on jalkauttaa Pivotal MAPA Suomeen. Pivotal education on erityisesti lapsille ja kouluihin kehitetty malli haastavan käytöksen kohtaamiseen.

Artikkelin kuvat: Sini Seppä-Kortelainen ja Anna Vaara

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020062345405

Jaa sivu