Turvallisuusjohtamisen YAMK-opiskelijat osallistuivat arktisen alueen koulutukseen Kiinassa

Teksti | Timo Tolkki

Turvallisuusjohtamisen YAMK-opiskelijat Timo Tolkki ja Mikko Laiso osallistuivat 5.-12.1.2020 Kiinan Harbinissa järjestettyyn arktisen alueen koulutukseen. Viikon kestäneen koulutusjakson aikana käytiin läpi arktisen alueen ympäristöä ja ekosystemeejä sekä niiden yhteyttä ympäristön tilaan globaalisti. Viikko tarjosi opiskelijoille monenlaista oppia niin luentosalissa kuin sen ulkopuolellakin.

“Winter School 2020” nimellä toteutettu koulutus oli osa arktisen alueen yliopistojen yhteistyössä perustaman “University of Arctic” -koulutusyhteistyön lyhyitä kursseja. Kurssin järjestettiin Kiinan Harbinissa 5.-12.1.2020 ja toteutuksesta vastasi Harbinin teknillisen yliopiston ympäristötieteiden tiedekunta. Kurssin opetuksellisena tavoitteena oli lisätä osallistujien ymmärrystä arktisen alueen ympäristöstä sekä ekosysteemeistä. Toisena tavoitteena kurssilla oli saattaa arktisesta alueesta kiinnostuneet opiskelijat ja asiantuntijat yhteen, vaihtamaan ajatuksia niin ilmastonmuutoksesta kuin arktisen alueen ympäristöstä sekä verkostoitumaan. Kurssilla oli noin 100 opiskelijaa, joista noin 40 oli kansainvälisiä opiskelijoita ja 60 kiinalaista opiskelijaa. Kansainväliset opiskelijat tulivat eri puolilta maailmaa, edustajia oli kaikilta mantereilta edustaen yhteensä noin 30 maata. Suomalaisia opiskelijoita oli Laurean opiskelijoiden lisäksi kuusi, joista viisi oli Turun yliopistosta ja yksi Vaasan yliopistosta. Kurssilaiset olivatkin kaiken kaikkiaan hyvin monimuotoinen ryhmä paitsi kansallisuuksien niin myös akateemisen taustan puolesta, opiskelijoita oli niin luonnontieteiden, oikeustieteiden, tietotekniikan kuin turvallisuuden aloilta.

Opetus

Kuva opetustilanteesta.
Kuvaaja: Timo Tolkki

Kurssin varsinainen opetus järjestettiin viiden päivän ajan, maanantaista perjantaihin. Varsinainen opetus koostui pääasiassa luennoista ja ryhmätyöstä. Lisäksi kävimme tutustumassa ilmansaasteiden mittauslaitteisiin ja mittausprosessiin. Päivät alkoivat klo 8.00 ja kestivät yleensä noin klo 17.30 asti. Opetus oli ryhmitelty siten että aamupäivät koostuivat luennoista ja iltapäivisin kurssilaiset työskentelivät ryhmätyön parissa. Opetus päättyi perjantai-iltapäivänä ryhmätöiden esittelyyn. Luennoilla käsiteltiin mm. arktisen alueen alkuperäisväestöä ja sosiaalia haasteita, arktisia ekosysteemejä, saasteita niin ilmassa kuin meressä, globaalia ilmaston lämpenemistä sekä jäteveden käsittelyä. Painopiste luennoilla oli selkeästi luotu kemiallisiin päästöihin (POP, Persistent Organic Pollution). Kantavana ajatuksena oli tuoda esille arktisen alueen merkitys globaalissa viitekehyksessä, sillä johtuen meri- ja ilmavirtauksista, globaalit päästöt kasautuvat ajan myötä napavyöhykkeille ja toimivat näin hyvänä mittarina yleisesti maapallon ympäristön tilasta. Luennoitsijoina toimivat arktiseen alueeseen erikoistuneet professorit ja opettajat Harbinin teknillisestä yliopistosta sekä Norjan, Tanskan ja Venäjän yliopistoista.

Luennot olivat mielenkiintoisia ja taso oli pääasiassa sopiva myös turvallisuusjohtamisen opiskelijalle. Pari luentoa vietiin niin syvälle mikrobiologian ja kemian alueille, että suomalainen yleissivistys jouduttiin venyttämään äärimmilleen, jotta luennon seuraaminen oli mahdollista. Ryhmätöiden aiheet olivat melko vapaasti valittavissa arktisen alueen kontekstissa ja mielestäni ryhmätyön tavoitteena olikin enemmän ryhmäyttää ja verkostoida opiskelijoita kuin tuottaa uutta tietoa. Toimimme molemmat omien ryhmiemme johtajina ja monikansallisen yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet tulivat hyvin esille näin pienemmässäkin yhteistyössä. Haasteen aiheutti myös rajallinen pääsy Internetiin sekä melko lyhyt aika ryhmätyön toteuttamiseksi. Ryhmätyöt päättyivät perjantai-iltapäivänä esittelytilaisuuteen, jonka laatu kuitenkin hieman kärsi tiukasta aikataulusta johtuen.

Opiskelijat arktisen foorumin julisteen edessä.
Timo Tolkki ja Mikko Laiso

Lauantaina osallistuimme yliopistolla järjestettyyn arktisen alueen foorumiin, jossa luennot olivat osittain samoja kuin aiemmin viikolla mutta foorumissa oli myös paljon uusia asioita mm. sää- ja ympäristösatelliittien käytöstä arktisen alueen tutkimuksessa ja mikromuovien tutkimuksesta. Luennoitsijoina toimivat aiemmin viikollakin luennoineet tutkijat sekä kiinalaiset tutkijat eri tutkimuslaitoksista. Foorumi päättyi koko kurssin päätöstilaisuuteen jossa jaettiin todistukset ja palkittiin opiskelijoita.

Matkan järjestelyt

Matka toteutettiin lentämällä Pekingin kautta Harbiniin. Lennot varattiin Laurean koulutuskoordinaattorin toimesta, joka antoi muutenkin erinomaista tukea matkan järjestelyissä. Opiskelijoiden vastuulle jäi viisumin hankkiminen ja ainakin tähän kurssiin liittyen molemmille opiskelijoille myönnettiin lyhytaikainen opiskelijaviisumi. Kiinan viisumin hankkimista varten on hakijan henkilökohtaisesti vierailtava Kiinan viisumitoimistossa Helsingin Kampissa sormenjälkien ottamista ja mahdollista haastattelua varten. Kuljetukset lentokentälle oli järjestetty koulun toimesta sekä meno- että paluumatkalla. Lentokentältä oli noin tunnin matka hotellille, joka oli aivan Harbinin teknillisen yliopiston 2.kampuksen vieressä. Kävelymatkaa majoituksesta koululle oli noin 200 metriä, joka kuitenkin piti sisällään erittäin vilkkaan kuusikaistaisen tien ylityksen ja tähän piti varata aikaa etenkin aamuisin.

Ruokailut oli myös järjestetty koulun puolesta, aamupalat söimme hotellilla ja lounasta sekä päivällistä varten kaikille kurssilaisille jaettiin maksukortti, jolla ateriat maksettiin. Kampusalueelta löytyy lukuisia ravintoloita erilaisilla ruokalistoilla. Päiviin kuului yleensä 1,5 – 2 tunnin mittainen lounastauko puoliltapäivin.

Vapaa-aika

Jääpuisto.
Kuvaaja: Timo Tolkki

Vapaa-ajan viettoon jäi loppujen lopuksi melko vähän aikaa. Tulo- ja paluupäivät kuluivat matkustamiseen ja varsinkin parina ensimmäisenä päivänä olimme erittäin väsyneitä iltaisin aikaerosta johtuen. Aikaa kului myös ryhmätyön tekemiseen varsinaisen opetuksen jälkeen, joten vapaa-aikaa kului lähinnä illallisella käymiseen ennen nukkumaanmenoa ja tuliaisten hankintaan viimeisenä iltana. Torstai-iltapäivän ja illan aikana koulu järjesti kuljetuksen Harbinin keskustan turistialueelle, jossa pääsimme katsomaan Zhongyangin kävelykatua jää- ja lumiveistoksineen. Vierailimme samalla myös maankuulussa Snow and Ice Parkissa, joka on talvisin avoinna oleva, lumesta ja jäästä rakennettu huvipuisto.

Kiina on näin suomalaisen silmin hyvin mielenkiintoinen ja erikoinen maa. Englannin kielitaidosta eikä länsimaalaisisten kirjainten tuntemisesta ollut juurikaan hyötyä koulun ulkopuolella. Paikalliset ihmiset olivat kuitenkin kärsivällisiä ja auttavaisia asioidessamme kaupoissa ja ravintoloissa. Lisäksi saimme erinomaista tukea kahdelta Kiinassa jo kauemmin olleelta suomalaisopiskelijalta, joilla oli kiinankielen alkeet hallussa. Kaupungissa ja laajemminkin Pohjois-Kiinan alueella olisi ollut paljon mielenkiintoista nähtävää ja vähiin jäänyt vapaa-aika oli ehkä hienoinen pettymys.

Yhteenveto

Paitsi arktisen alueen koulutuksen niin myös turvallisuuden ja turvallisuusjohtamisen näkökulmasta vierailu Kiinassa oli erittäin mielenkiintoinen kokemus. Kurssin koulutus avasi silmiä erityisesti ympäristöriskien näkökulmasta.

Omalta osaltani tämä oli ensimmäinen kerta kun vierailin Kiinassa ja vaikka vierailu oli lyhyt ja alueellisesti rajattu niin yhteiskunnan ja valtion suhtautuminen yleisesti turvallisuuteen on hyvin erilaista kuin Suomessa. Maahantuloon ja maasta poistumiseen liittyvät protokollat ja turvatarkastukset ovat huomattavasti tarkemmat kuin suomessa, passintarkastuksessa suoritetaan digitaalinen kasvojentunnistus sekä sormenjälkivertailu. Valvontakameroita löytyy joka puolelta, myös koulun tiloista. Valvonta on tehokasta ja Kiinaa voikin pitää melko turvallisena maana, ehkä liikenneturvallisuutta lukuun ottamatta.

Kaikenkaikkiaan kurssi oli erittäin mielenkiintoinen niin opintojen, turvallisuusajattelun kuin verkostoitumisenkin kannalta ja kannustankin kaikkia tarttumaan tilaisuuteen mikäli mahdollisuus lyhyeenkin ulkomailla opiskeluun avautuu.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001222961

Jaa sivu