Unelma opiskelijoiden digivalmiuksien kehittämisestä ePortfoliota kokoamalla

Teksti | Anna Nykänen , Saara Gröhn

Asiantuntijapuheenvuorossa haastattelemme Unelma-Pulina Portfoliota, joka on perehtynyt sosiaalisen median käyttöä työnhaussa ja rekrytoinnissa edistävän Sometaduuniin-hankkeen aikana ePortfolion pedagogisiin mahdollisuuksiin ja tehnyt asiasta oppimateriaalin, joka toimii aihetta käsittelevän verkkokoulutuksen perustana.

Haastattelussamme Unelma-Pulina esittää korkeakouluille haasteen opiskelijoiden digivalmiuksien kehittämisestä, jota ePortfolion käyttöönotto opiskelijan omaksi oppimisympäristöksi voidaan valjastaa tukemaan.

Portfoliokäytänteiden kehittäminen yhdistää useita korkeakouluja. ePortfolio mahdollistaa monenlaisen ja monipuolisen asioiden kokoamisen. Pedagogina portfoliota voi valjastaa moneen esimerkiksi opintoprojektin tai harjoittelun kuvaamiseen tavoitteineen ja tuotoksineen. Eli portfoliossa keskitytään prosessiin ja se voi olla keskeinen väline opiskelijan ohjaamiseksi. Toisaalta opiskelijaa voidaan pyytää kokoamaan näytteitä osaamisestaan työnhakua varten, jolloin ePortfoliossa korostuu tulosten esittely.

Myös Laureassa edistetään opiskelijoiden kykyä tunnistaa, kuvata ja brändätä osaamistaan. ePortfolion kokoaminen on sisällytetty amk-opiskelijoiden urasuunnitteluopintoihin. Portfolion monimuotoisen pedagogisen roolin tutuksi tekemiseksi aiheesta on koostettu sivusto, jolle Unelma-Pulina on antanut kasvonsa. Tapasimme Unelma-Pulinan haastattelun merkeissä.

Haastattelija: Unelma-Pulina Portfolio, halusit esittää korkeakouluille haasteen opiskelijoiden digivalmiuksien kehittämiseksi.  Mistä on kyse?

Unelma-Pulina: Nyt kehitetään verkko-oppimista. Erityisesti kehitetään työkaluja, jotka tukevat opettajan työtä. Kehittämisen tempo on kova. Pelkään, että taka-alalle uhkaa jäädä opiskelijalähtöistä oppimisprosessia tukevien ratkaisujen yhteisöllinen kehittäminen. Opiskelijoillamme on kuitenkin paljon työkaluja sisäistettävänä pärjätäkseen digitalisoituvassa maailmassa. Työkaluja ja niiden käyttöä koulutuksessa tulee tarkastella myös opiskelijan näkökulmasta.

Haastattelija: Tulkitsenko, että kritisoit sitä, että opettajan työvälineiden kehittämiseen panostetaan?

Unelma-Pulina: Niin no, tarvitaanhan sitäkin. Mutta ehdotan, että panostamme myös siihen, että opiskelija saa valmiudet tuottaa ja jakaa digitaalista sisältöä. Digivalmiudet vaihtelevat niin opiskelijoillamme kuin opettajillamme. Tärkeää on varmistaa opiskelijoiden oppiminen, vaikka lehtorina omissa taidoissa olisikin vielä kehitettävää. Tässä ePortfolio voi olla avuksi.

Haastattelija: Mitä tarkoitat?

Unelma-Pulina: Kun opiskelija kokoaa portfolioonsa monenlaista sisältöä jo opintojen alusta asti aloittaen aiemman osaamisensa tunnistamisesta, voidaan ePortfolion käytön opetteluun integroida monia elämässä tarpeellisia taitoja, kuten tietojen tallentaminen, jakaminen, tuottaminen ja julkaiseminen. Esimerkkeinä mainittakoon pilvi- ja sisällönjakopalveluiden hyödyntäminen, videoiden teko, visuaalinen ja digitaalinen tarinankerronta, oman median katselukertojen seuranta ja löydettävyyden optimointi. Tärkeitä opittavia taitoja ovat myös digiajan urataitoihin, tekijänoikeuksiin ja tietosuojaan liittyvät kysymykset.

Haastattelija: Portfoliokin on yksi väline, joka täytyy ottaa haltuun, jotta sen kokoamisesta saisi hyödyn. Mitä ajattelet tarjolla olevista mahdollisuuksista?

Unelma-Pulina: Monella opettajilla on korkea kynnys uusien teknisten alustojen käyttöönottoon, mutta tässä helpottaisi opiskelijoiden vastuutus portfolionsa teknisiksi asiantuntijoiksi sekä vertaisohjaus. Tällöin opettajan rooli olisi pääasiassa portfolion sisällön ohjaaminen ja arvioiminen. Opetussuunnitelmatasolla tulee kuitenkin pohtia digiajan taitojen haltuunottoa osana ePortfolion sisällön ohjausta. Täytyykin miettiä, missä opinnoissa mitäkin digitaitoa on luontevaa kehittää ja laittaa toimeksi.

Ai niin mitä kysyitkään? ePortfoliotahan voi koota monella välineellä, mutta pulinaan soveltuvuus olisi tärkeää. Pulinalla tarkoitan oppimiseen liittyvää reflektointia, käsitteellistämistä ja asioiden yhdistämistä. Mielestäni pulinaa tarvitaan oppimiseen ja osaamisen tunnistamiseen. Portfoliota tulee pystyä muokkaamaan helposti. Koska kaikki sisältö ei ole viimeisteltyä, vaan asioiden käsittelyä tukevaa, tulee ePortfolion julkisuutta voida säätää.

Haastattelija: Unelma-Pulina Portfolio, tuntuu tärkeälle huomiolle, että kaikki portfoliot eivät ole tarkoin valittuja näyteportfolioita vaan myös muunlaiselle sisällölle on sijaa.

Unelma-Pulina: Juuri näin. Kun kokosin sisältöä kertoakseni itsestäni, oli vaikea saada aikaan heti sellaista, mikä soveltuisi sen näyttämiseen, että ePortfolio on pedagogisesti hyvä valinta. Tarvitsen alustaa ajatusteni kokoamiseen, kirjoittamalla työstämiseen ja materiaalien ja linkkien tallentamiseen. Kun pysähdyn kokoamani ääreen, havaitsen uusia yhteyksiä asioiden välille ja syntyy uusia ahaa-elämyksiä siitä, miten ePortfoliota voi hyödyntää.

ePortfolion käytöstä pitäisi nyt pulista korkeakouluissa. Kysynnän lisääntyessä sopivien alustojen tarjontakin tulee toivottavasti kehittymään.

Sometaduuniin-hanke tarjoaa tietoa ja työkaluja unelman tueksi – unelmamme on, että ePortfoliota hyödynnettäisiin laajasti osaamisen ohjaamiseen.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833704

Jaa sivu