Vankimessut: ”Muutos on mahdollinen”

Teksti | Ilpo Vuorivirta

Vankilasta vapautumisen hetki on kriittinen siirtymä rikostaustaiselle henkilölle. Suunnitelmallinen vapautumisen valmistelu aloitetaan jo vankilassa, mutta siviiliin siirtyessään vanki tarvitsee tukea rikoksettomaan elämään – varsinkin, jos päihteiden käyttö ei ole hallinnassa tai asumisjärjestelyt eivät ole kunnossa. Toukokuussa Helsingissä pidetyt Vankimessut kokosivat yhteen rikostaustaisille tarkoitetut palvelut.

Helsingin Dallapénpuistossa tiistaina 22. toukokuuta järjestetyt Vankimessut kokosivat yhteen vangeille, yhdyskuntaseuraamusta suorittaville, rikostaustaisille sekä heidän läheisilleen tarkoitetut palvelut. Messut pidettiin nyt toista kertaa ja vuoden 2016 tapaan Laurea-ammattikorkeakoulu oli mukana tapahtuman järjestelyissä.

40 toimijaa mukana tapahtumassa

Laurea toimi Vankimessujen järjestäjänä yhdessä Silta-Valmennus ry:n, Stop Huumeille ry:n, Erikoisdiakonian sekä Rikosseuraamuslaitoksen koordinoiman Vankeusaika mahdollisuutena -hankkeen kanssa. Tapahtuman suunnittelussa ja järjestelyissä oli alusta asti ollut myös kymmeniä vankeja sekä Laurean rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijat.

Vankimessujen tarkoituksena oli ohjata ja tuoda tietoa palveluista, joita vangit ja muut rikostaustaiset sekä heidän läheisensä voivat käyttää rangaistuksen aikana ja sen jälkeen. Messuilla esittäytyi asumispalvelujen, oppilaitosten ja työllistymishankkeiden edustajia, päihdetyön yksiköitä, lapsi-, perhe- ja omaistyön palveluja, sekä monia muita palveluntuottajia. Kaikkiaan esillä oli noin 40 eri toimijaa. Lisäksi päivän aikana järjestettiin runsaasti erilaista ohjelmaa, kuten musiikkiesityksiä, penkkipunnerruskilpailu ja vankipaneeli.

Tärkeässä roolissa tapahtumassa oli myös erilaisten ihmisten kohtaaminen ja vankien kanssa tehtävän työn näkyväksi tekeminen.

”Tämän tapahtuman merkitys on antaa ääni ihmisille, jotka muutoin ovat yhteiskunnan laitamilla – tai eivät monen mielestä kuuluisi ollenkaan osaksi yhteiskuntaa. Haluamme tapahtuman kautta tuoda näkyväksi, että vangit ja heidän läheisensä ovat aivan tavallisia ihmisiä”,

tiivisti tapahtuman hengen Silta-Valmennusyhdistyksen toiminnanjohtaja Kimmo Kumlander.

Silta-Valmennusyhdistys ry toimii rikostaustaisten, päihdeongelmaisten ja muista sosiaalisista ongelmista kärsivien parissa ja auttaa heitä osaksi yhteiskuntaa. Kumlander näkee vankilasta vapautumisen onnistumisen kannalta tärkeänä tekijänä sen, että vapautuminen on hyvin suunniteltu ja valmisteltu:

”Suunnitelmalliseen vapautumiseen Suomessa on käytössä useita työkaluja, kuten päihdekuntoutus, työtoiminta, koulutus ja valvottu koevapaus”

Tavoitteena turvalliset palvelujatkumot vapautuville vangeille

Pyrkimyksenä Suomessa on nykyisin, että rikoksesta tuomitun rangaistusaika halutaan käyttää hyödyksi sekä tuomitun itsensä, hänen läheistensä että yhteiskunnan kannalta. Rikosseuraamuslaitos laatiikin vangille yksilöllisen rangaistusajan suunnitelman vankeustuomion alussa, joka auttaa rikoksettomaan elämään.

Rikosseuraamuslaitoksen koordinoima Vankeusaika mahdollisuutena -hanke pyrkii parantamaan rikostaustaisten osallisuutta, yhteiskuntaan integroitumista ja rikollisuudesta irtautumista. Erityisesti huomiota kiinnitetään palvelupolkujen kehittämiseen.

”Olen työskennellyt 90-luvun lopulta lähtien tämän teeman parissa ja olen huomannut, että siirtymävaiheet ovat vangin kannalta kaikkein kriittisimmät pisteet, joissa tukea tarvitaan. Mitä tapahtuu, kun on saanut tuomion, on menossa vankilaan tai vapautumassa sieltä”

kuvailee Rikosseuraamuslaitoksen Vankeusaika mahdollisuutena -hankkeen projektipäällikkö Kati Kaarlejärvi.

”Siksi näenkin tärkeänä, että saisimme luotua turvallisia palvelujatkumoita, joissa tieto siirtyy luontevasti paikasta toiseen. Tämä vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä myös meiltä palveluntarjoajilta”

Vankimessuilla kävijöillä oli mahdollisuus kohdata yhdellä kertaa lukuisia eri palveluntarjoajia ja saada matalan kynnyksen neuvontaa itseään mietityttävissä asioissa. Samalla verkostoyhteistyönä toteutettu tapahtuma tarjosi kohtaamispaikan rikostaustaisten kanssa työskenteleville toimijoille.

Opiskelijat järjestivät ohjelmaa myös vankien perheille

Tapahtumaan toteuttamassa oli kevään aikana kymmeniä vankeja sekä noin 30-henkinen joukko Laurean rikosseuraamusalan sosionomiopiskelijoita. Myös opiskelijoille Vankimessut tarjosivat arvokkaan tilaisuuden oppia tuntemaan alan eri toimijoita.

”Rikostaustaisille suunnatut palvelut ovat jossain määrin sirpaleisia, joten meidän tulevien ammattilaistenkin pitää tehdä paljon töitä sen eteen, että tunnistamme oikeat toimijat tai hankkeet. Täällä on päässyt tutustumaan kasvotusten ihmisten kanssa”,

kuvailevat Vankimessujen järjestämisessä mukana olleet opiskelijat Maj Karjalainen, Krista Siljander ja Johanna Virtanen.

Opiskelijoiden tavoitteena on ollut, että tapahtumasta välittyy vangeille ja heidän läheisilleen tieto, miten monilta tahoilta apua ja tukea voi saada. Erityisesti tapahtumassa on huomioitu vankien ja rikostaustaisten perheet. Laurean opiskelijat järjestivät tapahtumassa ohjelmaa lapsille, omaisille ja vangeille.

Erityisesti opiskelijat halusivat huomioida ohjelmassa omaisten näkökulman. Viestinä oli, etteivät hekään jää yksin vain siksi, että heidän läheisensä on suorittamassa tuomiota vankilassa.

URN http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019101833731

Jaa sivu